Logopedia przedszkole

                                   Szanowni  Rodzice,
 

zachęcam  do   wspólnej  zabawy  i  ćwiczeń  z  dziećmi.  Oto  ćwiczenia  na  kolejne  dni.
  Miłej  zabawy.     Danuta  Czechowska

Ćwiczenie z osobą dorosłą.
Dziecko powtarza za dorosłym uderzając w dłonie.

                             Czapla
 
Czapla  ma  bardzo  długie  nogi.
Powtarzając  sylaby  razem  z  czaplą  przeskakuj  z  nogi  na  nogę
lub  podnoś  wysoko  kolana.
 
Szła  po  błocie  czapla
Do  szkoły  się  uczyć.
I  tak  wciąż  powtarzała:
 
cza – cza,    czo – czo,    czu – czu,   cze – cze,
czy – czy,    czą – czą,    czę – czę .
 
Taka  duża  czapla,
co  uczyć  się  chciała.
 
Rymowanka
 
Kosi, kosi łapci,
Pojedziemy do babci,od babci do mamy, mama da śmietany.


Kosi, kosi łapci,
Pojedziemy do babci,
Od babci do cioci, ciocia da łakoci.


Kosi, kosi łapci,
Pojedziemy do babci,
Babcia da nam mleczka, dziadek cukiereczka.