Informacje

16 września 2020r.o godz.16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami .


 

Prosimy rodziców o zapoznanie się z zakładką ,,Procedury funkcjonowania szkoły od 1.09.2020" 
Wytyczne dla szkół MEN, MZ, GIS

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


Informujemy, że wszystkie dzieci ubiegające się o miejsce w przedszkolu i klasie I w roku szkolnym 2020/21 zostały przyjęte.


Uprzejmie przypominamy, że od  15 kwietnia ruszł elektroniczny nabór  do przedszkoli    i oddziałów przedszkolnych (zerówek) w szkołach! Więcej w zakładce rekrutacja elektroniczna.

Proszę o regulowanie opłat za godziny dodatkowe za luty (kto zapomniał) i marzec 2020
Decyzje za marzec większość otrzymała na adres e-mail.
W razie pytań kontakt 609770436 lub sycyn@vp.plNauczanie zdalne 
Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Komplet materiałów dla klasy I i II i dzieci przedszkolnych  na stronie www.mac.pl

https://www.mac.pl/flipbooki#mozabook

(kopiuj adres linku)

Nowe przygody Olka i Ady - przedszkole
Gra w kolory - klasa I i II

Pytania można kierować telefonicznie do wychowawców klas oraz  609770436, 605065232
adres skrzynki e-mail sycyn @vp.pl


WAŻNE!


Terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli ULEGAJĄ ZMIANIE!!!

Wnioski nadal należy składać w formie elektronicznej, natomiast wydrukowany wniosek należy złożyć w placówce I preferencji, 

Nabór do przedszkoli, zerówek zostaje przesunięty. Nowy termin to 15 do 30 kwietnia.

Wydłużony został również termin składania wniosków do szkół podstawowych. Nowy termin to 30 kwietnia,  jednak do czasu wznowienia pracy placówek prosimy o niedostarczanie wniosków do szkół. 


https://www.oborniki.pl/wp-content/uploads/2020/03/zapisy-elektorniczne-nowe-scaled.jpg

( kopiuj adres linku)


Dyżur w Zespole Szkolno- Przedszkolny
 od godz. 8- 13.00
Informacje na temat naboru uzyskacie Państwo pod nr tel. 609770436 oraz 605065232
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się
16 kwietnia 2020 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABÓR.
Dokumenty generujemy na stronie  https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych


w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach
przypadkami zachorowań na koronawirusa
Dyrektorze,

 • porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła
  oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa
 • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).


18 lutego 2020 od 9 - 11.00 balik karnawałowy.


Święto Pluszowego Misia

 

Przychodzimy z pluszowymi misiami i dobrym humorem.


-W poniedziałek, 18.11.2019r o godz. 16.30 odbędzie się  zebranie z rodzicami ,

-22.11- Święto Pluszowego Misia

-16.12- Wigilia szkolna

 

Wyjazd na XIX Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 10 października 2019r. o godz. 5.00 powrót ok. 22.00

Informujemy, że wszystkie dzieci ubiegające się o miejsce w przedszkolu w roku szkolnym 2019/20 zostały przyjęte.


Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 dostępne jest na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Obornikach.
 

 

Uwaga rodzice
 W tym roku po raz pierwszy rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli będzie wyłącznie elektroniczna.

 

System rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzony będzie przez platformę internetową.

Dla przedszkoli rekrutacja odbywa się pod adresem:  https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole

 dla przyszłych pierwszoklasistów: https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolapodstawowa

 WAŻNE!!! Nabór będzie prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną!
 

 


Informujemy, że od stycznia 2018r. za godziny dodatkowe w przedszkolu będzie naliczana opłata na koniec miesiąca (za godziny, które dziecko faktycznie uczęszczało na zajęcia).
Jednocześnie prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto szkoły:
odbiorca: Centrum Usług Wspólnych w Obornikach