Kadra

  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sycynie

 

  1.  
mgr Ewa Nowicka – dyrektor 
  1.  
mgr  Danuta Czechowska – wychowawca klasy I, logopeda, n-l współorganizujący
  1.  
mgr Magdalena Liberska –  oddział rocznego przygotowania przedszkolnego
  1.  
mgr Marlena Sucharska – j. angielski, biblioteka
  1.  
mgr Marcjanna Nowak – wychowawca kl. III, pedagog
  1.  
mgr Ewa Horłoza - religia
  1.  
mgr Natalia Kubiak - wychowawca w przedszkolu
  1.  
mgr Anna Król - nauczyciel współorganizujący
9.  mgr Joanna Kujawa - szachy
   

Pracownicy administracji i obsługi

Pani Teresa Konieczna - sekretarz szkoły
Pani Lidia Milejczak - pracownik obsługi
Pani Marta Michałek - pracownik obsługi
Pan Mirosław Łój - pracownik obsługi

 

Dane szkoły:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sycynie

Sycyn 26a, 64-606 Popówko

tel/fax 61 29 71 879, kom. 609 770 436

e-mail: sycyn@vp.pl