Informacje

Dzieci z klasy II i III pracują zdalnie w aplikacji TEAMS
Zmiana dowozów
Dzieci z Osowa Nowego 5 min wcześniej
Dzieci z Popówka 6.45 

16 września 2020r.o godz.16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami . 

Prosimy rodziców o zapoznanie się z zakładką ,,Procedury funkcjonowania szkoły od 1.09.2020" Wytyczne dla szkół MEN, MZ, GIS

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


Informujemy, że wszystkie dzieci ubiegające się o miejsce w przedszkolu i klasie I w roku szkolnym 2020/21 zostały przyjęte.


Uprzejmie przypominamy, że od  15 kwietnia ruszł elektroniczny nabór  do przedszkoli    i oddziałów przedszkolnych (zerówek) w szkołach! Więcej w zakładce rekrutacja elektroniczna.

Proszę o regulowanie opłat za godziny dodatkowe za luty (kto zapomniał) i marzec 2020
Decyzje za marzec większość otrzymała na adres e-mail.
W razie pytań kontakt 609770436 lub sycyn@vp.pl


 

 


Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 dostępne jest na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Obornikach.
 

 

 

 


Informujemy, że od stycznia 2018r. za godziny dodatkowe w przedszkolu będzie naliczana opłata na koniec miesiąca (za godziny, które dziecko faktycznie uczęszczało na zajęcia).
Jednocześnie prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto szkoły:
odbiorca: Centrum Usług Wspólnych w Obornikach