Informacja o naborze uzupełniającym

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w gminie Oborniki

Pierwsza część postępowania rekrutacyjnego została zakończona 22 maja br. komisje rekrutacyjne każdego z przedszkoli publicznych podały do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do poszczególnych placówek.

Ze względu na fakt, że nie wszyscy chętni zostali przyjęci do placówek przedszkolnych w ramach pierwszej części postępowania, z dniem 29 maja br. zostanie  uruchomiony proces rekrutacji uzupełniającej.

Harmonogram działań rekrutacji uzupełniającej przedstawia się następująco:

  • 29.05.2017 – 09.06.2017 - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • 12.06.2017 - 13.06.2017 - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

  • 14.06.2017, godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  • do 20.06.2017 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  • 21.06.2017 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rodzice będą mieli czas do 9 czerwca br. żeby złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona na wolne miejsca w następujących przedszkolach:

Nazwa placówki

Liczba wolnych miejsc

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Rożnowie

18

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Kiszewie

5

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Objezierzu

13

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Chrustowie

6

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej

w Sycynie

25

RAZEM

67