Zakończenie roku szkonego

W uroczystym zakończeniu roku szkolnego udział wzięli uczniowie klas 0– III, rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły. 
Na początku  głos zabrała Pani dyrektor. Następnie wyróżniono uczniów klas 0–III,  którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce, frekwencji, czytelnictwie oraz w działaniach na rzecz szkoły i potrzebujących. Nagrody i dyplomy wręczali wraz z dyrektorem wychowawcy oraz zaproszeni goście. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na ostatnie przedwakacyjne spotkania.
Warto dodać, że dzień wcześniej pożegnano przedszkolaków oraz uczniów klasy III, którzy ukończyli edukację w naszej szkole. 
W tym spotkaniu wzięli udział tegoroczni absolwenci, rodzice i nauczyciele oraz goście.


Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe oceny otrzymali nagrody książkowe. Absolwenci złożyli ślubowanie i podziękowali nauczycielom za ich trud pięknym słowem i kwiatami. Podziękowania od Pani dyrektor  otrzymali  rodzice którzy z zaangażowaniem pracowali w Radzie Rodziców oraz Ci na których zaangażowanie zawsze można liczyć.