Harmonogram

Lp.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

1.

od 1 marca do 11 marca 2019 r.

 

 

od 11 marca do 29 marca 2019 r.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym

w publicznej szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy „O” w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

2.

od 11 marca do 29 marca 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3.

12 kwietnia 2019 r.

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4.

od 15 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5.

26 kwietnia 2019 r. godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1.

do 13 maja 2019 r. w godz. pracy placówki

Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

 

2.

od 14 maja do 20 maja 2019 r. w godz. pracy placówki

Termin, w którym Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

3.

od 21 maja do 27 maja 2019 r. w godz. pracy placówki

Czas na wniesienie przez rodzica odwołania do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

4.

od 28 maja do 04 czerwca 2019 r. w godz. pracy placówki

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

od 5 czerwca do 11 czerwca 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

12 czerwca 2019 godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3.

do 18 czerwca 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

4.

19 czerwca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Procedura odwoławcza w postępowaniu uzupełniającym

1.

do 26 czerwca 2019 r. w godz. pracy placówki

Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

2.

od 27 czerwca do 29 czerwca 2019 r. w godz. pracy placówki

Termin, w którym Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

3.

od 28 czerwca do 5 lipca 2019 r. w godz. pracy placówki

Czas na wniesienie przez rodzica odwołania do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

4.

od 8 lipca do 9 lipca 2019 r. w godz. pracy placówki

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.