Przedszkole - rekrutacja

 Wszystkie dzieci których rodzice złożyli wnioski do przedszkola zostały zakwalifikowane.
Mamy jeszcze wolne miejsca - zapraszamy do zapisów.
 DEKLARACJA
1.03-11.03.2022 r.
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne  w dotychczasowym  przedszkolu składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  na stronie internetowej  https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/
WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA
14.03-25.03.2022 r.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się  14 marca 2022 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/  Rodzic może wybrać maksymalnie 3 placówki.
  1. Z listy dostępnych naborów wybieramy np. Przedszkole
  2. Z górnego menu wybieramy opcję Wypełnij podanie
  3. Następnie wypełniamy formularz na zakładkach Dane dziecka, Wybór preferencji, Kryteria ustawowe oraz Kryteria miejskie.
  4. W kolejnym kroku na zakładce Zakończ klikamy Złóż wniosek
  5. Pobieramy wniosek poprzez kliknięcie na odnośnik Pobierz podanie Wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz  z załącznikami złożyć w placówce 1 preferencji.