VII Konkurs piosenki religijnej

W sobotę 4 czerwca 2016r. odbył się VII    KONKURS PIOSENKI  RELIGIJNEJ   

Celem konkursu było

     - popularyzowanie piosenki religijnej,

     - prezentacja uzdolnionych muzycznie uczniów,

     - integracja środowisk szkolnych i parafialnych

     - wymiana doświadczeń nauczycieli wychowania przedszkolnego,

       nauczania  początkowego, muzyki  i religii.

    - w konkursie uczestniczyli soliści - uczniowie ( OP, kl. I-VI) Szkół

      Podstawowych, Przedszkoli  zgłoszeni przez szkoły, przedszkola i parafie

      w następujących  kategoriach  wiekowych:

        - kategoria I – Przedszkolaki - OP,

        - kategoria II – kl. I-III,

        - kategoria III – KL. IV-VI

    - każdą kategorię mogło reprezentować dwóch solistów

    - uczestnicy konkursu zobowiązani byli do przygotowania na swoją 

      prezentację  jednego utworu  muzycznego; - pieśni lub piosenki religijnej

      oraz do wspólnego  zaśpiewania utworu  „Tyś jak skała”  i „Gdzie chrzest tam nadzieja”,