Test Trzecioklasisty

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty  ma na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji bazujące na ocenianiu kształtującym. Dostarcza on szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Wyniki tego sprawdzianu mogą również pomóc w analizie postępu w nauce poszczególnych uczniów. Dzięki temu można przekonać się, czy potencjał ucznia został dobrze wykorzystany.