XIX Spotkanie Rodziny Szkół

9-10 października 2019 r. tegoroczna pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II pod hasłem „Wstańcie, chodźmy” to spotkanie ponad 10 tys. osób z 240 placówek noszących imię Jana Pawła II w Polsce oraz z Wilna na Litwie i Grodna na Białorusi. W jej trakcie nawiązano do 40 lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 100. rocznicy urodzin Papieża-Polaka.

W czwartek o godz. 10.30 pieśni maryjne i poświęcone misjom zainaugurowały przygotowania do mszy świętej. O 10.45 ojciec Sebastian Matecki poprowadził modlitwę różańcową. Kilka minut po godz. 11.00 duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – biskup radomski Henryk Tomasik – rozpoczął uroczystą mszę świętą. Pielgrzymka dla wszystkich ma duże znaczenie duchowe. Modlitwa u stóp Matki Jasnogórskiej nie jest dla nas codziennością. Bardzo ważny jest również aspekt społeczny tego dnia: spotkanie uczniów, opiekunów, dyrektorów i rodziców ze szkół noszących imię Jana Pawła II.