Konkurs misyjny

W miesiącu październiku był ogłoszony konkurs misyjny. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom postaci o. Mariana Żelazka, misjonarza Werbisty, wielkiego Polaka i patrioty oraz Jego działalności w przypadającą w tym roku 100 rocznicę Jego urodzin. Ponadto poprzez prezentacje zostało uczniom przybliżone dzieło, które o. Marian zapoczątkował, a mianowicie Szkoła Beatrix , która jest fenomenem na skalę światową ponieważ uczą się tam dzieci z rodzin dotkniętych trądem oraz dzieci z różnych rejonów Indii co jest przełomem w traktowaniu osób trędowatych w Indiach.  Konkurs przebiegał w II etapach; - najpierw uczniowie poznali postać o. Mariana oraz najważniejsze problemy z którymi borykają się każdego dnia ich rówieśnicy w Indiach. Kolejny etap to praca plastyczna dotycząca tematyki konkursu w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria- klasy I-III; II kategoria- klasy IV-VI  i III kategoria- klasy VII-VIII. Technika wykonania rysunku dowolna. Z naszej szkoły w konkursie wzięły udział prace plastyczne: Olgi Nowak, Hanny Wesołowskiej, Leny Sroki, Małgorzaty Bestwiny, Magdaleny Hancyk, Gabrieli Michałek. Dnia 24 października 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu odbyło się ogłoszenie wyników konkursu "Mój szkolny kolega ze Szkoły Beatrix w Indiach". W uroczystości ogłoszenia wyników wziął udział o. Andrzej Danilewicz SVD, Prowincjalny Sekretarz ds. Misji, o. Wiesław Dudar SVD, Dyrektor Referatu Misyjnego z Pieniężna i o. Jan Wróblewski SVD, rektor Domu Misyjnego w Chludowie. Byli też Goście z Kuratorium Oświaty i delegat Abp Stanisława Gądeckiego oraz Bp Damiana Bryla. Panią minister Beatę Kempa z Departamentu ds. Pomocy Humanitarnej reprezentował sekretarz Departamentu Ministra ds. pomocy humanitarnej i uchodźców p. Cezariusz Dobrowolski. Uczennica kl. III Olga Nowak w kategorii I zdobyła trzecie miejsce. Nagrody rzeczowe uczestnikom wręczyli: sekretarz Departamentu Ministra ds. pomocy humanitarnej i uchodźców oraz Dyrektor SP nr 3 im. Bolesława Krzywoustego. Gratulujemy artystycznego piękna Oldze i wszystkim uczniom , których prace plastyczne przedstawiały kolegę, koleżankę z dalekich Indii.