Dzień chłopca

29 września obchodziliśmy w naszej Szkole Dzień Chłopca. Dziewczynki z III klasy z wychowawczynią przygotowały program artystyczny oraz konkurencje dla chłopców.  Dzień ten upłynął nam w miłej i radosnej atmosferze. Z racji święta dziewczynki złożyły chłopcom najlepsze życzenia. Każde dziecko otrzymało upominki ufundowane przez Radę rodziców.