Hymn szkoły

I. Spoglądasz na nas z wysokości nieba

i wołasz do nas: „Nie lękajcie się”.

Dziś tego głosu słuchać nam potrzeba.

O, Janie Pawle błagamy Cię.

II. Przed Bożym tronem wstawiaj się za nami,

wypraszaj łaski Twymi modlitwami.

Uproś dla świata pokój i ład,

niech Boży Duch odnowi świat,

niech zstąpi Duch Twój i odnowi świat.

autor: Pan Józef Kućka