Harmonogram kl. I

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 
Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 1 marca do 18 marca 2022 r. Od 5 maja do 9 maja
2022 r.
2
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy
od 25 marca
do 30 marca
2022 r.
od 10 maja
do 16 maja
2022 r.
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy
7 kwietnia 2022 r.
godz. 13.00
17 maja 2022r.
godz. 13.00
4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
7 kwietnia 2022 r.
godz. 13.00
17 maja 2022 r.
godz. 13.00
5
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 8 kwietnia
do 12 kwietnia
2022 r.
od 18 maja
do 21 maja
2022 r.
6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
14 kwietnia 2022r.
godz. 13.00
24 maja 2022 r.
godz. 13.00
7 Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia
od 14 kwietnia
do 28 kwietnia
2022 r.
od 25 maja 
do 14 czerwca
2022 r.