Rada rodziców

Przewodnicząca - Pani Magdalena Nowak

Z-ca przewodniczącego - Pan Filip Henschke

Sekretarz - Pani Żaneta Piestrzyńska

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Pani Hanna Napierała

 

 

Nr konta Rady Rodziców:

46 9072 0002 2004 0401 13 87 0001