Święto Patrona i Ślubowanie klasy I

Święto Patrona Szkoły to dzień szczególny – to oddanie czci Ojcu Świętemu, głębsze poznanie jego nauki. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.30 ślubowaniem klasy I. Pani dyrektor przywitała wszystkich gości przybyłych na uroczystość szkolną. Zanim jednak pierwszoklasiści zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji , zebrani na uroczystości goście rodzice oraz koledzy, potwierdzili, iż wszyscy wspaniale zdali "egzamin pierwszoklasisty". W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Sycynie " Następnie dzieci z klasy III pod kierunkiem wychowawczyni w ciekawej formie prezentacji multimedialnej przybliżyły życie, rodzinę oraz pontyfikat i kanonizację Jana Pawła II.  Uczniowie przypomnieli podstawowe wartości, postawę wobec świata  i drogowskazy jakie głosił św. Jan Paweł II. Święto Patrona Szkoły to również wielka lekcja patriotyzmu.