Kadra pedagogiczna

Dyrektor Szkoły

Pani mgr Ewa Nowicka  

 

Nauczyciele - rok szkolny 2016/2017

Pani mgr Violetta Mikołajczak - wychowawca - klasa III
Pani mgr Karolina Lupa - wychowawca klasa I, pedagog
Pani mgr Marcjanna Nowak - wychowawca klasy II
Pani mgr Danuta Czechowska - oddział przedszkolny, logopeda
Pani mgr Ewa Sroka - oddział przedszkolny 3,4,5- latki
Pani Małgorzata Mańkowska - język niemiecki
Pani mgr Ewa Horłoza - religia

Pani mgr Anna Szymańczuk                                                        - język angielski

Pracownicy administracji i obsługi

Pani Teresa Konieczna - sekretarz szkoły
Pani Lidia Milejczak  
Pani Danuta Rybarczyk  
Pan Mirosław Łój  

 

Dane szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Sycyn 26A, 64-600 Oborniki

tel/fax 61 29 71 879, kom. 609 770 436

e-mail: sycyn@vp.pl