Spotkanie Rodziny Szkół w Częstochowie

13 października  udziałem ok. 20 tys. osób reprezentujących ponad 400 placówek oświatowych odbyła się na Jasnej Górze XVI pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w której brała udział nasza szkoła. Pielgrzymce towarzyszyło  hasło: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. List do jej uczestników wystosował prezydent Andrzej Duda. Jako uczynek miłości  złożono ofiary na pomoc dziecięcemu hospicjum i rodzinie repatriantów z Kazachstanu. Za wstawiennictwem Matki Bożej  modliliśmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka, dziękowaliśmy za pontyfikat św. Jana Pawła II, prosiliśmy o miłosierdzie dla siebie i całego świata.