Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2023r uczniowie szkoły rozpoczęli kolejny rok szkolny. Pani dyrektor Ewa Nowicka  powitała dzieci i przybyłych na uroczystość rodziców. Odśpiewano hymn państwowy i wprowadzono sztandar szkoły. Następnie uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami. Mimo, że rok szkolny dopiero się zaczął, mamy wiele planów i pomysłów, aby dzieci wszechstronnie się rozwijały, dobrze bawiły oraz twórczo spędzały czas pod naszą opieką. Mamy też nadzieję na udaną, jak co roku, współpracę z rodzicami, którzy zawsze wykazują się wieloma inicjatywami i chętnie włączają się w życie szkoły.