Rada rodziców

Przewodnicząca - Pani Marlena Wiśniewska

Z-ca przewodniczącego - Pan Filip Henschke

Sekretarz - Pani Paulina Baranowska
Skarbnik - Pani Angelika Szenig

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Pani Anna Łakota
Pani Monika Bilecka
Pani Magdalena Czechowska

 

 

Nr konta Rady Rodziców:

46 9072 0002 2004 0401 13 87 0001