Religia

( Drogi Rodzicu przeczytaj treść dziecku)
Religia 23.VI
Kl. II ( 23.VI)
    Ostatni temat - Pan Jezus jest zawsze blisko. Chrystusa pragnie być blisko każdego człowieka. Szczególnie na to wskazują  wydarzenia biblijne, w których jest widoczna obecność Pana Jezusa przy słuchających, chorych, cierpiących. W dzisiejszym świecie obok nas jest   wiele osób, które w każdej sytuacji przychodzą nam z pomocą. Bliskie nam osoby dają nam poczucie bezpieczeństwa. Na podstawie treści i ilustracji znajdujących się w podręczniku na s. 123 widzimy,  Pana Jezusa wśród ludzi w czasie Jego pobytu na ziemi. Występująca różnorodność osób, które przychodziły do Zbawiciela (dorośli, dzieci, zdrowi, chorzy, grzesznicy…) oraz rozmaitość sytuacji, w których Pan Jezus był obecny.  Tak jak przychodzili do Jezusa ludzie w Palestynie, tak również i my możemy każdego dnia, w każdej chwili być blisko Niego. Dzisiejszy temat – „Chcę być przyjacielem Pana Jezusa ( nr 50 podręcznik).  Każdy z nas na pewno chciałby mieć takiego Przyjaciela, ale musimy pamiętać, że prawdziwym przyjacielem jest ten, kto uważnie słucha słów Pana Jezusa i wprowadza je w codzienne życie. Ilustracje na str. 125 podpowiedzą Ci kiedy jesteśmy przyjaciółmi Pana Jezusa. Powinniśmy szczególnie o tym pamiętać w czasie wakacji. Zadanie ; - W kartach pracy proszę uzupełnić temat nr 50.   - dziękuję Rodzicom za współpracę w czasie zdalnego nauczania, życzę wypoczynku, a Tobie kochany Drugoklasisto życzę wspaniałych, radosnych wakacji,  pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
Kl. I (23.VI)
   W ostatni temat  - W jaki sposób możemy odpowiadać na słowa Pana Jezusa. Uczymy się  przez całe życie wypełniać wolę Boga i pomagać ludziom. W ten sposób możemy pokazywać ludziom, że dążymy do świętości, bo Świętym każdy może być, kto kocha Pana Boga.  Dzisiejszy temat; - „Gdy idziemy poprzez świat …”.  Czytając treść tematu nr 50, w podręczniku  nauczymy się odpowiadać na słowa Pana Jezusa naszymi czynami. Powinniśmy wiedzieć; -  że na słowa Jezusa odpowiadamy uczynkami płynącymi z wiary; - rozumieć, na czym polega wypełnianie przykazania miłości; - potrafić wybrać sposób postępowania będący odpowiedzią na słowa Jezusa. Na naszych spotkaniach w Szkole nauczyliśmy się modlitwy – Akt wiary. Wiara jest odpowiedzią na to, co Bóg objawił.  Przypomnij „Akt wiary”, powiedz go z pamięci. W temacie 50 (podręcznik) dowiemy się co można zrobić dla Pana Boga, jak wypełniać naukę Pana Jezusa, szczególnie w czasie upragnionych wakacji. Bóg daje nam życie, piękny świat, swoją miłość i my też powinniśmy pamiętać, że jesteśmy dziećmi Bożymi.  Zadanie – uzupełnić karty pracy temat nr 50.   – dziękuję Rodzicom za współpracę w czasie zdalnego nauczania, życzę wypoczynku, a Tobie kochany Pierwszoklasisto życzę wspaniałych, radosnych wakacji,  pozdrawiam Ewa Horłoza :) 
Zerówka (23.VI)
  Ostatni temat - Pragniemy całym sercem kochać Pana Boga. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie; - Czego znakiem jest serce? - W jakich sytuacjach rysujemy lub dajemy komuś serce? Wiecie ??? Serce symbolizuje miłość, jest znakiem, że kogoś kochamy. Najważniejszą prawdą o Bogu jest fakt, że On nas kocha. Gdy byliśmy bardzo mali rodzice prosili o chrzest dla nas i gdy kapłan kreśląc znak Krzyża, wypowiedział słowa; „ Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” staliśmy się dzieckiem Bożym.  Stwórca dał nam piękny świat i ludzi, którzy nas kochają i my za tę miłość powinniśmy odwzajemnić. Dzisiejszy temat; „ Jestem chrześcijaninem”, dzieckiem Bożym, a więc wypełniam przykazania, pamiętam o modlitwie, kreślę znak Krzyża, umiem pacierz, odnoszę się kulturalnie do wszystkich ludzi. Zadanie, na stronie 94 jest sześć kolorowych ilustracji, zobacz co przedstawiają, opowiedz te ilustracje, które mówią, że całym sercem kochamy Pana Boga, a szczególnie w czasie wakacji będziemy pamiętać o modlitwie – codziennym pacierzu.  A od września czeka nas nowy podręcznik do Zerówki.  – dziękuję Rodzicom za współpracę w czasie zdalnego nauczania, życzę wypoczynku, a Tobie kochany Starszaku życzę wspaniałych, radosnych wakacji,  pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
Przedszkole (23.VI)                                                                                                                                      
   Ostatni temat  – „Sprawiać radość innym”. Pan Bóg pomaga człowiekowi czynić dobro. Na świecie, wśród ludzi istnieją uczynki oraz zachowania dobre i złe. Powinniśmy prosić Boga o pomoc w czynieniu dobra, bo nie zawsze to jest łatwe i proste. Nie zawsze potrafimy czynić dobro, czasami jest to bardzo trudne, ale musimy pamiętać, gdy poprosimy Pana Boga to nam pomoże. Pan Bóg uzdalnia nas do czynienia dobra codziennie. Dzisiejszy temat – „Kocham Pana Boga, bo jestem Jego dzieckiem”. Kochający Bóg napełnia nasze serca radością. Jeżeli jesteśmy szczęśliwi to się uśmiechamy, czynimy dobrze.  Wiemy, że kocha nas rodzina, a przede wszystkim Bóg. My również pragniemy sprawić innym radość, a więc trzeba poznać ich potrzeby i pragnienia oraz  powinniśmy twórczo zaangażować się w sprawianie radości bliskim. Musimy pamiętać, że można sprawiać radość innym w różny sposób – przez zabawę, pracę, okazywanie życzliwości, miłości. Szczególnie w czasie nadchodzących wakacji nie powinniśmy zapomnieć o modlitwie, która jest wyrazem miłości do Boga Ojca.  Zadanie; ukochaj rodziców, rodzeństwo, babcię, dziadka i podziękuj im za to, że są przy Tobie i sprawiają Ci radość, a w czasie wakacji pamiętaj o pacierzu - –dziękuję Rodzicom za współpracę w czasie zdalnego nauczania, życzę wypoczynku, a Tobie kochany Przedszkolaku życzę wspaniałych, radosnych wakacji,  pozdrawiam Ewa Horłoza :)

Drodzy Rodzice, Przedszkolaki, Starszaki i Uczniowie!
( Drogi Rodzicu przeczytaj treść dziecku)
Kl. II ( 19.VI)
    Ostatni temat -  Uroczystość Bożego Ciała. W uroczystość Bożego Ciała spotykamy Pana Jezusa na naszej ulicy, w obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, to jest nazwa uroczystości, w której czcimy Najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa. Właśnie wczoraj zakończyła się oktawa tej Święta.  Idąc z Panem Jezusem w procesji Bożego Ciała, a dziewczynki sypiąc kwiatki pokazujemy wszystkim, że w Niego wierzymy i że Go kochamy. Dzisiejszy temat ( nr 49, podręcznik) Pan Jezus jest zawsze blisko.  Chrystusa pragnie być blisko każdego człowieka. Szczególnie na to wskazują  wydarzenia biblijne, w których jest widoczna obecność Pana Jezusa przy słuchających, chorych, cierpiących. W dzisiejszym świecie obok nas jest   wiele osób, które w każdej sytuacji przychodzą nam z pomocą. Bliskie nam osoby dają nam poczucie bezpieczeństwa. Na podstawie treści i ilustracji znajdujących się w podręczniku na s. 123 widzimy,  Pana Jezusa wśród ludzi w czasie Jego pobytu na ziemi. Występująca różnorodność osób, które przychodziły do Zbawiciela (dorośli, dzieci, zdrowi, chorzy, grzesznicy…) oraz rozmaitość sytuacji, w których Pan Jezus był obecny.  Tak jak przychodzili do Jezusa ludzie w Palestynie, tak również i my możemy każdego dnia, w każdej chwili być blisko Niego. Zadanie - W kartach pracy proszę uzupełnić ten temat.    - pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
Kl. I (19.VI)
   W ostatnich tematach  - Uczymy się od świętych miłowania Boga i ludzi” oraz „Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?”  dowiedzieliśmy się, że Święci byli zwyczajnymi ludźmi, kochającymi Boga i Mu ufającymi.  Przez całe życie wypełniali wolę Boga i pomagali ludziom. W naszych kościołach i domach są ich wizerunki. Niektórzy z Was mają imiona Świętych, którzy nad Wami czuwają. Świętym każdy może być, kto kocha Pana Boga.  Dzisiejszy temat; - W jaki sposób możemy odpowiadać na słowa Pana Jezusa.  Czytając treść tematu w podręczniku (str. 116-117) nauczymy się odpowiadać na słowa Pana Jezusa naszymi czynami. Powinniśmy wiedzieć; -  że na słowa Jezusa odpowiadamy uczynkami płynącymi z wiary; - rozumieć, na czym polega wypełnianie przykazania miłości; - potrafić wybrać sposób postępowania będący odpowiedzią na słowa Jezusa. Na naszych spotkaniach w Szkole nauczyliśmy się modlitwy – Akt wiary. Wiara jest odpowiedzią na to, co Bóg objawił.  Przypomnij „Akt wiary”, powiedz go z pamięci.   Zadanie – uzupełnić karty pracy temat nr 49.       – pozdrawiam Ewa Horłoza :) 
Zerówka (19.VI)
  Ostatni temat - „Matka Boża pomaga nam sprzeciwiać się złu”. O Matce Bożej mówiliśmy już na kilku spotkaniach. Jest Ona szczególną osobą, jest Matką Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, dlatego kochamy Ją i czcimy. Znamy do Matki Bożej modlitwy, pieśni, nabożeństwa. Dzisiejszy temat; - Pragniemy całym sercem kochać Pana Boga. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie; - Czego znakiem jest serce? - W jakich sytuacjach rysujemy lub dajemy komuś serce? Wiecie ??? Serce symbolizuje miłość, jest znakiem, że kogoś kochamy. Najważniejszą prawdą o Bogu jest fakt, że On nas kocha. Gdy byliśmy bardzo mali rodzice prosili o chrzest dla nas i gdy kapłan kreśląc znak Krzyża, wypowiedział słowa; „ Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” staliśmy się dzieckiem Bożym.  Stwórca dał nam piękny świat i ludzi, którzy nas kochają i my za tę miłość powinniśmy odwzajemnić.                                   Zadanie, na stronie 94 jest sześć kolorowych ilustracji, zobacz co przedstawiają, opowiedz te ilustracje, które mówią, że całym sercem kochamy Pana Boga. –   pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
Przedszkole (19.VI)
   Ostatni temat  – „Bóg Ojciec uczy nas czynić dobro”. Pan Bóg pomaga człowiekowi czynić dobro. Na świecie, wśród ludzi istnieją uczynki oraz zachowania dobre i złe. Powinniśmy prosić Boga o pomoc w czynieniu dobra, bo nie zawsze to jest łatwe i proste. Nie zawsze potrafimy czynić dobro, czasami jest to bardzo trudne, ale musimy pamiętać, gdy poprosimy Pana Boga to nam pomoże. Pan Bóg uzdalnia nas do czynienia dobra codziennie. Na pewno  wysłuchaliście wypracowania Kasi, czy wasza Mamusia też ma tyle rąk, co mama Kasi????  I mam nadzieję, że pomodliliście się w intencji Mam, dziękując za ich dobro Panu Bogu. Dzisiejszy temat – Sprawiać radość innym. Kochający Bóg napełnia nasze serca radością. Jeżeli jesteśmy szczęśliwi to się uśmiechamy, czynimy dobrze.  Wiemy, że kocha nas rodzina, a przede wszystkim Bóg. My również pragniemy sprawić innym radość, a więc trzeba poznać ich potrzeby i pragnienia oraz  powinniśmy twórczo zaangażować się w sprawianie radości bliskim. Musimy pamiętać, że można sprawiać radość innym w różny sposób – przez zabawę, pracę, okazywanie życzliwości, miłości.  Zadanie; ukochaj rodziców, rodzeństwo, babcię, dziadka i podziękuj im za to, że są przy Tobie i sprawiają Ci radość - pozdrawiam Ewa Horłoza :)

Drodzy Rodzice, Przedszkolaki, Starszaki i Uczniowie!
( Drogi Rodzicu przeczytaj treść dziecku)

Kl. II ( 16.VI)
    Ostatni temat; „ Zesłanie Ducha Świętego”. Co roku 50 dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Czytając treść tematu dowiedzieliście się jaką mocą Duch Święty obdarzył Maryję i apostołów, gdy przebywali w wieczerniku. Poznaliście znaki, które towarzyszyły zesłaniu Ducha Świętego. Każdy z nas ma do wykonania wiele różnych zadań: jedne z nich są łatwe, proste i potrafimy wykonać je samodzielnie, inne są trudne i wymagają pomocy drugiego człowieka, ale przede wszystkim Ducha Świętego, który pomaga każdemu człowiekowi.  Dzisiejszy temat przybliży nam Uroczystość, którą przeżywaliśmy w czwartek -11 czerwca, -  Uroczystość Bożego Ciała. W uroczystość Bożego Ciała spotykamy Pana Jezusa na naszej ulicy, w obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Nazwa uroczystości, w której czcimy Najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa. Idąc ulicami naszej miejscowości często nie zwracamy uwagi na szczegóły, bo znamy. Jednak w uroczystość Bożego Ciała ulice naszej miejscowości są udekorowane, niektórzy wywieszają flagi, dekorują okna. Czytając treść tematu nr. 48 (podręcznik) dowiecie się dlaczego ulice w tę Uroczystość tak pięknie wyglądają. Idąc z Panem Jezusem w procesji Bożego Ciała, a dziewczynki sypiąc kwiatki pokazujemy wszystkim, że w Niego wierzymy i że Go kochamy. Proszę zapamiętać jak nazywa się miejsce w kościele, w którym znajduje się Ciało i Krew Pana Jezusa oraz jak się nazywa naczynie liturgiczne, w którym Pan Jezus niesiony przez Kapłana wędruje ulicami naszej miejscowości albo jest w Kościele w czasie adoracji.  W kartach pracy proszę uzupełnić ten temat.                                                                  - pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
Kl. I (16.VI)
   W ostatnim temacie  - „Słucham Pana Jezusa” poznaliśmy nauczanie Jezusa o miłowaniu Boga, bliźnich i siebie, rozumiemy, że nauczanie Jezusa jest skierowane do wszystkich ludzi, że możemy słuchać Jezusa we wspólnocie Kościoła oraz w sobie powinniśmy rozwijać postawę otwartości wobec Jezusa i Jego nauki. Jezus nauczał dzieci i dorosłych, bogatych i biednych; tych, którzy żyli w Jego czasach i później. Jezus naucza także tych, którzy żyją dzisiaj. Dzisiejszy temat (nr.47 i 48 podręcznik); - Uczymy się od świętych miłowania Boga i ludzi” oraz „Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?”   Święci byli zwyczajnymi ludźmi, kochającymi Boga i Mu ufającymi.  Przez całe życie wypełniali wolę Boga i pomagali ludziom. Święci towarzyszą nam w życiu. W naszych kościołach i domach są ich wizerunki. Czytając ten temat proszę odpowiedzieć; - dlaczego warto jest poznawać świętych i jak nam pomagają w życiu? W temacie 48 jest piosenka „Taki duży, taki mały może świętym być”, jest to piosenka bardzo nam znana i bliska, ponieważ często ją śpiewaliśmy. Podkreśla ona, że świętym każdy może być, kto kocha Pana Boga. Zadanie – uzupełnić karty pracy temat nr 47 i 48  – pozdrawiam Ewa Horłoza :) 
Zerówka (16.VI)
  Ostatni temat Dzielić się dobrocią z innymi.  Pan Jezus uczy nas miłości do Boga i ludzi. Ilustracje przedstawiają ludzi, których łączy chęć pomagania, a przez to sprawiania ogromnej radości drugiej osobie. My też się cieszymy, gdy znajdzie się ktoś, kto nam pomoże przy wykonaniu , niezrozumiałego zadania, albo gdy nas nauczy czytać. Dzisiejszy temat „Matka Boża pomaga nam sprzeciwiać się złu”. O Matce Bożej mówiliśmy już na kilku spotkaniach. Jest Ona szczególną osobą, bo Pan Bóg powiedział Maryi przez posłańca – anioła, że będzie Matką. Dlatego kochamy Ją i czcimy. Jesteśmy Jej wdzięczni za to, że urodziła Jezusa Chrystusa – naszego Zbawiciela. Znamy do Matki Bożej modlitwy, pieśni. Posłuchajcie wiersz o Maryi. „ Matka Jezusa - Twarz uśmiechnięta i radość w oczach. Kto się tak bardzo cieszy? To święta kobieta imieniem Maryja wypełnić wolę Bożą spieszy. Zostanie Matką, Matką Jezusa, i to Ją bardzo raduje. On świat wybawi od ludzkich grzechów, od zła nas uratuje. (P.M.)          Wiersz ten podkreśla wielkość Maryi, która pomaga człowiekowi pokonywać zło. Na stronie 92 jest piękna kolorowa ilustracja przedstawiająca Maryję i dzieci. Jak każde dziecko, tak i my pragniemy być blisko Matki Bożej i prosimy ją o opiekę nad nami i naszą rodziną. Na stronie 93 są trzy obrazki z życia Maryi; 1 –zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie; 2. Święty Józef udaje się z Maryją do Betlejem;     3 – Maryja trzyma w dłoniach różaniec, a tym samym prosi nas abyśmy na nim się modlili. Zadanie, proszę ładnie nauczyć się opowiadać jeden z przedstawionych obrazków. – powodzenia,  pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
Przedszkole (16.VI)
   Ostatni temat  – „Bóg Ojciec uczy nas czynić dobro”. Pan Bóg pomaga człowiekowi czynić dobro. Na świecie, wśród ludzi istnieją uczynki oraz zachowania dobre i złe. Powinniśmy prosić Boga o pomoc w czynieniu dobra, bo nie zawsze to jest łatwe i proste. Nie zawsze potrafimy czynić dobro, czasami jest to bardzo trudne, ale musimy pamiętać, gdy poprosimy Pana Boga to nam pomoże. Pan Bóg uzdalnia nas do czynienia dobra codziennie. Na pewno pięknie narysowaliśmy jak pomagacie, no i oczywiście nie zapomnieliście o modlitwie. Kto z Was potrafi wymienić gdzie i komu pomagał. Posłuchajcie wypracowania;  Wypracowanie napisała uczennica klasy trzeciej. „Ręce matki: w jednej ręce moja mama trzyma patelnię i gotuje. W drugiej ręce ma ścierkę i wyciera stół. Inną ręką podaje butelkę z piciem najmłodszemu dziecku. Następną ręką przygotowuje jedzenie dla taty i dla wszystkich dzieci. Inną ręką daje żebrakowi na ulicy pięć złotych. W kolejnej ręce trzyma różaniec i modli się…” Stopniowo pozostali uczniowie zaczęli się śmiać, kiedy nauczycielka czytała dalej to dziwne wypracowanie. Dlatego też przerwała i zapytała dziewczynkę: Ależ Kasiu, ile rąk ma właściwie twoja mama?”. Kasia nie była zawstydzona, nawet się nie zaczerwieniła, wstała i wyrecytowała w tempie pobożnej litanii: „Moja mama… moja mama ma: dwie ręce dla taty, po dwie ręce dla każdego z jej siedmiorga dzieci, dwie ręce dla sąsiadów, dwie ręce dla krów w oborze, dwie ręce dla biednych ludzi, dwie ręce dla kochanego Boga, kiedy się modli… i jeszcze dwie ręce, jeżeli coś jest natychmiast konieczne; w sumie jest to dwadzieścia sześć rąk!”. Cała klasa nagle zamilkła; a nauczycielka powiedziała po chwili: „A ty, Kasiu, napisałaś najlepsze wypracowanie na świecie!” A teraz kochane przedszkolaki zastanówcie się jakie czynności – jakie dobro wykonuje wasza mamusia i w czym wy możecie pomóc??? Zadanie; pomódl się w tej intencji słowami: „Pomóż nam, Panie, czynić dobro. Daj mamie zdrowie i siłę bo Ją potrzebuję i kocham. Amen”  - pozdrawiam Ewa Horłoza :)

Drodzy Rodzice, Przedszkolaki, Starszaki i Uczniowie!
( Drogi Rodzicu przeczytaj treść dziecku)
Religia 09.VI
Kl. II ( 09.VI)
    Ostatni temat; - Jesteśmy wezwani do dzielenia się z innymi. W temacie poznaliśmy miłosiernego  Samarytanina, który dokonał wielkiej rzeczy, - jakiej, dowiecie się czytając treść tematu. Czasami wokół nas są osoby, które mielibyśmy ochotę ominąć. Serce jednak podpowiada nam, że ten, kto jest obok mnie, jest tym, który potrzebuje mojej pomocnej dłoni. Poprzez tekst biblijny odkryliśmy, kto jest moim bliźnim. W fragmencie Ewangelii są słowa: kapłan, lewita, Samarytanin: – kapłan – osoba sprawująca służbę w świątyni, będąca pośrednikiem między Bogiem a ludźmi; – lewita – osoba troszcząca się o świątynię i składanie ofiar, nauczająca prawa Bożego i dbająca o jego przestrzeganie; – Samarytanin – mieszkaniec Samarii – kraju będącego w konflikcie z Żydami, do których należał pobity bohater Ewangelii. Czytając tekst dowiedzieliście się; - Jakiej krzywdy doświadczył człowiek schodzący drogą z Jerozolimy do Jerycha? – Kto mu pomógł? Pan Jezus w słowach: „Idź, i ty czyń podobnie” (Łk 10, 37b), zachęca nas, byśmy czynili dobro, dzielili się z innymi tym, co posiadamy, szczególnie z bliskimi.  Dzisiejszy temat – ( nr.46- podręcznik)- „ Zesłanie Ducha Świętego”. Co roku 50 dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Czytając treść tematu dowiecie się jaką mocą Duch Święty obdarzył Maryję i apostołów, gdy przebywali w wieczerniku. Poznacie znaki, które towarzyszyły zesłaniu Ducha Świętego. Każdy z nas ma do wykonania wiele różnych zadań: jedne z nich są łatwe, proste i potrafimy wykonać je samodzielnie, inne są trudne i wymagają pomocy drugiego człowieka Dzisiaj także Duch Święty pomaga każdemu człowiekowi, ale powinniśmy Go prosić o pomoc, tak jak w słowach pieśni na stronie 111. W kartach pracy proszę uzupełnić ten temat.  - pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
Kl. I (09.VI)
   W ostatnim temacie  - Matka Jezusa jest naszą Matką. O Matce Bożej mówiliśmy w Adwencie, w czasie Bożego Narodzenia, W Wielkim Poście  i na pewno potraficie przedstawić wybrane wydarzenia z życia Maryi i umiecie je nazwać. Czytając treść w podręczniku dowiedzieliście się, dlaczego Maryja jest naszą Matką i w jaki sposób Maryi może okazać Jej miłość, uczcić Ją. Na pewno umiecie powiedzieć modlitwę „ Zdrowaś Maryjo”. Dzisiaj zapoznamy się z tematem (nr. 46 –Podręcznik) – „Słucham Pana Jezusa”. Czytając treść poznajemy nauczanie Jezusa o miłowaniu Boga, bliźnich i siebie, zrozumiemy, że nauczanie Jezusa jest skierowane do wszystkich ludzi, że może słuchać Jezusa we wspólnocie Kościoła oraz w sobie powinniśmy rozwijać postawę otwartości wobec Jezusa i Jego nauki. Jezus nauczał dzieci i dorosłych, bogatych i biednych; tych, którzy żyli w Jego czasach i później. Jezus naucza także tych, którzy żyją dzisiaj.   Zadanie – uzupełnić karty pracy temat nr 46 oraz pięknie na pamięć nauczyć się „Przykazania miłości” ( str. 110, podręcznik).     – pozdrawiam Ewa Horłoza :)  
Zerówka (09.VI)
  Ostatnie tematy Moja rodzina i ja należymy do Boga, gdy się modlimy, bierzemy udział w poszczególnych okresach roku liturgicznego, wspólnie świętujemy. Mam nadzieję, że wiecie, które święta Wam sprawiają radości. Dzisiejszy temat „Dzielić się dobrocią z innymi”, podręcznik, strona 89, przedstawia piękną ilustrację, - co przedstawia ta ilustracja? – kogo można zobaczyć? Pan Jezus uczy nas miłości do Boga i ludzi. Ilustracje na stronie 90 są kolorowe, każda jest inna, ale wszystkie łączy      chęć pomagania, a przez to sprawiania ogromnej radości drugiej osobie. My też się cieszymy, gdy czegoś nie potrafimy wykonać, nie rozumiemy zadania, nie potrafimy przeczytać i znajdzie się ktoś, kto nam pomoże. W Szkole zbieramy nakrętki dla nas to jest drobnostka, bo musimy pamiętać je odłożyć, a następnie przywieść do Szkoły, ale dla chłopca to jest nadzieja następnej rehabilitacji, powrót do normalnego życia. Na stronie 91 proszę narysować jak się dzielisz dobrocią z innymi.             – powodzenia,  pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
Przedszkole (09.VI)
   Ostatni temat  – Kochamy się wzajemnie. Bóg jest dawcą każdej miłości. Miłość jest źródłem wszelkiego dobra w rodzinie i innych wspólnotach. Powinniśmy umieć okazać życzliwość i przyjaźń kolegom i koleżankom. Wiele jest pięknych zabaw, w których razem się bawimy. Jesteście dobrymi dziećmi, szanujecie drugiego człowieka i pamiętacie o Panu Bogu. Dzisiaj – „Bóg Ojciec uczy nas czynić dobro”. Pan Bóg pomaga człowiekowi czynić dobro. Na świecie, wśród ludzi istnieją uczynki oraz zachowania dobre i złe. Powinniśmy prosić Boga o pomoc w czynieniu dobra. Posłuchajcie pewnej historii: - Ojciec obserwował swego syna próbującego unieść ciężki wazon z kwiatami. Maluch wysilał się, sapał, stękał, mruczał coś pod nosem, jednak nie udało mu się przesunąć wazonu nawet o milimetr. Wreszcie zrezygnował. – Czy spróbowałeś już wszystkich możliwości? – zapytał ojciec. – Tak – odparł chłopiec. – Nie, ponieważ nie poprosiłeś mnie o pomoc. Pan Bóg, podobnie jak ojciec z opowiedzianej historii, widzi, że czasami męczymy się przy czymś i trudzimy. A On jest blisko. Jak myślicie, co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? – Tak poprosić Pana Boga, bo autorem wszelkiego dobra jest Pan Bóg. On uzdalnia nas do czynienia dobra na co dzień. Zadanie; narysuj jak czynisz dobro, pomódl się w tej intencji słowami: „Pomóż nam, Panie, czynić dobro. Amen”                                            - pozdrawiam Ewa Horłoza :)

Drodzy Rodzice, Przedszkolaki, Starszaki i Uczniowie!
( Drogi Rodzicu przeczytaj treść dziecku)
Religia 05.VI
Kl. II
    Ostatni temat; - Niedzielna Eucharystia, omówił  w jaki sposób z radością  powinniśmy uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Na pewno potraficie wymienić w odpowiedniej kolejności czynności, o których powinno pamiętać dziecko przygotowujące się do niedzielnej Mszy Świętej. Dzisiejszy temat nr. 45 - Jesteśmy wezwani do dzielenia się z innymi. W temacie poznamy miłosiernego  Samarytanina, który dokonał wielkiej rzeczy, - jakiej, dowiecie się czytając treść tematu. Czasami wokół nas są osoby, które mielibyśmy ochotę ominąć. Serce jednak podpowiada nam, że ten, kto jest obok mnie, jest tym, który potrzebuje mojej pomocnej dłoni. Poprzez tekst biblijny odkrywamy, kto jest moim bliźnim. W fragmencie Ewangelii są słowa: kapłan, lewita, Samarytanin: – kapłan – osoba sprawująca służbę w świątyni, będąca pośrednikiem między Bogiem a ludźmi; – lewita – osoba troszcząca się o świątynię i składanie ofiar, nauczająca prawa Bożego i dbająca o jego przestrzeganie; – Samarytanin – mieszkaniec Samarii – kraju będącego w konflikcie z Żydami, do których należał pobity bohater Ewangelii. Czytając tekst dowiecie się i będziecie umieli odpowiedzieć na pytania;               - Jakiej krzywdy doświadczył człowiek schodzący drogą z Jerozolimy do Jerycha? - Jak się zachował kapłan i lewita, widząc pobitego? - Co zrobił Samarytanin? Pan Jezus w słowach: „Idź, i ty czyń podobnie” (Łk 10, 37b), zachęca nas, byśmy czynili dobro, dzielili się z innymi tym, co posiadamy, szczególnie z bliskimi. Zadanie; - Pomyśl co Ty możesz zrobić dobrego dla swojej rodziny? Uzupełnij  Karty pracy temat nr. 45.         – pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
Kl. I
   W ostatnim temacie   – Kochamy bliskich, dowiedzieliśmy się, że Bóg pragnie aby moja rodzina, przyjaciela i ja byśmy byli szczęśliwi. Szczęśliwi jesteśmy wtedy gdy panuje miłość, zgoda, szacunek, gdy  współpracujemy z całą rodziną.   Przytoczony fragment Ewangelii Świętego Jana podkreślał znaczenie miłości, która łączy ludzi. Dzisiejszy temat - Matka Jezusa jest naszą Matką. Matka Jezusa jest naszą Matką. O Matce Bożej owiliśmy na naszych spotkaniach i na pewno potraficie przedstawić wybrane wydarzenia z życia Maryi i umiecie je nazwać. Czytając treść w podręczniku dowiemy się, dlaczego Maryja jest naszą Matką i w jaki sposób dziecko Maryi może okazać Jej miłość, uczcić Ją. Proszę przypomnieć sobie i głośno powiedzieć modlitwę „ Zdrowaś Maryjo”. Zadanie – uzupełnić karty pracy temat nr 45.     – pozdrawiam Ewa Horłoza :)
Zerówka
  Ostatnie tematy Moja rodzina i ja należymy do Boga, gdy się modlimy, bierzemy udział w poszczególnych okresach roku liturgicznego, wspólnie świętujemy – to przedstawiały kolorowe ilustracje w podręczniku. Na pewno pięknie pokolorowaliście poszczególne znaki religijne związane     z okresami roku liturgicznego – świętami, kiedy jesteśmy z całą rodziną należąc do Pana Boga. Dzisiaj zostaniemy jeszcze przy tym temacie i zajmiemy się stroną 88. Zadanie; proszę narysować, które z przeżywanych dla Ciebie Świąt ( Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało) jest najważniejsze??? Do tego rysunku można wykorzystać naklejki związane z danym Świętem            – pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
Przedszkole
   Ostatni temat  – Kochamy się wzajemnie, ukazał, że miłość między ludźmi ma swe źródło w Bożej miłości. Bóg jest dawcą każdej miłości. Miłość jest źródłem wszelkiego dobra w rodzinie i innych wspólnotach. Powinniśmy umieć okazać życzliwość i przyjaźń kolegom i koleżankom. Wiele jest pięknych zabaw, w których razem się bawimy. Mam nadzieję, że wymienione zabawy znacie i bawicie się. Jesteście dobrymi dziećmi, szanujecie drugiego człowieka i pamiętacie o Panu Bogu. Pokolorowany kwiatek wręczyliście osobie, którą bardzo mocno kochacie. Dzisiaj bardzo ważne zadanie; proszę narysować osobę albo osoby które kochacie i pomodlić się w ich intencji z pomocą Rodzica, który  rozpoczyna słowami: „Panie Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo dla naszych bliskich...”. Dzieci kontynuują, mówiąc: „dla... (kogo?)”, wymieniając imiona wybranych osób,– życzę , pięknego rysunku i wspanialej modlitwy. - pozdrawiam Ewa Horłoza :)

Drodzy Rodzice, Przedszkolaki, Starszaki i Uczniowie!
( Drogi Rodzicu przeczytaj treść dziecku)
Religia 02.VI
   Kochane dzieciaczki, wczoraj był Dzień Dziecka dlatego życzę Wam;
Wszystkiego najlepszego,
szczęścia i radości moc,
ciepłego słoneczka co dzień,
kolorowych snów co noc.

Kl. II
    Ostatni temat; temat nr. 44 - podręcznik-:Niedzielna Eucharystia”.  Z radością powinniśmy uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Czytając treść w podręczniku zwróciliście  uwagę; w jaki sposób czynnie we Mszy świętej uczestniczymy i co możemy uczynić, aby nasza radość z uczestniczenia w niej była jeszcze większa. Przyglądając się ilustracji na str. 113, umiecie pięknie opowiadać Dzisiaj zajrzymy do kart pracy, mamy do wykonania zadanie; - trzeba ponumerować według kolejności czynności, o których powinno pamiętać dziecko przygotowujące się do niedzielnej Mszy Świętej, a następnie wykonać kolorowe rameczki wokół ilustracji – pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
Kl. I
   W ostatnim temacie  „ Idzie mój Pan – Boże Ciało”. Czytając ten temat dowiedzieliście się, że w czasie procesji Bożego Ciała prowadzimy Pana Jezusa uroczyście do miejsc, w których żyjemy. Wykonując ćwiczenie w kartach pracy dowiedzieliście się, że  naczynie służące do noszenia Najświętszego Sakramentu podczas procesji to MONSTRANCJA. Na pewno pięknie zaprojektowaliście rysując w kartach pracy dekorację swojego okna na procesję Bożego Ciała. Dzisiaj zapoznamy się z tematem nr 44 – Kochamy bliskich. Na początku treści jest postawione pytanie- Czego Bóg pragnie dla mojej rodziny, przyjaciół, dla mnie? Także jest ilustracja, która ukazuje współpracę całej rodziny.   Przytoczony fragment Ewangelii Świętego Jana podkreśla znaczenie miłości, która łączy najlepiej ludzi. Na następnej stronie – 107, są cztery rysunki, które pomogą odpowiedzieć na postawione pytanie;-  W jaki sposób możesz okazywać miłość bliskim? Zadanie uzupełnienie ćwiczeń w Kartach pracy nr 44– pozdrawiam Ewa Horłoza :)
Zerówka
  Ostatnie tematy, praca plastyczna, pieśń mówiła o Maryi – Matce Pana Jezusa i Matce wszystkich ludzi,  którą prosimy o opiekę nad wszystkimi dziećmi. Na pewno zaśpiewaliście razem z Mamusią piosenkę religijną „Święta Maryjo, Królowo naszych codziennych spraw. Prowadź nas jasną drogą, Prowadź nas jasną drogą aż do niebieskich bram”.  Mam nadzieję, że również swoimi słowami poprosiliście Matkę Bożą o spełnienie Waszych marzeń. Dzisiejszy temat ( str. 86-87) – Moja rodzina    i ja należymy do Boga. Kiedy należymy do Boga? Na to pytanie pomogą Wam odpowiedzieć kolorowe ilustracje, a więc, gdy się modlimy, bierzemy udział w poszczególnych okresach roku liturgicznego, wspólnie świętujemy. Na stronie 87 są przedstawione znaki mówiące o tym, że nasza rodzina należy do Pana Boga. Zadanie; pokoloruj ilustracje przedstawiające znaki religijne.                                  – pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
Przedszkole
   Ostatni temat - Kochamy Pana Boga.  Na miłość Boga odpowiadamy miłością, a szczególnym wyrazem miłości do Boga jest modlitwa. Każdy z nas powinien umieć wyrazić Bogu swoją miłość.
Mam nadzieję, że poprzez swoją pracę (np. posprzątanie, poukładanie zabawek), którą wykonaliście jak najlepiej pokazaliście rodzinie, ale przede wszystkim Panu Bogu, że Go mocno kochacie. Dzisiejszy temat – Kochamy się wzajemnie. Miłość między ludźmi ma swe źródło w Bożej miłości. Bóg jest dawcą każdej miłości. Miłość jest źródłem wszelkiego dobra w rodzinie i innych wspólnotach. Powinniśmy umieć okazać życzliwość i przyjaźń kolegom i koleżankom. Wiele jest pięknych zabaw, w których razem się bawimy. Zabawa ze śpiewem, jednocząca dzieci w radosnym działaniu, np. Nitka („Nitko, nitko, hej niteczko, zawijajmy się w kółeczko...”) albo Karuzela („Chłopcy, dziewczęta, dalej wszyscy wraz...”). Dobrze byłoby, żeby dzieci znały i lubiły wybraną zabawę.  Dzieci siedzą w kole. Jedno z nich chodzi wokół i mówi wierszyk. W pewnej chwili upuszcza chusteczkę za plecami koleżanki lub kolegi (ciąg dalszy podobnie jak w zabawie Chodzi lisek). Zapraszam do zabawy! Zabawa daje nam ruch, uśmiech, radość, cieszymy się, że mamy przyjaciół. Pan Jezus cierpiał i oddał swoje życie na krzyżu, abyśmy na nowo żyli w miłości Bożej. Jestem dobrym dzieckiem, szanuję drugiego człowieka i pamiętam o Panu Bogu. Zadanie; narysuj piękny kwiat, pokoloruj go i daj osobie, którą bardzo lubisz. – życzę powodzenia, pozdrawiam Ewa Horłoza :)

Drodzy Rodzice, Przedszkolaki, Starszaki i Uczniowie!
Religia 29.V
Kl. II
    Ostatni temat; Sakramenty święte są darami Pana Jezusa. Poprzez nie Chrystus okazuje swoją miłość w różnych momentach życia człowieka. Wyróżniamy siedem sakramentów świętych, na pewno potraficie je wymienić. Dzisiaj zapoznamy się z tematem nr. 44 - podręcznik -:Niedzielna Eucharystia”. Ze szczególną troską powinniśmy przygotowywać się do niedzielnej Eucharystii.     Z radością powinniśmy uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Pan Jezus pragnie, byśmy z uwagą słuchali Jego słów i wspólnie ze wszystkimi zgromadzonymi w kościele zanosili do Niego nasze modlitwy. Zadanie; - Czytając treść w podręczniku proszę zwrócić uwagę; w jaki sposób czynnie we Mszy świętej uczestniczymy i co możemy uczynić, aby nasza radość z uczestniczenia w niej była jeszcze większa. Opowiedzieć ilustrację na str. 113. – pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
 
Kl. I
   W ostatnim temacie  „ Idzie mój Pan – Boże Ciało”. Pan Jezus chce być z nami w naszym codziennym życiu.  W czasie procesji Bożego Ciała prowadzimy Go uroczyście do miejsc, w których żyjemy, idzie ulicami naszych miasteczek i wiosek. Jest z nami, zawsze gotowy nam pomagać. Wykonując ćwiczenie w kartach pracy dowiedzieliście się, że  naczynie służące do noszenia Najświętszego Sakramentu podczas procesji to MONSTRANCJA. Dzisiejsze zadanie – proszę narysować w kartach pracy dekorację swojego okna na procesję Bożego Ciała. – pozdrawiam Ewa Horłoza :)
 
Zerówka
  Ostatnia praca plastyczna, pieśń mówiła o Maryi – Matce Pana Jezusa i Matce wszystkich ludzi,  którą prosimy o opiekę nad wszystkimi dziećmi. Do Marki Bożej przychodzimy z różnymi sprawami i  polecamy Jej opiece nas. Jej wizerunek możemy spotkać w Kościołach, na obrazach, w kapliczkach przydrożnych. Jest z nami bo Ona nas kocha i my Ją kochamy. Zadanie - Zaśpiewaj razem z Mamusią piosenkę religijną „Święta Maryjo, Królowo naszych codziennych spraw. Prowadź nas jasną drogą, Prowadź nas jasną drogą aż do niebieskich bram”.   Swoimi słowami poproś Matkę Bożą o to czego pragniesz??? 
 – pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
 
Przedszkole
   Ostatni temat zwrócił uwagę na Najświętszą Maryję Pannę – Matkę Pana Jezusa, bo szczególnie w maju, który jest miesiącem Maryi modlimy się na specjalnych majowych nabożeństwach w kościele lub przy przydrożnych figurach lub Krzyżach.  Do słów piosenki „Pan Jezus także Mamę miał” wykonywaliście rysunek. Dzisiejszy temat to; Kochamy Pana Boga.  Na miłość Boga odpowiadamy miłością, a szczególnym wyrazem miłości do Boga jest modlitwa. Każdy z nas powinien umieć wyrazić Bogu swoją miłość. Posłuchajcie wierszyka : Mam małe oczy, aby oglądać Pana Boga; mam maleńkie uszy, aby słuchać Jego Słowa; mam małe stopy, aby kroczyć Jego drogami; mam małe usta, aby śpiewać Jego chwałę; mam małe rączki, aby czynić Jego wolę; mam malutkie serduszko, aby Go kochać. Drogie dzieci – o kim mówi ten wierszyk, nawet możemy powiedzieć, że jest to modlitwa małego dziecka. Pomyśl - W jaki inny sposób, poza modlitwą, możemy okazać miłość Panu Bogu?                                                                                         
Zadanie ; - zachęcam dzieci, aby swoją pracę (np. posprzątanie, poukładanie zabawek) – ofiarowały Panu Bogu i starały się wykonać ją jak najlepiej. – życzę powodzenia, pozdrawiam Ewa Horłoza :)

Drodzy Rodzice, Przedszkolaki, Starszaki i Uczniowie!
Religia 26.V
Kl. II
    Ostatni temat, z którym się zapoznaliśmy to temat nr 43 „ Sakramenty święte” – podręcznik i tylko z podręcznikiem pracowaliśmy. Dowiedzieliśmy się, w których momentach naszego życia jest przy nas obecny Pan Jezus, pomogły nam ilustracje na stronie 106. Możemy odważnie powiedzieć, że Pan Jezus jest obecny we wszystkich chwilach naszego życia: w każdej radości i smutku, w każdym wydarzeniu, a szczególnie w sakramentach świętych. Sakramenty święte są darami Pana Jezusa. Poprzez nie Chrystus okazuje swoją miłość w różnych momentach życia człowieka. Wyróżniamy siedem sakramentów świętych ( na pewno już prawie umiecie powiedzieć je z pamięci), na stronie 108 i 109 w podręczniku mamy ilustracje ukazujące poszczególne sakramenty święte w naszym życiu. Dzisiaj popracujemy w Kartach pracy temat nr 43, w ćwiczeniu mamy;- na ilustracjach przedstawiono udzielanie sakramentów świętych.
Zadanie;  Mamy przyporządkować im odpowiednie nazwy. Ja proponuję wybrać 7 kolorów kredek i nazwę danego sakramentu wziąć w pętelkę i połączyć z odpowiednią ilustracją robiąc wokół niej tego samego koloru ramkę, np. Chrzest święty rysujemy pętelkę koloru żółtego i prowadzimy do drugiej ilustracji po prawej stronie ( Rodzice trzymają dziecko, a Ksiądz polewa jego główkę wodą) wykonując także żółtym kolorem ramkę. – życzę miłej pracy, pozdrawiam Ewa Horłoza
 
Kl. I (26.V)
   W ostatnim temacie była zwrócona uwaga na Ducha Świętego – Pocieszyciela, Ducha Prawdy, danego przez Pana Jezusa. Żeby to lepiej zrozumieć odnieśliśmy się do elementów, które są Wam  bardzo dobrze znane;  wiatr, dźwięk, radość, smutek, zapach, głód, ból oraz widoczny znak z jaki jest związany z tymi poszczególnymi elementami. A więc znak może wyrazić rzeczywistość niewidzialną. Pan Jezus pięknie powiedział, że jest podobny do swego Ojca, który jest w niebie. Dzisiaj temat 43 – podręcznik str. 102 – „ Idzie mój Pan – Boże Ciało”. Pan Jezus chce być z nami w naszym codziennym życiu.  W czasie procesji Bożego Ciała prowadzimy Go uroczyście do miejsc, w których żyjemy, idzie ulicami naszych miasteczek i wiosek. Jest z nami, zawsze gotowy nam pomagać. Ilustracje na str. 102 przedstawiają miejsca naszego pobytu dziennego, ale jednocześnie zadają pytanie czy w tych wszystkich miejscach jest ze mną Pan Bóg? – Jakie jest Twoja odpowiedź???? Na str. 103 ilustracja przedstawia w jaki sposób dzieci mogą uczestniczyć w procesji Bożego Ciała i skąd wiemy, że Pan Bóg jest blisko nas??? Zadanie; - W kartach pracy wykonujemy ćwiczenie 1 – trzeba dokończyć rysunek, łącząc punkty 1 – 25, a odkryjesz, jak wygląda naczynie służące do noszenia Najświętszego Sakramentu podczas procesji.  – życzę przyjemnej pracy, pozdrawiam :) – Ewa Horłoza
 
 
Zerówka ( 26.V)
 
   Moi bliscy – kto jest moim bliskim??? Umiemy już dać odpowiedź, potrafimy się pomodlić prosząc o życie, zdrowie, błogosławieństwo dla mamy, taty, siostry, brata, babci dziadka, cioci, wuja, kuzynki, kuzyna, bo to moja bliska rodzina. Przeżywając piękny miesiąc maj związany z Matką Bożą. Temat „ Matka Pana Jezusa naszą Matką”. Posłuchajcie krótkiego wiersza; „Przed ołtarzem Matki Boskiej”
 Nad głową Twoją z gwiazdek korona, Najświętsza Pani, bądź pozdrowiona!
O Matko Święta, módl się za nami, za najmniejszymi Twymi dziatkami!
Królowo Nieba, prosimy Ciebie – daj wszystkim ludziom być z Tobą w niebie!
        Jak myślicie;-  Kto jest bohaterką tego wiersza?  Kim jest Maryja?  O co prosimy w tym wierszu Maryję?
Maryja jest Matką Jezusa, którą prosimy o opiekę nad wszystkimi dziećmi. Do Marki Bożej przychodzimy z różnymi sprawami, polecamy Jej opiece nasze rodziny, wioski i miasta. Jej wizerunek możemy spotkać w Kościołach, na obrazach, w kapliczkach przydrożnych. Jest z nami bo Ona nas kocha i my Ją kochamy                                                                                                                Zadanie; Narysuj Maryję w oparciu o słowa piosenki religijnej „Święta Maryjo, Królowo naszych codziennych spraw. Prowadź nas jasną drogą, Prowadź nas jasną drogą aż do niebieskich bram”.   – powodzenia, pozdrawiam  Ewa Horłoza :)
Przedszkole (26.V)
  Ostatni temat mówił o Przyjacielu – tym Przyjacielem jest Pan Jezus i ktoś z którym lubimy często przebywać, bawić się, ufać mu i liczyć na niego gdy jest nam smutno i źle. Ale do naszych przyjaciół również zaliczamy Maryję – Matkę Pana Jezusa – Matkę wszystkich ludzi. To właśnie Maryję prosimy o wsparcie u Jej Syna i Ojca, polecamy Jej różne nasze sprawy, radości, smutki. Wierzymy, że zawsze jest przy nas, przy naszej rodzinie, że nam pomorze i zaopiekuje się nami. Modlimy się do Niej szczególnie w pięknym miesiącu maju. Temat; Maj – miesiącem Maryi.  Słowa piosenki „Pan Jezus także Mamę miał”;    Pan Jezus także Mamę miał, kiedy w Nazarecie żył. Jezu, mojej mamie daj dużo łask i dużo sił. Pan Jezus Opiekuna miał, kiedy w Nazarecie żył. Jezu, tatusiowi daj dużo łask i dużo sił!!!                              
Zadanie; Narysuj Maryję – Matkę Pana Jezusa. – powodzenia, pozdrawiam Ewa Horłoza :)
Drodzy Rodzice, Przedszkolaki, Starszaki i Uczniowie!
Religia 22.V
Przedszkole
  Słowa piosenki „Mam Przyjaciela”: Mam Przyjaciela, który bardzo kocha, mnie kocha, mnie kocha. Mam Przyjaciela, który bardzo kocha, a imię Jego Jezus. Zawsze razem z Nim pracuję, z Nim raduję się i dla Niego pragnę żyć. – słowa te mówiły o Przyjacielu, a więc o kimś szczególnym, z którym lubimy przebywać, rozmawiać, bawić się. Na pewno pięknie narysowaliście swojego Przyjaciela, a dzisiaj „bojowe” zadanie własnymi słowami  proszę pomodlić się do Boga o zdrowie dla Niego :) – z promykami słońca pozdrawiam Was :) – Ewa Horłoza
Zerówka
    W ostatnim temacie „ Moi bliscy”, na pewno bez zastanowienia potraficie wymienić te osoby; mama, tata, babcia, dziadek, brat, siostra, ciocia, wuja, …. .  Właśnie One dla Was , wykonują wiele wspaniałych rzeczy; uczą podstawowych czynności, przekazują wiedzę, ubierają, gotują, myją, sprzątają. Jak myślicie w czym jeszcze Wam pomagają??? – podpowiedzcie mi!!! Nasi bliscy troszczą się abyśmy byli szczęśliwi, uśmiechnięci, zadowoleni, obdarowują prezentami, ale także pragną abyśmy byli posłuszni i wypełniali polecenia.  Zadaniem z ostatniej lekcji było narysowanie osoby bardzo Ci bliskiej, a dzisiaj proszę  pomodlić się za te osoby, aby były zdrowe i szczęśliwe. – z promykami słońca pozdrawiam Was :) – Ewa Horłoza
KL. I
   Ostatni temat „ Zesłanie Ducha Świętego”. Duch Święty jest Bogiem, został On zesłany przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest tym, który w świecie pełnym zła przychodzi nam z pomocą. Pana Boga nie widzimy – On kiedyś przebywał na ziemi, ale po śmierci i zmartwychwstaniu wrócił do Nieba. Zostawił nam jednak pomoc i pociechę – Ducha Świętego. Pomyślcie: „Nie widać – a jest”; - „co?”, - widoczny „znak”. Elementy, które Wam są bardzo dobrze znane;  wiatr, dźwięk, radość, smutek, zapach, głód, ból…... Zadanie( 26.V) w kartach pracy na końcu powinna być czysta kartka ( jeżeli nie ma to proszę na kartce od bloku rysunkowego) 
1. Dzielimy kartkę pionowo na dwie części          
 2. W pierwsze kolumnie  piszemy
     Wiatr
     Dźwięk
     Radość
     Smutek
     Zapach
     Głód
3. W drugie kolumnie rysujemy znak np. wiatr( pierwsza kolumna) -  rysunek przechylonych gałęzi drzewa ( druga kolumna)
  A więc znak może wyrazić rzeczywistość niewidzialną. Zastanawiamy się: Pana Boga nie widać, więc skąd wiemy, że On naprawdę jest? Pan Jezus pięknie powiedział, że jest podobny do swego Ojca, który jest w niebie. Znakiem – symbolem naszej wiary, Pana Boga jest Krzyż, Ducha Świętego gołębica. Duch Święty jest niewidzialny, ale możemy odczuć Jego działanie. Pomaga nam w trudnościach, uczy nas modlitwy, pociesza nas w smutkach, daje dobre pomysły. Aby żyć w przyjaźni z Duchem Świętym trzeba mieć czyste serce. Pomyśl o co możesz poprosić Ducha Świętego?
 – z promykami słońca pozdrawiam Was :) – Ewa Horłoza
Kl. II
   Spotkanie ze Zmartwychwstałym był to ostatni omawiany temat. W czasie Mszy świętej spotkamy się  ze zmartwychwstałym Chrystusem. To jest szczególne spotkanie, bo sam Pan Jezus zaprasza nas na spotkanie ze sobą w kościele. Dzisiaj zapoznamy się z tematem nr 43 „ Sakramenty święte” – podręcznik i tylko z podręcznikiem będziemy pracowali. Każdy dzień w życiu człowieka przynosi wiele różnych wydarzeń. Jedne z nich wywołują uśmiech na twarzy i radość w sercu, a inne smutek i łzy. Dobrze, jeśli w trudnych momentach są przy nas bliscy. Z nimi czujemy się bezpieczni. Pan Jezus powiedział; „ A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” ( Mt 28, 20)  W których momentach naszego życia jest przy nas obecny Pan Jezus? Proszę się  zastanowić ? Pomogą Wam ilustracje na stronie 106. Pan Jezus jest obecny we wszystkich chwilach naszego życia: w każdej radości i smutku, w każdym wydarzeniu, a szczególnie w sakramentach świętych. Sakramenty święte są darami Pana Jezusa. Poprzez nie Chrystus okazuje swoją miłość w różnych momentach życia człowieka. Proszę przeczytać ten temat z podręcznika i nauczyć się na pamięć siedem sakramentów świętych ( na 29.V) – pozdrawiam Ewa Horłoza  : )

Drodzy Rodzice, Przedszkolaki, Starszaki i Uczniowie!
Religia 19.V
Kl. II
      W ostatnim temacie nr 42 – podręcznik „ Spotkanie ze Zmartwychwstałym” dowiedzieliśmy się, że  Pan Jezus przyszedł do swoich uczniów w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę. Rozłożył ręce, pokazał przebity bok i pozdrowił ich, a następnie wziął chleb i dzielił go. Apostołowie bardzo się ucieszyli, poznali swego Nauczyciela po łamaniu chleba. My również przeżywamy w naszych sercach radość, gdy  spotkamy się z kimś, na kogo długo czekaliśmy. Po takim spotkaniu często pozostają w pamięci wszystkie słowa i gesty, które były w czasie tego spotkania.  Ilustracje w podręczniku przedstawiały kiedy w czasie Mszy świętej spotkamy się  ze zmartwychwstałym Chrystusem. To jest szczególne spotkanie, bo sam Pan Jezus zaprasza nas na spotkanie ze sobą w kościele. Na pewno w ćwiczeniu 1 przeszliście labirynt i udało Wam się odgadnąć hasło, a w ćwiczeniu 2 narysować jak spędzacie niedzielę z rodziną. Dzisiaj w nawiązaniu do tematu nr 42 z podręcznika, omówimy niektóre spotkania  z Panem Jezusem. Proszę przeczytać uważnie poniższy tekst, ukazujący znaczenie zmartwychwstania Pana Jezusa i naszą odpowiedź:
 1: Panie Jezu, w pierwszą niedzielę Wielkanocną anioł przyszedł do Marii Magdaleny i powiedział Jej, że zmartwychwstałeś ze śmierci do życia.
-  Panie, pozwól nam głosić Twoje zmartwychwstanie wszystkim, którzy tego potrzebują. Wysłuchaj nas, któryś powstał z martwych.
2: Panie Jezu, uczniowie, którzy szli do Emaus, rozpoznali Cię po łamaniu chleba.
-  Panie, pozwól nam głosić Twoje zmartwychwstanie wszystkim, którzy tego potrzebują. Wysłuchaj nas, któryś powstał z martwych.
3. Panie Jezu, Ty ukazałeś się apostołom i powiedziałeś do nich: „Pokój wam”.
- Panie, pozwól głosić Twoje zmartwychwstanie wszystkim, którzy tego potrzebują. Wysłuchaj nas, któryś powstał z martwych.
4: Panie Jezu, czterdzieści dni po swoim Zmartwychwstaniu wstąpiłeś do nieba i stanąłeś po prawicy Ojca. Panie Jezu, w dniu Pięćdziesiątnicy zesłałeś nam Ducha Świętego, aby prowadził Twoich uczniów.   
-  Panie, pozwól nam głosić Twoje zmartwychwstanie wszystkim, którzy tego potrzebują. Wysłuchaj nas, któryś powstał z martwych.
Zadanie na 22.V; - proszę podzielić kartkę A4 na dwie części,  wybrać dwa dowolne teksty i wykonać do nich rysunek pisząc na dole kartki treść tekstu (np. tekst w 1 części kartki, rysujemy kobietę i anioła. Pod rysunkiem na dole piszemy; „Panie Jezu, w pierwszą niedzielę Wielkanocną anioł przyszedł do Marii Magdaleny i powiedział Jej, że zmartwychwstałeś ze śmierci do życia.”). To zadanie proszę przesłać robiąc zdjęcie pracy na wcześniej podany nr telefonu – powodzenia, pozdrawiam Ewa Horłoza
 
Kl. I
W temacie nr 42   „Zesłanie Ducha Świętego”, poznaliśmy trzecią Osobę Trójcy Świętej. Pierwsza osoba to Bóg Ojciec , druga to Syn Boże, a trzecia Duch Święty. Tak naprawdę Pana Boga nie widać, a jednak jest On ciągle z nami. Pan Jezus zapowiedział apostołom zgromadzonym w wieczerniku, że po Jego odejściu do nieba da Pocieszyciela – Ducha Świętego. Będzie nam On przypominał o tym, jak być uczniem Jezusa. Mam nadzieję, że pięknie umiecie omówić ilustracje, które są na drugiej stronie tematu, przedstawiające sytuacje, w których Duch Święty może pomóc. Dzisiaj zajmiemy się kartami pracy, temat nr 42. Ćwiczenie przedstawia trzy symbole; gołębice, krzyż i świece. Tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda Duch Święty. Przedstawiamy Go za pomocą symbolu. Jaki to symbol? Wiemy, że Krzyż jest symbolem wiary, świeca – światłem Chrystusa. Zadanie; proszę pokolorować wszystkie symbole i  narysować ramkę wokół symbolu Ducha Świętego. – życzę przyjemnej pracy, pozdrawiam Ewa Horłoza
 
Zerówka
   Ostatni temat zapraszał nas do udziału we Mszy świętej, przypominał, że na Msze św. zaprasza nas głos dzwonu. Wiemy, że w Kościele zachowujemy powagę, skupienie, modlimy się, odpowiadamy i wspólnie śpiewamy pieśni.  Na pewno super narysowaliście dzieci i dorosłych przebywających w Kościele i prawidłowo przykleiliście odszukane naklejki przedstawiające modlitwę dziecka rano, w porze posiłku i wieczorem. Dzisiaj zajmiemy się tematem ( nr 24, str. 80)„ Moi bliscy”. Kto to jest bliski? – pomyśl, kto dla Ciebie jest bliską osobą??? Wokół  nas jest wiele bliskich nam osób. One troszczą się o nasze dobro, otaczają nas miłością. Zastanów się, co robią dla nas bliskie osoby ( wymień ………….); i w jaki sposób możemy się odwdzięczyć im za ich dobro ( wymień…..). W podręczniku str. 80, część A – co przedstawia ilustracja, kto przyszedł do babci? Na drugiej stronie, część B informuje nas, że Pan Bóg obdarował nas rodziną, dzięki nim jesteśmy szczęśliwi i czujemy się bezpiecznie. Zadanie- proszę narysować osobę bardzo Ci bliską. – życzę wspaniałego rysunku, pozdrawiam Ewa Horłoza
 
Przedszkole
    Ostatni temat  „Pan Jezus pragnie być naszym Przyjacielem”. Ten temat podzieliliśmy na dwie części; w  pierwszej części poznaliśmy, kto może być naszym przyjacielem? Na pewno wysłuchaliście przeczytanego przez Rodzica opowiadania; „ O rozmawianiu z Panem Jezusem”. W opowiadaniu Ksiądz proboszcz mówił dziś o tym, jak rozmawia się z Panem Jezusem, dzieci podpowiadały różne możliwości. Jednak Pan Jezus mówi do każdego z nas, musimy tylko chcieć Go usłyszeć.  Posłuchajcie słów piosenki „Mam Przyjaciela”: Mam Przyjaciela, który bardzo kocha, mnie kocha, mnie kocha. Mam Przyjaciela, który bardzo kocha, a imię Jego Jezus. Zawsze razem z Nim pracuję, z Nim raduję się i dla Niego pragnę żyć. – O kim mówią słowa piosenki??? Kto jest naszym Przyjacielem, - narysuj Go!!! To jest Twoje zadanie na dzisiaj. – życzę narysowania pięknego Przyjaciela i siebie.                                              - pozdrawiam Ewa Horłoza
Drodzy Rodzice, Przedszkolaki i Uczniowie !
( religia 15.V)
Szanowny Rodzicu przeczytaj treść dziecku;
Przedszkole,
      Ostatni temat  „ Pan Jezus uczy nas prosić” zwrócił uwagę na bardzo ważne słowo -  zwrot grzecznościowy, który pokazuje innym, że jesteśmy kulturalni. Jeżeli prosimy to ktoś pragnie spełnić naszą prośbę, np. rodzic, babcia, dziadek, brat, siostra, nauczyciel, przyjaciel, Pan Bóg. Bóg obdarza ludzi tym, co dobre,   podobnie Jego Syn, bo nas kocha. Ludzie chorzy gdy prosili to Pan Jezus okazywał im swoje miłosierdzie.   Wypowiadając modlitwę „Ojcze nasz” wypowiadamy prośby do Pana Boga. Na pewno we wtorek również każdy z Was za kogoś lub za coś  podziękował Panu Bogu. Dzisiaj temat brzmi – „Pan Jezus pragnie być naszym Przyjacielem”. Ten temat podzielimy na dwie części;  pierwszą część omówimy dzisiaj. Kto może być naszym przyjacielem? Posłuchajcie opowiadania; „ O rozmawianiu z Panem Jezusem”. Ksiądz proboszcz mówił dziś o tym, jak rozmawia się z Panem Jezusem (…). – Jak to należy czynić? – zapytał. Jedna z dziewczynek podniosła rękę: – Najlepiej z książeczki, tam są piękne modlitwy. – Masz rację, książeczka może wiele dopomóc. Ale czy zaczynać od drukowanych modlitw? Tomek ośmielił się podpowiedzieć: – Mama mi tłumaczyła, że trzeba zaczynać własnymi słowami. – Tak! Właśnie tak. Dobrze cię Mama nauczyła – pochwalił ksiądz Proboszcz. – Pan Jezus jest przyjacielem i chce z nami porozmawiać. Niektórzy to Go umieją tylko prosić. A o czym z Panem Jezusem można jeszcze rozmawiać? Czy tylko przedstawiać Mu prośby? – Trzeba Mu dziękować! Przepraszać! Powiedzieć, że Go kochamy! – odezwały się głosy dzieci. – Bardzo dobrze! Nie wszyscy o tym pamiętają. Coś sobie przypomniałem i teraz wam opowiem – powiedział Ksiądz. Dzieci poprawiły się w ławkach i wlepiły oczka w księdza Proboszcza. Lubiły, gdy im opowiadał. – Gdy byłem przed Pierwszą Komunią Świętą, (…) to powiedział mi Tatuś, bym się dobrze zastanowił i poprosił Pana Jezusa o coś po Komunii św. „Na pewno to spełni – powiedział Tatuś – i nie odmówi w tym dniu niczego, jeśli to będzie dla ciebie dobre”. Zacząłem się mocno zastanawiać. Jak myślicie, o co prosiłem Pana Jezusa? No, zgadujcie! – Może o motocykl? – zawołał jeden z chłopców. – Nie! Pewnie o zdrowie – zgadywała Magda, która ciągle chorowała i może dlatego tak powiedziała. – A może, żeby być księdzem? – pytał Krzysiek. Ksiądz Proboszcz mówił dalej: – Miałem i ja różne projekty. Mocno się wahałem. O co prosić? Wreszcie poradziłem się Mamy. Powiedziała tak: „Proś o to, byś poszedł do nieba i byśmy się tam wszyscy kiedyś spotkali całą rodziną”. – Tak, to była najważniejsza modlitwa – odezwała się Krysia z pierwszej ławki. – Chciałem coś jeszcze powiedzieć o modlitwie – mówił ksiądz Proboszcz. – Modlitwa nie musi być zawsze naszym mówieniem do Boga. Modlitwa powinna być czasem myśleniem, słuchaniem tego, co Pan Jezus do nas powie. Czy kiedyś się tak modliliście? Prawda, że nie myśleliście o tym, że takie uciszenie i prośba: „Mów, o Jezu, ja Cię teraz słucham” – też jest piękną modlitwą. (…) Teraz wam zaproponuję chwilę ciszy. Jest tu z nami Pan Jezus. Zapytajcie, poproście, aby coś wam powiedział. Może powie ci, co masz zmienić w swoim postępowaniu, może usłyszysz, że cię bardzo kocha, może ci udzieli jakiejś rady, albo cię o coś poprosi… Ksiądz zarządził chwilę ciszy, ukląkł przed ołtarzem. Dzieci zamknęły oczy, jak im doradził i oczekiwały na to, co powie im Pan Jezus” Czyż nie piękne opowiadanie? A teraz  Wy kochane dzieci gdy się położycie do łóżeczka, przytulicie się do poduszki, mama przykryje kołderką zamknijcie oczka, powiedzcie Panu Jezusowi, że Go bardzo mocno kochacie i posłuchajcie co Wam powie…?
 
 
 
Zerówka
   Ostatni temat zapraszał nas do udziału we Mszy świętej. Powinniśmy o niej pamiętać szczególnie w niedzielę. Na pewno zwróciliście uwagę, na pewno słyszeliście, że półgodziny przed Mszą świętą słychać dzwony, które nas zapraszają do Kościoła. „Tam, z kościelnej wieży dzwon głośno tak woła. Ten kto w Boga wierzy idzie do kościoła. Ciągle się kołysze dzwon na tym kościele. Każdy go już słyszy, śpieszy ludzi wiele.” W każdą niedzielę idziemy do kościoła na spotkanie z Panem Jezusem w czasie Mszy Świętej.  Na pewno przyglądając się ilustracją na stronie 75 w podręczniku zauważyliście   co robi rodzina w niedzielny poranek – czy my nie robimy podobnie? Zastanawiamy się, co musimy zrobić, aby dobrze przygotować się na to spotkanie, w co mamy się ubrać? W odpowiedzi pomogła Wam ilustracja na stronie 76, mam nadzieję, że dobrze zaznaczyliście! W Kościele zachowujemy powagę, skupienie, modlimy się, odpowiadamy i wspólnie śpiewamy pieśni.                                                       Zadanie; na str. 77 proszę narysować dzieci i dorosłych przebywających w Kościele, a na str. 78 odszukać naklejki przedstawiające modlitwę dziecka rano, w porze posiłku i wieczorem. Mam nadzieję, że super zrobicie to zadanie! Powodzenia : )
Kl. I
   W ostatnim temacie zwróciliśmy uwagę, że Pan Jezus  czeka na nas.  Każdy człowiek zawsze do czegoś musi się dobrze przygotować, a szczególnie uczeń klasy pierwszej przygotowuje się do sakramentu pokuty, aby później godnie do swego serca przyjąć Pana Jezusa. W temacie nr 42                       ( zajmiemy się tylko treścią z podręcznika) „Zesłanie Ducha Świętego”, poznamy trzecią Osobę Trójcy Świętej. Pierwsza osoba to Bóg Ojciec , druga to Syn Boże, a trzecia Duch Święty. Tak naprawdę Pana Boga nie widać, a jednak jest On ciągle z nami. Nie widzimy powietrza, a jednak nim oddychamy; nie widzimy wiatru, a jednak czujemy jego powiew i widzimy, jak porusza gałązkami drzew. Przyjrzyjcie się ilustracji na stronie 100, - zastanówcie się i odpowiedzcie – co ona przedstawia??? Pan Jezus zapowiedział apostołom zgromadzonym w wieczerniku, że po Jego odejściu do nieba da Pocieszyciela – Ducha Świętego. Będzie nam On przypominał o tym, jak być uczniem Jezusa. Na drugiej stronie są ilustracje przedstawiające sytuacje, w których Duch Święty może pomóc. Zadanie naucz się pięknie omówić te ilustracje! – Życzę dużo zapału, pozdrawiam : )
 
Kl. II
   W ostatnim temacie „Co dokonuje się podczas sprawowania Mszy Świętej?” – jaki dar możemy  otrzymać? Msza Święta jest uobecnieniem tego ważnego wydarzenia, które dokonało się w Wieczerniku i na krzyżu: Pan Jezus dał nam siebie. Dziecko Boże – chrześcijanin uczestnicząc we Mszy świętej powinien przyjąć godną postawę. W temacie nr 42 – podręcznik „ Spotkanie ze Zmartwychwstałym” dowiemy się, że  Pan Jezus przyszedł do swoich uczniów w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę. Rozłożył ręce, pokazał przebity bok i pozdrowił ich, a następnie wziął chleb i dzielił go. Apostołowie bardzo się ucieszyli, poznali swego Nauczyciela po łamaniu chleba. Ich serca zabiły mocniej. My również przeżywamy w naszych sercach radość, gdy  spotkamy się z kimś, na kogo długo czekaliśmy. Po takim spotkaniu często pozostają w pamięci wszystkie słowa i gesty, które były w czasie tego spotkania. Proszę przyjrzeć się ilustracją na stronie 104, - a następnie opowiedzieć co przedstawiają??? Nasze spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem w czasie Mszy świętej jest szczególnym spotkaniem, bo sam Pan Jezus zaprasza nas na spotkanie ze sobą w kościele. Dowiadujemy się, w jaki sposób Pan umacniał uczniów swym przebywaniem z nimi. Jego słowa także dla nas są drogowskazem – uczą, jak żyć, pokonywać słabości i umacniać się w wierze.                                       Zadanie; W kartach pracy w ćw. 1 mamy przejść przez labirynt, odgadnąć hasło, pokolorować prawidłową drogę w labiryncie na żółto i zapisać hasło, a w ćwiczeniu 2 narysować jak spędzasz niedzielę z rodziną. – Powodzenia, pozdrawiam :) Ewa Horloza
Drodzy Rodzice, Przedszkolaki i Uczniowie !
( religia 12.V)
Szanowny Rodzicu przeczytaj treść dziecku;
Przedszkole,
   Ostatni temat przybliżył nam postać Świętego Jana Pawła II – Patrona naszej Szkoły.                
 W tym roku nasz ukochany Ojciec Święty obchodzi 100 rocznicę urodzin i wyprasza łaski dla nas u Boga Ojca. Dzisiejszy temat „ Pan Jezus uczy nas prosić”. Czy my potrafimy prosić kogoś, o coś? Tak powinno być w naszym codziennym życiu, jeżeli coś chcemy od kogoś to powinniśmy poprosić. Słowo proszę jest to zwrot grzecznościowy, który pokazuje innym, że jesteśmy kulturalni. Bóg obdarza ludzi tym, co dobre. Bóg kocha każdego człowieka i dla wszystkich pragnie dobrze. Pan Jezus wobec potrzebujących ludzi czynił dobrze. Pan Jezus, rozmawiając z ludźmi o modlitwie, pytał, czy jest taki tata, który synowi proszącemu o chleb podałby kamień, albo proszącemu o rybę podałby węża. I zaraz dodał, że jeśli ludzie umieją dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej Bóg Ojciec da to, co dobre, tym, którzy Go proszą (por. Mt 7, 9-11). Pan Jezus spotkał kiedyś niewidomego Bartymeusza. Ten człowiek bardzo chciał, aby Jezus mu pomógł. Jezus zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Bartymeusz poprosił o to, żeby mógł widzieć. I został uzdrowiony                    (por. Mk 10, 46-52). Czy my potrafimy prosić jak Bartymeusz? Pan Jezus błogosławiąc chleb, następnie go rozdawał, mówiąc. My odmawiając modlitwę „Ojcze nasz” także wyrażamy prośbę : „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Bóg obdarowuje nas codziennie, a Jezus uczy nas prosić.
Zadanie; modlitwa „Ojcze nasz”, narysowanie swojej prośby do Pana Boga. Zachęcamy dzieci, aby przedstawiając Bogu swoje prośby, pomyślały także o bliskich, których mogą objąć modlitwą, których bardzo mocno kochasz. – pozdrawiam Ewa Horłoza
Zerówka
   Dnia 18 maja 2020 roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II - Patrona naszej Szkoły, dlatego w ostatniej treści została przybliżone życie Świętego – naszego, ukochanego Papieża, który patrzy na nas z nieba. Dzisiejszy temat „ Idziemy na Mszę Świętą”. Niedziela dla człowieka, który posiada sakrament chrztu świętego jest dniem świętym. W tym dniu bierzemy udział we Mszy świętej, niestety dzisiejsza epidemia usprawiedliwia naszą nieobecność w kościele na Mszy świętej, ale daje możliwość wysłuchania jej w telewizji. Spotkanie człowieka wierzącego z Chrystusem jest bardzo ważnym wydarzeniem w tygodniu, dlatego powinniśmy do niego starannie się przygotować. Na stronie 75 w podręczniku ilustracje pokazują co robimy w niedzielny poranek – obejrzyj, pomyśl i opowiedz co robi rodzina? Każdy kto kocha Pana Jezusa idzie na Mszę świętą, starannie przygotowany – ma odpowiedni strój.                                                                                                                            Zdanie; Modlitwa „ Ojcze nasz”.  Na stronie 76 są dwie ilustracje – pomóż dzieciom się ubrać idącym na Mszę świętą ( zakreśl świąteczne ubranie dla dziewczynki i chłopca).   Przypominam i proszę popracować jeszcze nad pracą plastyczną o Świętym Janie Pawle II, która była zadana  na 12 maja, nadsyłanie prac do godz. 16,00 na nr telefonu 693 152 157. W prawym narożniku pracy plastycznej przyklejamy małą karteczkę z imieniem i nazwiskiem autora pracy i klasą . Dziękuję tym, którzy już przesłali. Najładniejsze prace znajdą się na stronie internetowej Szkoły i Parafii w Popówku.  - pozdrawiam Ewa Horłoza
            
                                  
Kl. I
    Na ostatniej lekcji wspominaliśmy Świętego Jana Pawła II – jego dzieciństwo i lata szkolne, kapłaństwo i pontyfikat naszego ukochanego Ojca Świętego. Teraz powracamy do tematów z podręcznika. W temacie nr 40 „Gdzie spotykamy zmartwychwstałego Pana Jezusa?” W odpowiedzi pomogła nam  ilustracja umieszczona w tym temacie oraz słowa Pana Jezusa; „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 18, 20) Na str. 97 są ilustracje ukazujące spotkania z Panem Jezusem w sakramentach świętych. Jeden sakrament przedstawiony na ilustracji już masz przyjęty, - czy wiesz który???   Mam nadzieję, że pięknie potraficie powiedzieć poznane modlitwy ( Ojcze nasz, Akty) . Dzisiejszy temat nr 41 – „ Pan Jezus czeka na nas”. W życiu człowiek do wszystkiego musi się dobrze przygotować, a szczególnie uczeń klasy pierwszej przygotowuje się do sakramentu pokuty i Komunii Świętej.  Jak przygotować się do spotkania z Panem Bogiem w sakramentach? Święty Łukasz w Ewangelii mówi, „… Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.” Aby dobrze przygotować się do sakramentów pokuty i Komunii Świętej, musimy zdobyć odpowiednią wiedzę na ten temat oraz pracować nad tym, by nasze serca były czyste i pełne miłości. Ilustracje w tym temacie przybliżają w jaki sposób możemy przygotowywać się do sakramentów świętych.  Zadanie dla Uczniów kl. I – przeczytać temat nr 41, zastanowić się i dać odpowiedź dlaczego to przygotowanie jest takie ważne dla nas? W kartach pracy ( temat 41) w ćwiczeniu pierwszym dowiesz się, gdzie odbywa się spowiedź święta. Natomiast ćwiczenie 2  trzeba zaznaczyć właściwe obrazki, które przygotowują Cię do tych ważnych wydarzeń w twoim życiu? Przypominam i proszę popracować jeszcze nad pracą plastyczną o Świętym Janie Pawle II, która była zadana  na 12 maja, nadsyłanie prac do godz. 16,00 na nr telefonu 693 152 157. W prawym narożniku pracy plastycznej przyklejamy małą karteczkę z imieniem i nazwiskiem autora pracy i klasą . Dziękuję tym, którzy już przesłali. Najładniejsze prace znajdą się na stronie internetowej Szkoły i Parafii w Popówku.  - pozdrawiam Ewa Horłoza
Kl. II !
    Na ostatniej lekcji wspominaliśmy Świętego Jana Pawła II – jego dzieciństwo i lata szkolne, kapłaństwo i pontyfikat naszego ukochanego Ojca Świętego. Teraz powracamy do tematów z podręcznika. Temat  Eucharystia to pokarm na życie wieczne. Treść i pierwsza ilustracja ukazuje nam ludzi słuchających słów Pana Jezusa i odchodzących od Niego, bo nie rozumieją o czym mówi Pan Jezus. Jezus do tych, którzy wiernie przy nim pozostali, przychodzi z najcenniejszym darem – darem chleba na życie wieczne. Ilustracja na str. 101. przedstawia  sakrament Komunii Świętej. Odpowiedzią jest treść w ramce – proszę przeczytać dokładnie.  Mam nadzieję, że pięknie umiecie powiedzieć słowa pieśni „ Idzie mój Pan”, a może nawet zaśpiewać. Dzisiejszy temat nr 41, podręcznik „Co dokonuje się podczas sprawowania Mszy Świętej?” nawiązuje do oczekiwania na dar, który otrzymujemy w czasie Mszy Świętej. Każdy lubi być obdarowany i na pewno każdy lubi obdarowywać. Msza Święta jest uobecnieniem tego ważnego wydarzenia, które dokonało się w Wieczerniku i na krzyżu: Pan Jezus dał nam siebie. Umarł i zmartwychwstał, aby nas zbawić. Jest to wielka tajemnica naszej wiary. Święty Łukasz w Ewangelii opisuje czego Chrystus dokonał w Wieczerniku; „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!». Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (...)»” Msza święta jest dla nas wyjątkowym spotkaniem z Panem Jezusem, dlatego powinniśmy przyjąć godne postawy, które ukazują ilustracje na str. 103 w podręczniku. Zadanie dla Uczniów kl. II – przeczytać temat nr 41, zastanowić co pozostawił Pan Jezus pod postaciami chleba i wina? W kartach pracy ( temat 41) w ćwiczeniu 1 należy uzupełnij tekst słowami z ramki, a w ćwiczeniu 2 pokolorować postawy w jakie przyjmujemy, uczestnicząc w Mszy św. Przypominam i proszę popracować jeszcze nad pracą plastyczną o Świętym Janie Pawle II, która była zadana  na 12 maja, nadsyłanie prac do godz. 16,00 na nr telefonu 693 152 157 . Dziękuję tym, którzy już przesłali. W prawym narożniku pracy plastycznej przyklejamy małą karteczkę z imieniem i nazwiskiem autora pracy i klasą Najładniejsze prace znajdą się na stronie internetowej Szkoły i Parafii w Popówku.  - pozdrawiam Ewa Horłoza


RELIGIA ( 08.V.)
Drodzy Rodzice, Przedszkolaki i Uczniowie!                                                                                                                   
    Szanowny Rodzicu proszę o przeczytanie tekstu dziecku.
Święty Jan Paweł II. Przyjaciel dzieci. Kolorowanka Edycja św. Pawła   -  Ostatnia nasza treść z religii nawiązywała  do wspomnienia o Świętym Janie Pawle II – Patronie naszej Szkoły;- Jego  dzieciństwo i młodość;  - kapłańską drogę księdza Karola Wojtyły;  Papież misjonarz i niestrudzony pasjonat Kościoła  oraz Jan Paweł II – autorytet młodzieży i każdego Polaka. Był  szczególnym człowiekiem teraz jest Patronem naszej Szkoły i naszym Świętym.  Jan Paweł II to Papież pokoju, wielki pielgrzym, teolog, przyjaciel dzieci i każdego człowieka, a także uosobienie skromności i pokory. Jednocześnie umiał przebaczać i prosić o wybaczenie, radował się i pokornie znosił cierpienie, modlił się i uczył rozmodlenia, śpiewał i pochylał się nad chorymi, podróżował i pisał książki. Jego modlitwa, myśli i miłość ogarniała jednocześnie cały świat, dlatego zmieniał oblicze tego świata. Niepowtarzalne miejsce w sercu Papieża Jana Pawła II zajmowały dzieci. Często brał je na ręce, przytulał, na czole kreślił krzyż lub całował z największą miłością. Napisał też do dzieci list, w którym prosi o modlitwę, dobre życie i słuchanie słów Pana Jezusa. Często powtarzał, że to dzieci są najbliżej Boga. Papież kochał dzieci i one go bardzo kochały. Pokładał w nich nadzieję, ufał,  że to dzieciom w przyszłości uda się zmienić oblicze tego świata. W naszych sercach także powinno być miejsce dla kochanego Ojca Świętego i często będziemy się do Niego modlić.
Wiersz:
 "JAN PAWEŁ II WIELKI"
By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa,
by prawdziwa była zawsze słów wymowa;
o Jego wielkości i pracy codziennej,
o Jego wysiłku, miłości niezmiennej.
Dla tego, co dobre i co sprawiedliwe,
co oznacza prawdę i to, co uczciwe.
Pracowite życie naszego Papieża,
bo On nieustannie do pokoju zmierzał.
Wołał o sumienność, prosił o uczciwość,
wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość.
Tę wielkość Papieża dobrocią się mierzy,
bo do grona Wielkich Jan Paweł II należy.
    Zadanie dla Przedszkolaków ( -1P); Starszaków (O); Uczniów kl. I i Uczniów kl. II   
  Dzisiaj naszą modlitwę skierujemy do Świętego Jana Pawła II, dziękując Bogu że nam dał Papieża Polaka oraz prosząc naszego Papieża o wstawiennictwo u Boga Ojca. Przedszkolaki i Starszaki przypomną i zaśpiewają piosenką „ Taki duży, taki mały może świętym być”, a uczniowie kl. I i kl. II „Barkę” – ulubioną piosenkę Ojca Świętego Jana Pawła II. Na pewno obejrzeliście film – „Święty Jan Paweł II, życie Świętego Papieża” , proszę popracować jeszcze nad pracą plastyczną, która była zadana  we wtorek i przypominam jest na 12 maja. Nadsyłanie prac ( dla chętnych, którzy chcą się pochwalić swoją pracą) do 12 maja, godz. 16,00 na nr telefonu 693 152 157 ( proszę nie przesyłać prac w godzinach nocnych!). W prawym narożniku pracy plastycznej przyklejamy małą karteczkę z imieniem i nazwiskiem autora pracy i klasą lub oddziałem. Najładniejsze prace znajdą się na stronie internetowej Szkoły i Parafii w Popówku.
- pozdrawiam Ewa Horłoza

Drodzy Rodzice, Przedszkolaki i Uczniowie!                                                                                                                   
    Szanowny Rodzicu proszę o przeczytanie tekstu dziecku ( tj. tylko małe ziarenko w odniesieniu do całości); -  Ostatnie nasze treści religijne nawiązywały do wielkiego dzieła zbawczego jakie dokonał Pan Jezus. Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, aby pojednać człowieka z Bogiem Ojcem. Przyjaźń ta powinna być szczególna, wspierana modlitwą, udziałem we Mszy św., dobrymi uczynkami np. poukładanie zabawek, posprzątanie pokoju. Te dobre uczynki są bardzo ważne – to takie małe plusy uczniów Pana Jezusa u Pana Boga. Obecnie przeżywamy miesiąc maj – piękny miesiąc poświęcony Matce Bożej. W tym miesiącu 18 maja obchodzimy urodziny Karola Wojtyły – naszego  kochanego Ojca Świętego  –  Jana Pawła II -  Papież Polak, który, należy do grona Świętych w niebie. Był niezwykłym Człowiekiem w dziejach Polski i świata. Jego życie, pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów. Z okazji 100 rocznicy urodzin, chcę przypomnieć postać Jana Pawła II, Jego życie, służbę Bogu i ludziom, aby zawsze pozostał w naszych myślach i sercach.  Karol Józef Wojtyła - zwany Lolkiem urodził się we wtorek, 18 maja 1920 roku w Wadowicach przy ulicy Kościelnej. Jak sam powiedział w tym mieście wszystko się zaczęło: życie, szkoła, studia i kapłaństwo. Mama Karola Wojtyły-Emilia z Kaczorowskich, pochodziła z biednej rodziny rzemieślniczej, jej dziadkowie byli ubogimi szewcami. Kształciła się w klasztornej szkole w Krakowie. Była dosyć słabego zdrowia, zajmowała się szyciem oraz prowadzeniem domu. Mama Karola powtarzała często sąsiadkom, że jej ukochany syn "Lolek" będzie wielkim człowiekiem. Tato małego Karola miał na imię także Karol. Utrzymywał rodzinę, pracując jako urzędnik. Karol Wojtyła miał starszego o 14 lat brata Edmunda oraz siostrę, która zmarła wkrótce po urodzeniu. Wojtyłowie żyli bardzo skromnie w dwupokojowym, małym mieszkaniu przylegającym do kościoła. Z okien było widać kościelny zegar słoneczny z napisem: "Czas ucieka -wieczność czeka". Mieszkanie było wypełnione książkami, świętymi obrazami i rodzinnymi fotografiami. Gdy Karol miał 6 lat rozpoczął naukę w szkole. Kochał sport, szczególnie piłkę nożną. Zazwyczaj stał na bramce, grał też w hokeja, jeździł na nartach. Karol był bardzo religijnym chłopcem. Należał do grona ministrantów, codziennie w drodze do szkoły wstępował do kościoła.. Gdy miał 9 lat zmarła mu mama, a. trzy lata później zmarł jego starszy, 26 letni brat Edmund.  Karol pozostał sam ze swoim ojcem, który poświęcił się jego wychowaniu. Tato Karola, z natury milczący, surowy człowiek, był dla niego oparciem, zajmował się domem, wychowywał i prowadził do Boga. Poznawał w gimnazjum język grecki, łaciński, niemiecki, interesował się teatrem. Często grał role w kółku teatralnym. Latem 1938 roku, Karol Wojtyła razem ze swoim ojcem przeprowadzili się z Wadowic do Krakowa. Nadejście II wojny światowej zmieniło życie Karola; przerwane studia polonistyczne, praca w ciężkich kamieniołomach. Kiedy tato Karola zmarł nagle na atak serca, chłopiec miał 21 lat. Karol wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie zgłębiał Bożą naukę, aby zostać dobrym kapłanem. Dnia 1 listopada 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy. Potem wyjechał na studia w Rzymie. Po powrocie do Polski został księdzem katechetą w parafii Niegowici. Ksiądz Karol Wojtyła był bardzo skromnym, pracowitym i radosnym kapłanem. W 1958 roku został krakowskim biskupem pomocniczym, a sześć lat później - arcybiskupem. Mając 47 lat otrzymał nominację na kardynała. Po nagłej śmierci papieża Jana Pawła I nowym Papieżem został arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła z Polski, dnia 16 października 1978 roku, który przyjął imiona Jan Paweł II. Jan Paweł II, Papież Polak, Papież, który wprowadził nas w trzecie tysiąclecie nie bał się pójść za głosem Chrystusa wołającego "Pójdź za Mną". Papież Jan Paweł II był Papieżem Pielgrzymem. Charakterystyczną cechą Jego pontyfikatu były liczne podróże do niemal wszystkich krajów świata.
 Do naszej Ojczyzny Jan Paweł II przybywał 9 razy, były to dłuższe i bardzo krótkie pielgrzymki. Jan Paweł II to Papież pokoju, wielki teolog, przyjaciel dzieci i każdego człowieka, a także uosobienie skromności i pokory. Ojciec Święty otrzymał nawet Order Uśmiechu w 1984 roku. Ojciec Święty zawsze starał się być blisko chorych. Pochylał się nad cierpiącymi, sam też chorował i pokazywał, jak z godnością i z cierpliwością nieść swój krzyż. Bóg pozwolił, aby Karol Wojtyła pełnił swoją posługę wytrwale, z radością i miłością przez prawie 27 lat. Swój pontyfikat polecił opiece Maryi, mówiąc znane słowa: "TOTUS TUUS, czyli cały Twój".  Dnia 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21,37 odszedł do Domu Ojca. Ojciec Święty był wielką osobowością, chyba największą, niezwykłą w historii. Kształtował nasze charaktery, wpływał na losy świata, a jednocześnie wydawał się taki bliski, przyjacielski. Żartował i płakał, modlił się i uśmiechał. Jest naszym Przyjacielem i Orędownikiem u Boga.

Zadanie dla Przedszkolaków ( -1P); Starszaków (O); Uczniów kl. I i Uczniów kl. II               Zapraszam na stronę https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o  - i obejrzeć Film – „Święty Jan Paweł II, życie Świętego Papieża” oraz wykonać pracę plastyczną pt. „ Święty Jan Paweł II i ja”, format pracy – kartka A4, technika dowolna. Nadsyłanie prac ( dla chętnych, którzy chcą się pochwalić swoją pracą) do 12 maja, godz. 16,00 na nr telefonu 693 152 157. W prawym narożniku pracy plastycznej przyklejamy małą karteczkę z imieniem i nazwiskiem autora pracy i klasą lub oddziałem. Najładniejsze prace znajdą się na stronie internetowej Szkoły i Parafii w Popówku. - pozdrawiam Ewa Horłoza

Drodzy Rodzice, Przedszkolaki i Uczniowie!      (religia z 28.IV)
    Nasza troska o życie w przyjaźni z Bogiem powinna być szczególna, ponieważ Pan Jezus umarł  i zmartwychwstał, i to tylko od nas zależy czy ta przyjaźń będzie silna czy słaba. Jeżeli będziemy  pamiętali o modlitwie, Mszy św., dobrych uczynkach to wówczas ta przyjaźń będzie trwała.
KL. II
  W temacie- „ Pan Jezus mówi o chlebie”, dowiadujemy się jak Pan Jezus rozmnożył chleb i ryby. Ale również uczy  szacunku wobec chleba, żeby się nie marnował  oraz zapowiada apostołom chleb na życie wieczne. Temat  Eucharystia to pokarm na życie wieczne. Treść i pierwsza ilustracja ukazuje nam ludzi słuchających słów Pana Jezusa i odchodzących od Niego, bo nie rozumieją o czym mówi Pan Jezus. Jezus do tych, którzy wiernie przy nim pozostali, przychodzi z najcenniejszym darem – darem chleba na życie wieczne. Dzisiaj proszę przypatrzeć się ilustracji na str. 101. Co przedstawia?    Jaki sakrament? Odpowiedzią jest treść w ramce – proszę przeczytać dokładnie.  Zadanie;  Utrwalić poznane modlitwy i nauczyć się na pamięć słów pieśni, które są na tej stronie „ Idzie mój Pan” oraz uzupełnić ćwiczenie 1 i 2 w temacie 40 – Karty pracy .
 Kl. I
W temacie; Pan Jezus czeka na spotkanie z nami dowiedzieliśmy się, że – dzwon, ogłasza radość zmartwychwstania i zaprasza nas na Mszę św. Natomiast w temacie nr 40 „Gdzie spotykamy zmartwychwstałego Pana Jezusa?” W odpowiedzi pomogła nam  ilustracja umieszczona w tym temacie oraz słowa Pana Jezusa; „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 18, 20) Na str. 97 są ilustracje ukazujące spotkania z Panem Jezusem w sakramentach świętych. Jeden sakrament przedstawiony na ilustracji już masz przyjęty, - czy wiesz który???          Zadanie ; - utrwalić poznane modlitwy ( Ojcze nasz, Akty) -  uzupełnić karty  pracy str. 59 ( t. 40)
Zerówka ( Rodzicu proszę przeczytać dziecku)
Kochany Starszaku! Poznałeś; -  jak wygląda budynek kościoła, w którym przebywa Pan Bóg; - umiesz nazwać wyposażenie Kościoła - poszczególne meble ( np. ołtarz, tabernakulum, konfesjonał, ambonki, obrazy, figury, ławki, organy); - wiesz, że chrześcijanie modlący się, biorący udział we Mszy św. i nabożeństwach tworzą wspólnotę, nazywaną PARAFIĄ. W  Kościele powinniśmy umieć się zachować i skupić się na modlitwie, w tym pomogą nam złożone dłonie, wsłuchanie się w słowa Pana Boga. Przyjmując prawidłową modlitewną postawę w Kościele, pragniemy Panu Bogu oddać cześć, bo Bóg kocha nas. Na spotkaniach w szkole śpiewaliśmy „ Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem i cieszy się każdym moim gestem. Alleluja! Boża radość mnie rozpiera.” Zadanie – proszę przypomnieć tę piosenkę i rodzinie ją zaśpiewać z pokazywaniem – dać koncert J. 
 
Przedszkole  ( Rodzicu proszę przeczytać dziecku)
   Kochany Przedszkolaku!  Dowiedzieliśmy się, że  Pan Jezus uczył ludzi wielbić Boga i składać Mu dziękczynienie. Każdy chrześcijanin  mały, duży kocha Boga i jest Mu wdzięczny za życie, rodziców, rodzeństwo, rodzinę, świat. Poznaliśmy znaczenie gestów , które wyrażały określone informacje.  Apostołowie towarzyszyli Panu Jezusowi, gdy nauczał i czynił cuda. Pan Jezus swoje nauki przekazywał ludziom w różnych miejscach – mam nadzieję, że zabawa z pokazywaniem na wyrywki Wam się spodobała, a więc : – w świątyni (dziecko składa ręce jak do modlitwy), – wędrując po Galilei (dziecko maszeruje w miejscu), – na górze (dziecko zakreśla ręką kształt góry), – w domach (dziecka ręce tworzą daszek), a nawet... – z łodzi (dziecka ręce wiosłują) na jeziorze (dziecka ręce falują). Pan Bóg również do nas mówi. Zastanawiamy się, w jaki sposób Pan Bóg mówi do nas, przez kogo? Kto Wam pierwszy mówił o Bogu, kto nauczył znaku Krzyża, pacierza, kto zaprowadził do Kościoła, kto pokazał przydrożną figurę Matki Bożej? – dziecko wymienia te osoby ( mama, tata, babcia, dziadek, ……………………..). A jakie znaki (przedmioty) przypominają nam o Panu Bogu? ( dziecko wymienia np. świat, ………….)  Zadanie; - Dziękując Panu Bogu za obecność wśród nas, Rodzicu proszę zaśpiewać z dzieckiem pierwszą zwrotkę piosenki  „Radośnie żyć na świecie, bo Pan Bóg kocha nas. Dał życie nam i słońce, i cały piękny świat, i tylu dobrych ludzi, i własny nowy szlak. Radośnie żyć na świecie, bo Pan Bóg kocha nas”
- pozdrawiam Ewa Horłoza


Drodzy Rodzice, Przedszkolaki i Uczniowie!       ( 24.IV)
Przez zmartwychwstanie Pana Jezusa człowiek otrzymał możliwość życia w przyjaźni z Bogiem. Ale to tylko od nas zależy czy ta przyjaźń będzie silna czy słaba, powinniśmy szczególnie pamiętać o modlitwie, której nauczył Pan Jezus i do tej modlitwy codziennie zachęcam, modlitwy „ Ojcze nasz”.                          
KL. II
  W temacie- „ Pan Jezus mówi o chlebie”, dowiadujemy się o chlebie od Pana Jezusa. Fragment Ewangelii świętego Jana ukazuje, jak Pan Jezus rozmnożył chleb i ryby. Ale jednocześnie w tej scenie rozmnożenia chleba uczy nas szacunku wobec tego daru i zapowiada apostołom chleb na życie wieczne, mówiąc; „… Chlebem który Ja dam wam  jestem moje ciało za życie świata…”. Temat nr 40 ( podręcznik) mówi nam, że Eucharystia to pokarm na życie wieczne. Czytając stronę 100 ( podręcznik) dowiemy się co otrzymają ludzie, którzy zostaną przy Panu Jezusie? Co osiągnie człowiek, który będzie spożywał Ciało i Krew Pana Jezusa – Eucharystię, która jest pokarmem na życie wieczne;  Oglądając ilustrację znajdującą się na tej stronie, proszę zwrócić uwagę, że przedstawia różne reakcje ludzi (zasłuchanych apostołów siedzących wokół Jezusa oraz osoby oddalające się w różnych kierunkach, które nie rozumiały tego, co mówi Jezus. Jezus do tych, którzy wiernie przy nim pozostali, przychodzi z najcenniejszym darem. Zadanie; - W ciszy proszę odmówić modlitwę „Ojcze nasz” i zastanów się  jaką rolę odgrywa chleb w tej modlitwie? Utrwalić definicje "grzech", warunków dobrej spowiedzi świętej , Akt żalu.
 Kl. I
W temacie; Wielkanocny dzwon głosi radość”. Dzwonek w szkole, dzwonek w domu przy drzwiach, dzwon w kościele. Dzwonek zawsze o czymś informuje. Dzwon na wieży kościoła informuje o Mszy Świętej i przypomina wszystkim, że Pan Jezus czeka na spotkanie z nami. Nawiązujemy do poprzedniej katechezy, w której dzwon oznajmiał zmartwychwstanie Pana Jezusa.  dowiedzieliśmy się, że – dzwon, ogłasza radość zmartwychwstania i zaprasza nas na Mszę św. W temacie nr 40            ( podręcznik str. 96) Gdzie spotykamy zmartwychwstałego Pana Jezusa? W odpowiedzi na to pytanie pomoże nam  ilustracja umieszczona w tym temacie. Zadanie ; - przeczytać str. 96 i zastanowić się – co powinna wyrażać moja modlitwa do Pana Jezusa ( np. miłość,…).
Zerówka ( Rodzicu proszę przeczytać dziecku)
Kochany Starszaku! Poznałeś, jak wygląda budynek kościoła, w którym przebywa Pan Bóg. W Kościele  są również meble; np. ołtarz, tabernakulum, konfesjonał, ambonki, obrazy, figury, ławki, organy. Osoby modlące się, biorące udział we Mszy św. i nabożeństwach tworzą wspólnotę, nazywaną PARAFIĄ. W  Kościele powinniśmy umieć się zachować i skupić się na modlitwie. Następnie prosimy dzieci o złożenie rąk. Zachęcamy do uważnego przyjrzenia się swoim „zamkniętym dłoniom”. Wyjaśniamy, że one pomagają nam w modlitewnym skupieniu się i oderwaniu naszych myśli, od tego, co dzieje się wokół nas. Zwracany uwagę, że w Kościele, w domu możemy rozmawiać z  Bogiem i nic w tym modlitewnym spotkaniu nie może nam przeszkadzać. Przez chwilę zachowujemy ciszę i skupienie. Prosimy dzieci, by uklękły na dwa kolana i złożyły dłonie (zwracamy uwagę na prawidłową postawę, w razie potrzeby korygujemy). Tłumaczymy, że poprzez taką postawę pragniemy Panu Bogu oddać cześć. Jest to specjalna postawa na spotkanie z Panem Bogiem. Wobec nikogo innego nie przyjmujemy takiej postawy. Nikt inny nie jest godzien takiego szacunku i czci. Zadanie; dziecko potrafi pięknie klęczeć i ma złożone prawidłowo dłonie.
 
 
 
 
Przedszkole  ( Rodzicu proszę przeczytać dziecku)
   Kochany Przedszkolaku!  Dowiedzieliśmy się, że  Pan Jezus uczył ludzi wielbić Boga i składać Mu dziękczynienie. Każdy chrześcijanin  mały, duży kocha Boga, potrafi powiedzieć  za co pragnie dziękować Bogu; możemy dziękować za życie, mamę, tatę, rodzeństwo, rodzinę, świat. Poznaliśmy znaczenie gestów  np. machanie ręką na pożegnanie, przywoływanie kogoś gestem, potakiwanie głową, wzniesienie rąk ku niebu, złożenie rąk. A więc każdy gest odnosi się do określonej czynności      i wiemy co oznacza. Na pewno wykonaliście piękne rysunki, przedstawiające za kogo lub za co dziękujecie Bogu. Apostołowie towarzyszyli Panu Jezusowi, gdy nauczał i czynił cuda – byli Jego pomocnikami i przyjaciółmi.  Pan Jezus swoje nauki przekazywał ludziom w różnych miejscach: – w świątyni (dziecko składa ręce jak do modlitwy), – wędrując po Galilei (dziecko maszeruje w miejscu), – na górze (dziecko zakreśla ręką kształt góry), – w domach (dziecka ręce tworzą daszek), a nawet... – z łodzi (dziecka ręce wiosłują) na jeziorze (dziecka ręce falują). Apostołowie mieli  przekazywać innym wszystko to, co usłyszeli od Jezusa. Przede wszystkim mieli w swojej codzienności żyć, postępować zgodnie z tym, czego nauczył ich Jezus. Zadanie – proszę, aby dziecko umiało pokazywać – gestami miejsca w których przebywał Pan Jezus ( proszę potraktować to jako zabawę na wyrywki np. Pan Jezus wędruje po Galilei , a dziecko maszeruje,…)
- pozdrawiam Ewa Horłoza
Drodzy Rodzice, Przedszkolaki i Uczniowie!      ( 21.IV)
    Ostatnio omawialiśmy przeżywane dwa okresy liturgiczne Wielki Post i Wielkanoc, teraz powrócimy do tematów z podręcznika ( kl. I i II). Pan Jezus na krzyżu pokonał śmierć i otworzył nam bramę do nieba, pojednał nas z Bogiem oraz wyjednał nam życie wieczne.
Kl. I
W temacie nr 39, temat ; „ Wielkanocny dzwon głosi radość”( podręcznik)  mamy dwie ilustracje;                             pierwsza – dzwon, który ogłasza radość zmartwychwstania i zaprasza nas na Mszę św. do Kościoła,               druga – kościół, który jest domem Bożym i w nim uczestniczymy  we Mszy św.                                                  W kartach pracy mamy dzwon ogłaszający radość ze zmartwychwstania Jezusa. Należy narysować      w jego wnętrzu radosne wydarzenie i połączyć gwiazdki i ładnie pokolorować.                          
KL. II
 Mamy już uzupełniony temat o Wielkim Poście, natomiast w temacie nr 39 - „ Pan Jezus mówi o chlebie, dowiadujemy się o chlebie od Pana Jezusa. W fragmencie Ewangelii świętego Jana dowiadujemy się jak Pan Jezus rozmnożył chleb i ryby. Ale jednocześnie w tej scenie rozmnożenia chleba uczy nas szacunku wobec tego daru i zapowiada apostołom chleb na życie wieczne.                  W ćwiczeniu pierwszym należy odszukać słowa, które powiedział Pan Jezus. Ułożyć je we właściwej kolejności i zapisać poniżej. Pokolorować rysunek. Natomiast w drugim ćwiczeniu wyszukać odpowiednią naklejkę, umieść ją we właściwym miejscu i pokolorować rysunek.
Zerówka
W podręczniku str. 70 mamy przedstawiony budynek kościoła, który już w szkole pokolorowaliśmy. Wiemy, że w nim przebywa Pan Bóg. Kościoły są różne; małe, duże, w środku znajduje się ołtarz, tabernakulum, konfesjonał, ambonki, obrazy, figury, ławki, organy. Osoby modlące się, biorące udział we Mszy św. i nabożeństwach tworzą wspólnotę, jak nazywa się ta wspólnota dowiesz się wykonując ćwiczenie na str. 71 ( proszę rodziców, aby pomogli dzieciom odnaleźć literki zaczynając od największego dzwonu i zapisać je na dole strony) .
Przedszkole
     Pan Jezus uczył ludzi wielbić Boga i składać Mu dziękczynienie. Każdy chrześcijanin  mały, duży kocha Boga, potrafi powiedzieć  za co pragnie dziękować Bogu; możemy dziękować za……………………..     Zabawa w odkrywanie mowy gestów. Pokazujemy kilka prostych gestów, a dzieci wyjaśniają ich znaczenie. Przykładowe gesty: machanie ręką na pożegnanie, przywoływanie kogoś gestem, potakiwanie głową, wzniesienie rąk ku niebu, złożenie rąk. A więc każdy gest odnosi się do określonej czynności i ma określone znaczenie. W refrenie pieśni   „Dzięki, o Panie, składamy dzięki”: – Za to, że dałeś nam życie... – Za to, że jesteś z nami... – Za to, że troszczysz się o nas... – Tobie śpiewamy z radością... Dzieci sformują własne  podziękowanie nawiązujące do refrenu  pieśni. Msza św. – Eucharystia  jest dziękczynieniem i uwielbieniem Boga. Zadanie; Proszę narysować za kogo lub za co chcemy podziękować Panu Bogu ( na 24.IV)

Religia – z dn. 07.IV.
Drodzy Rodzice; drogie Przedszkolaki, drodzy Uczniowie
   Zwyczaje i tradycje wielkanocne. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Ten radosny czas obfituje w wiele zwyczajów. Większość z nich znane jest od średniowiecza i praktykowane do dziś. Tradycje są bardzo ważne w życiu każdego narodu, dzięki nim jesteśmy sobie bliżsi i nie mamy problemu z określeniem swojej tożsamości narodowej. My, Polacy jesteśmy chyba tego najbardziej świadomi, ponieważ dzięki głębokiej wierze, pielęgnowaniu tradycji chrześcijańskich, ich kultywowaniu i przekazywaniu z pokolenia na pokolenie, udało nam się przetrwać okresy bardzo trudne w naszej historii. Święta podkreślają nasz narodowy charakter, naszą polską gościnność, serdeczność i głęboką pobożność.
Zadanie dla Rodziców; proszę przeczytać powyższy tekst dzieciom i zadanie!
Zadanie dla  Przedszkolaków , „0”, kl. I i kl. II
Proszę pomóc rodzicom w świątecznych przygotowaniach, np. poukładać, swoje zabawki, poodkurzać, pomalować jajka i przygotować dekorację świąteczną.
– pozdrawiam i życzę zdrowych, pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
 Ewa Horłoza

3.04.2020
Przeżywamy ostatni zwykły tydzień Wielkiego Postu, ponieważ przyszły Tydzień  jest najważniejszy dla wszystkich ludzi , dlatego nazywamy go Wielkim Tygodniem , a każdy dzień tego tygodnia – Wielkim Dniem . Przeżywamy go w rodzinie, w warunkach domowych. Proszę Rodzicu odmów z  dzieckiem modlitwę, którą nauczył nas Pan Jezus  „ Ojcze nasz” w intencji swojej Rodziny, Polaków i ludzi na całym świecie, aby choroba koronawirus ustąpiła i byśmy mogli funkcjonować normalnie zawierzając wszystkich miłosierdziu Bożemu. – pozdrawiam Ewa Horłoza
Zadanie – odmówienie modlitwy „ Ojcze nasz”
Zadanie ( na 07. IV) 
 Przedszkole
Praca plastyczna – „ Moja wielkanocna pisanka”; format kartki A4, dowolna technika  ( wyklejanie, kolorowanie, malowanie) 

Zerówka
Praca plastyczna – „ Mój wielkanocny koszyczek”; format kartki A4, dowolna technika  ( wyklejanie, kolorowanie, malowanie). Na środku kartki  koszyczek, a wokół niego przykleić, wycięte z reklam sklepowych, z gazetek artykuły, które powinny być w koszyczku wielkanocnym.
Kl. I
Do przeczytania z podręcznika „ Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” tematu nr 37 i 38 oraz uzupełnienie Kart pracy – temat 37 i 38
 Kl. II 
Do przeczytania z podręcznika „ Kochamy Pana Jezusa” tematu nr 36 i 38 oraz uzupełnienie Kart pracy – temat 36 i 38

Piątek 27.03.2020r. 

 Przeżywamy Wielki Post…W czymże ma on być WIELKI?
Czy w dołożeniu sobie pokuty, „zaciśnięciu pasa”, postach, zapatrzeniu w Mękę Pana Jezusa, w Jego Krzyż? Są to na pewno sprawdzone przez wieki, dobre środki i narzędzia naszego uświęcenia. Tylko zadajmy sobie pytanie: czy to wszystko zwiększy naszą miłość? Czy otworzy nasze serca zwłaszcza na tych, których, na co dzień mijamy” wielkim łukiem”? Spróbujmy i siebie, i nasze pociechy zachęcić do tego rodzaju wysiłku i postu, motywując je choćby tym prostym i wdzięcznym opowiadaniem.
Działo się to na Biegunie Północnym…
Niedźwiedzie polarne zwęszyły niezwykły zapach. Czuły, że jest to coś całkiem nowego. A potem odkryły: to był fiołek, który drżał od mrozu. Dzielnie przenikał swoim zapachem lodowe powietrze wokół siebie. Wszystkie zwierzęta tłoczyły się, żeby zobaczyć ten cud: foki, morsy, wilki, mewy. Zwierzęta się dziwiły, że wieczny lód zadrżał i pękł w miejscu, gdzie pachniał fiołek. Wyglądało to tak, jak gdyby fiołek chciał stopić całą bezkresną, lodową pustynię. Kiedy w końcu fiołek umierał z przemęczenia, pomyślał: ”Przecież ktoś musi zacząć od zapachu? Pewnego dnia lód stopnieje i będą tu kwitnąć miliony fiołków. Będzie można tu znów żyć, budować domy i dzieci będą się tu bawiły”.
 Przemyślmy to sobie…mały fiołek, który sam drży z zimna, który umiera z przemęczenia, zmienił jednak świat w jednym, małym miejscu. Potrzebujemy miliardy takich fiołków!
Zastanówmy się gdzie spotykamy się z chłodem? Skąd chcielibyśmy najchętniej uciec? Gdzie my jesteśmy górą lodową-dla małżonka, małżonki, dla dziecka, dla sąsiada? Jak mogę coś zmienić? Coś roztopić? Gdzie ciągle na nowo powstaje lodowa atmosfera? Czy może pomiędzy Bogiem, a mną nie powstał lód przez moją obojętność, albo wygodnictwo? Każdy z nas jest fiołkiem, albo przynajmniej taki miał początek, nawet, jeśli stał się lodowym kwiatkiem, w Słońcu Bożego Miłosierdzia ma szanse stopnieć i ożyć.   Życzę nam wszystkim, abyśmy w tym świętym czasie często wygrzewali się w Słońcu Bożej Miłości płynącej z Krzyża, ale po to, aby móc piękniej pachnieć tą miłością, gdziekolwiek się pojawimy. Bóg nie chce licznych i „krwawych” ofiar, chce „bardziej poznania Boga, niż całopaleń”.
Tylko kochając możemy dostąpić poznania Boga, który w Swej naturze jest KOCHAJĄCYM, JEST MIŁOŚCIĄ.
Niech to będzie Wielki Post -Wielkiej Miłości!


Zadania dla uczniów do wykonania do 3 kwietnia
Wielki Post możemy przeżyć na dwa sposoby jak te dwa "kawałki korony cierniowej" Jedni mogą rozkwitnąć jak ten fiołek, a inni zardzewieć – być lodowym kwiatkiem, chociaż wszyscy mamy takie same szanse rozwoju, bo zanurzono nas w "wodzie żywej" - w Chrystusie-wszyscy do Niego należymy przez sakrament chrztu świętego.
Refleksja
Zastanów się :
-Jak chcesz przeżyć Wielki Post?
   Praca nad samym sobą poprzez wykonywanie codziennych zadań jest nie lada wyzwaniem, a cotygodniowe podsumowanie wypełniania zadań daje dziecku, ale i też dorosłemu  wielką satysfakcję.
  1. Przedszkole ( proszę narysować- Krzyż, a przy Krzyżu swoją rodzinę. ( Kartka A4, technika dowolna).
  2. Zerówka ( proszę narysować- wysoką górę, na szczycie której jest Krzyż. Górę wypełniamy kolorowymi kwiatkami – jako nasze dobre uczynki. ( Kartka A4, technika dowolna).
  3. Klasa I ( proszę narysować- Krzyż, a wokół Krzyża w chmurkach ( 3)  narysować dobry uczynek. ( Kartka A4, technika dowolna).
  4. Klasa II ( proszę narysować- Krzyż, a wokół Krzyża w chmurkach ( 7) wypisać dobre uczynki. ( Kartka A4, technika dowolna).
Proszę przechowywać prace w teczkach.
- życzę wszystkiego dobrego – Ewa Horłoza