Nabór do klasu I

Nabór uczniów do klasy I na nowy rok szkolny 2018/2019

 

Kryteria przyjmowania uczniów do klasy I w Szkole Podstawowej w Sycynie

  1. Pierwszeństwo mają :
  2. dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  3. dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne w naszej szkole,
  4. dzieci, których  rodzeństwo jest już uczniami naszej szkoły.

            Pozostałe dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  1. Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 12.00 składając  wniosek

Zapisy obowiązują wszystkich Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Lista uczniów do klasy pierwszej będzie podana dnia 24 maja 2018r.