Rekrutacja elektroniczna

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami spowodowanymi zamknięciem placówek oświatowych informujemy, iż terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli ULEGAJĄ ZMIANIE!!!

Wnioski nadal należy składać w formie elektronicznej, natomiast wydrukowany wniosek należy złożyć w placówce I preferencji, 

Nabór do przedszkoli, zerówek zostaje przesunięty. Nowy termin to 10 kwietnia do 30 kwietnia.

Wydłużony został również termin składania wniosków do szkół podstawowych. Nowy termin to 30 kwietnia,  jednak do czasu wznowienia pracy placówek prosimy o niedostarczanie wniosków do szkół. 

Uwaga Rodzice!

Elektroniczna rekrutacja do Przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Od 2 marca do 13 marca 2020 r. złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na stronie internetowej:  https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole


Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 16 marca 2020 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABÓR.
Rodzic może wybrać maksymalnie 3 placówki. Dokumenty generujemy na stronie  
https://nabor.pcss.pl/oborniki/przedszkole 
Również pod tym adresem rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola, jego dokładną lokalizacją na mapie oraz szczegółowymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Poniżej publikujemy terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wniosek należy złożyć tylko do placówki I wyboru (preferencji). Informacje o wynikach rekrutacji można sprawdzić na swoim koncie w systemie NABÓR.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w szkole. 

Rekrutacja dla przyszłych pierwszoklasistów: https://nabor.pcss.pl/oborniki/szkolapodstawowa