Test Trzecioklasisty

12 maja uczniowie klasy III przystąpili do Ogólnopolskiego  Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty ma on na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Składał się z trzech części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.
Ten wyjątkowy sprawdzian zewnętrzny bada kluczowe umiejętności trzecioklasistów, odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. Wskazuje także potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.