Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada 2021 roku uczniowie i przedszkolaki wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do Hymnu”. Jej głównym celem jest uczczenie Narodowego Dnia Niepodległości poprzez odśpiewanie Hymnu Państwowego. Od wielu lat prowadzimy  działania wychowawcze mające na celu kształtowanie i rozwijanie u uczniów prawdziwie patriotycznych postaw: miłości do Ojczyzny, poszanowania dorobku przeszłych pokoleń oraz akceptacji, szacunku i tolerancji dla osób reprezentujących inne poglądy, przekonania, religię, rasy i pochodzenie.
W ramach prowadzonej akcji „Szkoła do Hymnu”  o godzinie 11.11 uczniowie  odśpiewali Hymn Państwowy oraz przedstawiły część artystyczną w której przypomniano ważne wydarzenia historyczne i recytowano wiersze patriotyczne.  Patriotyczne pieśni i słowa wierszy przypomniały wszystkim trudną drogę Polski do niepodległości.