Rada rodziców

Przewodniczący - Pan Filip Henschke

Z-ca przewodniczącego - Natalia Maluśkiewicz

Sekretarz - Pani Paulina Trzeciak
Skarbnik - Pani Barbara Ciesielska

 

 

 

Nr konta Rady Rodziców:

46 9072 0002 2004 0401 13 87 0001