,,Szkoła pamięta"

25 października nasza szkoła włączyła się do akcji "Szkoła pamięta". Głównym celem inicjatywy jest pamięć o ważnych postaciach i wydarzeniach naszej historii. Dzieci  pod pomnikiem Jana Pawła II zapaliły znicz i odśpiewały ,,Barkę”.
 Z racji tego, że mamy tak wybitnego patrona, który w bardzo ważny sposób zapisał się w ogólnonarodowej, a szczególnie Polskiej historii. Jan Paweł II niczym prorok najpierw prowadził Polaków ku wolności a później pomagał im odzyskaną wolność zagospodarować. Przypominał, że Kościół zawsze był głosicielem „Ewangelii wolności”. Występował w roli nie tylko duchowego przywódcy ale i inspiratora przemian społecznych. Ważne miejsce w pontyfikacie naszego papieża zajmowała sprawa zjednania wszystkich chrześcijan. Ojciec Święty uczestniczył we wspólnych modlitwach z przedstawicielami innych wyznań. Jego życie było bardzo pracowite, gdyż nieustannie zmierzał on do pokoju. Działalność społeczna i polityczna Ojca Świętego przyczyniła się do załagodzenia konfliktów w różnych regionach świata oraz doprowadziła do pokojowych przemian w Europie. Jan Paweł II był człowiekiem, który zdobył zaufanie wielu ludzi. Był on papieżem, który dokonał wielu wspaniałych rzeczy, dlatego jego pontyfikat będzie na długo zapamiętany. Znali i kochali go ludzie wszystkich narodów, dlatego ogromny ból sprawiło nam odejście naszego pasterza.
Choć Ojca Świętego nie ma już wśród nas to pozostanie on w naszej pamięci, gdyż dla uczniów naszej szkoły, był on najwspanialszym wzorem do naśladowania, człowiekiem wielkiego serca i jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię tego wielkiego Polaka.