Rekrutacja elektroniczna

 


W poniedziałek 15 czerwca rusza rekrutacja uzupełniająca 
do przedszkoli.
- 15-19 czerwca 2020 r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
- 24 czerwca godz. 13:00- Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
- 24 czerwca od godziny 13:00 (po ogłoszeniu list) do 29 czerwca- 
Potwierdzenie woli przyjęcia
- 30 czerwca podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych

Informujemy, że wszystkie dzieci ubiegające się o miejsce w przedszkolu i klasie I w roku szkolnym 2020/21 zostały przyjęte.


Szanowni Państwo! 
Uprzejmie przypominamy, że od  15 kwietnia rusza elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (zerówek) w szkołach!
Wnioski należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole/ 
Cały proces rekrutacji odbywa się elektronicznie (nie jest wymagane dostarczenie dokumentów osobiście do placówki). Uruchomiliśmy funkcjonalność, która pozwala Państwu na wysłanie dokumentów (wniosku, załączników) elektronicznie do przedszkola pierwszego wyboru. Funkcjonalność jest dostępna na koncie zakładanym automatycznie po wypełnieniu wniosku. Na koncie przy podaniu, które chcemy wysłać do przedszkola należy kliknąć Wybierz akcję  i w następnym kroku wybieramy opcję Złóż wniosek.  (WNIOSEK BEZ ZAŁĄCZNIKÓW NIE BIERZE UDZIAŁU W REKRUTACJI!!!)

Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych będą mogli złożyć potwierdzenie woli przyjęcia elektronicznie. W tym celu należy zalogować się na konto, następnie przy wniosku dziecka zakwalifikowanego należy kliknąć Wybierz akcję i w kolejnym kroku wybieramy Potwierdź przyjęcie.

 

Jeżeli rodzic nie ma możliwości, aby przesłać załączniki drogą 
elektroniczną to po złożeniu wniosku w systemie ma możliwość 
dostarczenia załączników w wersji papierowej do placówki pierwszej 
preferencji.W związku z pojawiającymi się wątpliwościami spowodowanymi zamknięciem placówek oświatowych informujemy, iż terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli ULEGAJĄ ZMIANIE!!!

Wnioski nadal należy składać w formie elektronicznej, natomiast wydrukowany wniosek należy złożyć w placówce I preferencji, 

Nabór do przedszkoli, zerówek zostaje przesunięty. Nowy termin to 15 kwietnia do 30 kwietnia.

Wydłużony został również termin składania wniosków do szkół podstawowych. Nowy termin to 30 kwietnia,  jednak do czasu wznowienia pracy placówek prosimy o niedostarczanie wniosków do szkół. 

Uwaga Rodzice!

Elektroniczna rekrutacja do Przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Od 2 marca do 13 marca 2020 r. złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na stronie internetowej:  https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole


Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 16 marca 2020 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABÓR.
Rodzic może wybrać maksymalnie 3 placówki. Dokumenty generujemy na stronie  
https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole 
Również pod tym adresem rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola, jego dokładną lokalizacją na mapie oraz szczegółowymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Poniżej publikujemy terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wniosek należy złożyć tylko do placówki I wyboru (preferencji). Informacje o wynikach rekrutacji można sprawdzić na swoim koncie w systemie NABÓR.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w szkole. 

Rekrutacja dla przyszłych pierwszoklasistów: https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolapodstawowa