Rekrutacja elektroniczna

Uwaga Rodzice!

Elektroniczna rekrutacja do Przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 1 marca do 11 marca 2019 r. na stronie internetowej:  https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 11 marca 2019 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABÓR. Rodzic może wybrać maksymalnie 3 placówki. Dokumenty generujemy na stronie  https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole  Również pod tym adresem rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola, jego dokładną lokalizacją na mapie oraz szczegółowymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Poniżej publikujemy terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wniosek należy złożyć tylko do placówki I wyboru (preferencji). Informacje o wynikach rekrutacji można sprawdzić na swoim koncie w systemie NABÓR.

Rekrutacja elektroniczna odbędzie się w terminie od 11 marca do 29 marca 2019 r. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w szkole. 

Rekrutacja dla przyszłych pierwszoklasistów: https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolapodstawowa