VIII Konkurs Piosenki Religijnej

W sobotę 27 maja odbył się VIII Konkurs Piosenki Religijnej, którego celem było popularyzowanie piosenki religijnej, prezentacja uzdolnionych muzycznie uczniów, integracja środowisk szkolnych i parafialnych, wymiana doświadczeń nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i religii. W konkursie uczestniczyli soliści - uczniowie ( OP, kl. I-VI) Szkół Podstawowych, Przedszkoli zgłoszeni przez szkoły, przedszkola i parafie w następujących kategoriach wiekowych:

- kategoria I – Przedszkolaki - OP,

- kategoria II – kl. I-III,

- kategoria III – KL. IV-VI