Pasowanie na przedszkolaka

W piątek 20 listopada w grupie przedszkolnej ,,Puchatki” odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka. Spotkanie miało charakter zajęcia otwartego z rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Dzieci, aby zostać prawdziwymi przedszkolakami musiały wykazać się różnymi umiejętnościami. Wraz z rodzicami dzieci śpiewały piosenki, tańczyły, recytowały wiersze, klasyfikowały przedmioty, tworzyły zbiory, przeliczały przedmioty, dzieliły wyrazy na sylaby. Rodzice odczytali kodeks naszej grupy, a dzieci na znak, że będą go przestrzegać umieściły na tablicy sylwety swoich dłoni. Kiedy wszyscy zebrani zgodnie potwierdzili, iż dzieci posiadają wiele umiejętności można było przystąpić do ślubowania.

Pani dyrektor pasowała dzieci na przedszkolaka. ,, Puchatki”  otrzymały dyplomy i upominki, ufundowane przez Radę Rodziców, a następnie zaprosiły rodziców oraz gości na słodki poczęstunek. Był to bardzo miły dzień , pełen atrakcji i niespodzianek.