Informacje

 


Informujemy, że wszystkie dzieci ubiegające się o miejsce w przedszkolu w roku szkolnym 2019/20 zostały przyjęte.


Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 dostępne jest na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Obornikach.
 

 

Uwaga rodzice
 W tym roku po raz pierwszy rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli będzie wyłącznie elektroniczna.

 1 marca 2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oborniki, natomiast od 11 marca 2019 r. nastąpi elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

System rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzony będzie przez platformę internetową.

Dla przedszkoli rekrutacja odbywa się pod adresem:  https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole

 dla przyszłych pierwszoklasistów: https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolapodstawowa

 WAŻNE!!! Nabór będzie prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną!
 

 


Informujemy, że od stycznia 2018r. za godziny dodatkowe w przedszkolu będzie naliczana opłata na koniec miesiąca (za godziny, które dziecko faktycznie uczęszczało na zajęcia).
Jednocześnie prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto szkoły:
odbiorca: Centrum Usług Wspólnych w Obornikach
nr konta: 36 1020 4027 0000 1402 1066 8228
z dopiskiem w tytule przelewu: za godz. dodatkowe/ imię i nazwisko dziecka/m-c
Opłata za obiady na tej samej zasadzie.