Informacje

PODZIĘKOWANIE
dla
Naszych sponsorów
Bricomarche – Szamotuły
Hurtownia Elektryczna Elektra Poznań
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska- Oborniki
Sołectwo Sycyn
Rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły
Straż Pożarna OSP w Chrustowie
 
Wyrażamy swoją wdzięczność za  przekazane upominki i wsparcie finansowe na festyn rodzinny .
Rada Rodziców, Dyrektor
oraz społeczność
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sycynie


Informujemy, że wszystkie dzieci których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 zostały przyjęte.

 
Komunikat Rzecznika Praw Dziecka
Od 2020 r. działa darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121212 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.
Szczegółowe informacje na stronie
https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

 

Informujemy, że od stycznia 2018r. za godziny dodatkowe w przedszkolu będzie naliczana opłata na koniec miesiąca (za godziny, które dziecko faktycznie uczęszczało na zajęcia). Jednocześnie prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto szkoły: odbiorca: Centrum Usług Wspólnych w Obornikach nr rachunku: 24 1020 4027 0000 1902 1552 6444