Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016r uczniowie szkoły rozpoczęli kolejny rok szkolny. Pani dyrektor powitała dzieci i przybyłych na uroczystość rodziców. Odśpiewano hymn państwowy i wprowadzono sztandar szkoły. Następnie uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami. O godz. 9.00 udaliśmy się do kościoła w Popówku na mszę świętą.