Pasowanie na przedszkolaka

Uroczystość pasowania ma na celu wprowadzenie dzieci w społeczność przedszkolną, dzieci zaprezentowały umiejętności nabyte w ciągu pierwszych tygodni pobytu w przedszkolu, a rodzice mieli możliwość wzmacniania więzi z dzieckiem przez stwarzanie okazji do wspólnej zabawy. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, a występ przed publicznością nie sprawiał im większych problemów. Rodzice wspólnie z dziećmi złożyli słowa przysięgi, a następnie Pani dyrektor pasowała ołówkiem każde dziecko na przedszkolaka oraz wręczyła dyplomy. Nie zabrakło również prezentów ufundowanych przez Radę Rodziców. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.