Harmonogram

Lp.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

1.

od 2 marca do 13 marca 2020r.

 

 

od 15 do 30 kwietnia 2020 r.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym

w publicznej szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy „O” w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

2.

od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3.

8 maja 2020 r.

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4.

od 11 do 30 maja 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5.

18 maja 2020 r. godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1.

do 22 maja 2020 r. w godz. pracy placówki

Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

 

2.

od 25 maja do 29 maja 2020 r. w godz. pracy placówki

Termin, w którym Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

3.

od 1 czerwca do 4 czerwca 2020 r. w godz. pracy placówki

Czas na wniesienie przez rodzica odwołania do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

4.

od 5 do 10 czerwca 2020r. w godz. pracy placówki

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

od 15  do  19 czerwca 2020 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.

24 czerwca 2020 godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3.

do 29 czerwca 2020r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

4.

30 czerwca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Procedura odwoławcza w postępowaniu uzupełniającym

1.

do 3 lipca 2020 r. w godz. pracy placówki

Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

2.

od 6  do 8 lipca 2020 r. w godz. pracy placówki

Termin, w którym Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

3.

od 09 lipca do 13 lipca 2020 r. w godz. pracy placówki

Czas na wniesienie przez rodzica odwołania do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

4.

od 14 lipca do 16 lipca 2020 r. w godz. pracy placówki

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.