Klasa II

22.06.2020 r.  -  25.06.2020 r.                       KLASA  II
PONIEDZIAŁEK  - 22.06.2020 r.
KRAG  TEMATYCZNY -  NADCHODZI  LATO
TEMAT  DNIA  -  MAŁE  CO  NIECO
Zapisywanie na kartkach krótkich zdań oceniających kolegów przy użyciu pozytywnych cech. „Lubię Cię, bo … ” , „ Jesteś miły …”. Klasowe wspomnienie – swobodne wypowiedzi uczniów na temat minionego roku. Matematyczne łamigłówki – mnożenie i dzielenie w zakresie 30, rozpoznawanie figur geometrycznych.
Praca z podręcznikiem - P.str.102-103 – ćwiczenia w czytaniu instrukcji jako przygotowanie do gry planszowej.
Ćwiczenia polonistyczne – str. 100, ćw. 1 – dokonanie samooceny siebie  na koniec roku szkolnego. Odczytanie zdań  i zaznaczanie za pomocą znaczków do wyboru ucznia.
Ćwiczenia matematyczne – str.107, ćw. 1 – 2 – mnożenie i dzielenie w zakresie 30, rozpoznawanie figur geometrycznych.
Edukacja społeczna -  swobodne wypowiedzi na temat właściwych zachowań podczas wakacji.
Wychowanie fizyczna - zabawy bieżne .
________________________________________________________________________
WTOREK  -  23.06.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY – NADCHODZI  LATO
TEMAT  DNIA -  WAKACYJNE  ZABAWY
Na podstawie oglądanych ilustracji wypowiedzi na temat bezpiecznego i odpowiedniego zachowania podczas wakacyjnych miesięcy. Burza mózgów - pomysły na spędzanie czasu podczas wakacji. Przeliczanie w zakresie 30. Gry i zabawy na świeżym powietrzu i w budynku.
Edukacja polonistyczna - praca z  ilustracjami prezentowanymi przez nauczyciela –  wspólne oglądanie  i wypowiedzi na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji.
Edukacja matematyczna -,, burza mózgów” – pomysły na spędzanie czasu podczas wakacji. Zapisywanie zdań i wykonanie do nich ilustracji.
Wychowanie fizyczne – gry i zabawy na świeżym powietrzu i w budynku.
_________________________________________________________________________
ŚRODA  - 24.06.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  JUŻ  LATO  !
TEMAT  DNIA  - WAKACJE, WAKACJE  PIĘKNY  TO  CZAS
Czytanie  tekstów przygotowanych przez nauczyciela. Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z tekstem. Ćwiczenia w pięknym pisaniu – układanie zdań z wyrazami. Obliczenia zegarowe, porządkowanie dat, obliczenia związane z wagą – zadania rozmaite.Wykonanie torby papierowej  na zakupy i ozdabianie według własnego pomysłu.
Edukacja polonistyczna – czytanie tekstów przygotowanych przez nauczyciela o tematyce wakacyjnej. Układanie zdań z wyrazami : lody, morze, góry, jeziora, truskawki, maliny, czerwiec, lipiec, sierpień.
Edukacja  matematyczna – obliczenia zegarowe, porządkowanie dat, obliczenia związane z wagą.
Edukacja plastyczno – techniczna – wykonanie torby papierowej na zakupy i ozdabianie według własnego pomysłu.
________________________________________________________________________
CZWARTEK  - 25.06.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -   JUŻ  LATO  !
TEMAT  DNIA  -  WAKACYJNY  KOGEL – MOGEL
Wyraziste i głośne czytanie tekstów o bezpieczeństwie wakacyjnych zabaw. Zapisywanie zdań zawierających wakacyjne rady i przestrogi. Naklejanie  na plakat propozycji  według indywidualnych pomysłów. Porównywanie liczb w zakresie 1000.„Moje wymarzone wakacje” – praca plastyczna dowolną techniką.
Edukacja polonistyczna  - czytanie tekstów o bezpieczeństwie wakacyjnych zabaw. Zapisywanie zdań z wakacyjnymi radami i przestrogami.
Edukacja matematyczna - ćwiczenia rozmaite – porównywanie liczb w zakresie 1000.
Edukacja  plastyczna - ,,Moje wymarzone wakacje” – praca plastyczno dowolną techniką.

15.06.2020 r. do  19.06.2020 r.            KLASA  II
 
PONIEDZIAŁEK  - 15.06.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  NADCHODZI  LATO
TEMAT  DNIA  -  WAKACJE  NA  FOTOGRAFII
Czytanie wiersza D. Gellner „Czary mary”. Wypowiedzi dzieci na temat nowoczesnych metod wykonywania zdjęć. Rozpoznawanie krajobrazów na zdjęciach. Układanie zdań do zdjęć. Porównywanie liczb w zakresie 1000. Ćwiczenia i zabawy z piłką.
Praca z podręcznikiem – str. 89 – czytanie ze zrozumieniem  wiersza „Czary – mary”. Zaznaczanie przez dzieci fragmentu lub całości do przygotowania pięknego czytania.
Ćwiczenia polonistyczne – str.91, ćw.1 –rozpoznawanie zdjęć, układanie zdań i zapisywanie w  ćwiczeniach. Ćw.2, str. 92 – uzupełnianie krzyżówki – dla chętnych.
Ćwiczenia matematyczne – str.100, ćw.1-2-3 -  dla  wszystkich – porównywanie liczb w zakresie 1000.
Wychowanie fizyczne – ćwiczenia i zabawy z piłką.
__________________________________________________________________________
WTOREK  -  16.06.2020 r.
KRĄG TEMATYCZNY – NADCHODZI  LATO
TEMAT  DNIA  - ACH, TEN  TATA
Wspólne czytania opowiadania „ Mój tata jest programistą”. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące opowiadania. Utrwalenie nazw przedmiotów niezbędnych do pracy przy komputerze – diagram. Pisanie życzeń dla taty. Obliczenia pieniężne w zakresie 1000 – pełne setki. Papierowe rakiety – orgiami.
Praca z podręcznikiem – str. 91 -  czytanie ze zrozumieniem opowiadania „ Mój tata jest programistą”. Zaznaczanie fragmentu lub całości  tekstu do pięknego przygotowania czytania i opowiadania  przez dzieci.
Ćwiczenia polonistyczne – str. 93, ćw. 1 – 2 – dla wszystkich – wyszukiwanie nazw przedmiotów niezbędnych do pracy przy komputerze – diagram oraz pisanie życzeń dla taty.
Ćwiczenia matematyczne – str. 102 , ćw. 1 – 2 – dla wszystkich – obliczenia pieniężne i poprawne zapisywanie liczb.
Edukacja społeczna – rola taty w życiu dziecka.
Edukacja plastyczno – techniczna – wykonanie papierowych rakiet  wg wzoru – technika orgiami.
________________________________________________________________________
 ŚRODA  -  17.06.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY -  NADCHODZI  LATO
TEMAT  DNIA  -  PRZYWITAJ  SIĘ  Z  LATEM
Zapoznanie z obrzędami świętojańskimi na podstawie wierszy R.Przymusa „Powoli dojrzewa lato”, „W świętojańską noc”. Zapisywanie daty pierwszego dnia kalendarzowego lata. Rozpoznawanie ziół na rysunkach. Podpisywanie nazw części roślin. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 bez przekraczania progu dziesiątkowego. Test sprawdzający wiadomości i umiejętności. Biegi i skoki w terenie.
Praca z podręcznikiem – str. 94 - czytanie wierszy „ Powoli dojrzewa lato”, „ W świętojańską noc” i wybór przez dzieci wiersza do pięknego czytania.
Ćwiczenia polonistyczne – str. 94, ćw.1 - 2  –  kolorowanie zdań związanych z obrzędami świętojańskimi, łączenie pór roku z datami. Ćw. 3,str.95 – dla chętnych.
Ćwiczenia matematyczne – str. 103, ćw. 1 – zaznaczanie temperatur związanych z porami roku  na termometrach. Str. 104 – test sprawdzający wiadomości i umiejętności.
Edukacja przyrodnicza – P. str. 95 -  rozpoznawanie ziół na rysunkach. Zapisywanie części roślin.
Wychowanie fizyczne – biegi i skoki w terenie.
__________________________________________________________________________
CZWARTEK  - 18.06.2020 r.
KRAG  TEMATYCZNY  - NADCZODZI  LATO
TEMAT  DNIA  - WAKACYJNE  RADY
Bezpieczeństwo wakacyjnych zabaw na podstawie wiersza „ Głupawki”. Rozmowa na podstawie przeczytanego wiersza. Zapisywanie zdań zawierających  wakacyjne rady i przestrogi. Porządkowanie dat. Obliczenia zegarowe. Projektowanie znaków zakazu  do zabaw wymienionych w wierszu – praca plastyczna.
Praca z podręcznikiem – str.97 – czytanie oraz nauka wiersza na pamięć. Rozmowa na temat bezpiecznych wakacji.
Ćwiczenia polonistyczne – str. 98, ćw. 1 – zapisywanie zdań zakazujących niebezpiecznych zabaw wymienionych w wierszu.
Ćwiczenia matematyczne – str.105, ćw. 1-2 – porządkowanie dat i obliczenia zegarowe.
Edukacja plastyczna -  zaprojektowanie znaków zakazu do zabaw wymienionych w wierszu.
Edukacja społeczna – bezpieczeństwo w czasie wakacyjnych zabaw.
__________________________________________________________________________
PIĄTEK – 19.06.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  - NADCHODZI  LATO
TEMAT  DNIA  -  WAKACJE  I  JUŻ
Zapoznanie się z tekstem A. Gallicy  „Zuch Zuzanka”. Ustalenie kolejności opisanych zdarzeń. Obliczenia kalendarzowe, porządkowanie dat. Burza mózgów – jak spędzać wakacje. Ulubione gry i zabawy sportowe.
Praca z podręcznikiem – str. 99 – zapoznanie się z tekstem, ustalenie kolejności zdarzeń. Burza mózgów – jak spędzać wakacje.
Ćwiczenia polonistyczne – str. 99, ćw. 1 – tworzenie wyrazów z rozsypanki  literowej.
Ćwiczenia matematyczne – str.106, ćw. 1-2 – łączenie  kolejnych  liczb  większych o 10, zapisywanie nazw miesięcy  słownie, porządkowanie dat.
Wychowanie fizyczne – ulubione gry z zabawy sportowe.

 
08.06.2020 r.   -  10.06.2020 r.                    KLASA  II
PONIEDZIAŁEK  - 08.06.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY : NADCHODZI  LATO
TEMAT  DNIA : ŁĄKA  I  JEJ MIESZKAŃCY
Czytanie wiersza  L. Łącz ,,Biedronka”. Oglądanie rysunków i zdjęć  zwierząt łąkowych rozmowa na temat  zwierząt żyjących na łąkach. Zapamiętywanie ich nazw  i wyglądu. Liczba liter i głosek w nazwach wybranych zwierząt  łąkowych. Zapisywanie nazw w kolejności alfabetycznej. Liczenie setkami . Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000. Ćwiczenia i zabawy z piłką.
Praca z podręcznikiem – str.81 – piękne czytanie wiersza , wyszukiwanie w wierszu nazw zwierząt łąkowych.
Ćwiczenia polonistyczne – str.87, ćw.1- dla wszystkich – wyszukiwanie nazw zwierząt łąkowych.
Ćwiczenia matematyczne – str.96, ćw.2 – dla wszystkich – zapisywanie liczb setkami do 1000.
Edukacja przyrodnicza – oglądanie zdjęć i rysunków zwierząt  łąkowych.
Wychowanie fizyczne – zabawy i ćwiczenia z piłką.
 
WTOREK  - 09.06.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY : NADCHODZI  LATO
TEMAT DNIA : LATO Z TATĄ
Czytanie wiersza T. Kubiaka  ,,Kocham go”.  Swobodne wypowiedzi na temat ojców opisanych w wierszu. Dopasowywanie opisu do ilustracji. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 pisownia liczebników.  Rysowanie przez uczniów portretów swoich ojców.
Praca  z  podręcznikiem – str. 84 – piękne czytanie wiersza T. Kubiaka ,,Kocham go”.
Ćwiczenia polonistyczne – str. 88,ćw. 1 – dla wszystkich- str. 89, ćw. 2 – dla chętnych – opisz swojego tatę.
Ćwiczenia matematyczne – str. 97, ćw.1 -2 – dla wszystkich -  uzupełnianie krzyżówki liczebnikami od 100 – 1000.
Edukacja plastyczna – portret  taty technika  dowolna.
Edukacja społeczna – wypowiedzi  uczniów o  własnych  ojcach.
_________________________________________________________________________________
ŚRODA  - 10.06. 2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY : NADCHODZI LATO
TEMAT DNIA : UTRWAL WSPOMNIENIA Z WAKACJI
Kilkuzdaniowe  wypowiedzi  ustne  lub pisemne na temat planowanych wakacji. Uzupełnianie luk w wyrazach brakującymi literami  ,,ch”  , ,,h” .Oglądanie reprodukcji przedstawiających pejzaże w podręczniku. Setki, dziesiątki, jedności w liczbie trzycyfrowej. Ćwiczenia i zabawy bieżne. Malowanie pejzaży.
Praca z podręcznikiem- str.86 – 87 – czytanie tekstu informacyjnego.
Ćwiczenia polonistyczne – str. 90, ćw.1 – 2  -dla wszystkich.
Ćwiczenia matematyczne – str. 97, ćw. 1- 2 – dla wszystkich.
Edukacja plastyczna – malowanie pejzaży.
Edukacja społeczna – oglądanie reprodukcji przedstawiających pejzaże w podręczniku.
Wychowanie fizyczne – Ćwiczenia i zabawy bieżne.


01.06.2020 r.   -  05.06.2020 r.       KLASA  II
PONIEDZIAŁEK  - 01.06.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY :  NASZE  ŚWIĘTO
TEMAT  DNIA : W  TROSCE  O  DZIECI
 Czytanie wiersza  M. Strzałkowskiej  o prawach dziecka. Odczytanie zwrotek, w których wymienione są konkretne prawa przysługujące dzieciom. Udzielanie odpowiedzi na pytanie : Jak rozumiesz prawa  wymienione w wierszu ?  Numerowanie liter w alfabecie, rozszyfrowywanie i zapisanie haseł. Powtórzenie: Rozpoznawanie i kreślenie figur geometrycznych. Mierzenie długości boków figur.  Zabawy i ćwiczenia z piłką.
Praca z podręcznikiem – str. 68 – ćwiczenia w pięknym czytaniu ze zrozumieniem wiersza. Zaznaczanie  tekstu  do przygotowania pięknego czytania.
Ćwiczenia  polonistyczne – str. 81, ćw. 1 –  numerowanie liter alfabetu , rozszyfrowywanie i zapisywanie haseł.
Ćwiczenia  matematyczne -  str. 90, ćw.1-2 – dla wszystkich – kreślenie i mierzenie  boków figur geometrycznych , ćw. 3 – dla chętnych – rozpoznawanie  figur geometrycznych  i kolorowanie zgodnie z opisem.
Wychowanie fizyczne – gry i zabawy z piłką.
_______________________________________________________________________________
WTOREK  - 02.06.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY :  NASZE  ŚWIĘTO
TEMAT  DNIA : DZIECIĘCE  ZABAWY
Ustalenie odpowiedzi na pytania na podstawie zabaw : Dlaczego niektóre dzieci są smutne ? Co możemy zrobić, aby na twarzy tych dzieci pojawił się uśmiech ?  Utrwalenie pisowni wielką literą nazw mieszkańców kontynentów i państw., a małą przymiotników pochodzących od tych nazw. Układanie nazw z rozsypanki  wyrazowowej. Pisanie zdań o własnych zainteresowaniach. Symetria . Pomniejszanie i powiększanie figur.
Praca z podręcznikiem – str. 70 – 71 – zapoznanie się z opisem dwóch zabaw „ Wiosenny Bal” ,   „Dom ze snu”. Przygotowanie pięknego czytania wybranej zabawy.
Ćwiczenia polonistyczne – str.82 -83 , ćw. 1 – skreślanie liter w wyrazach , zapis powstałych imion i uzupełnianie nimi zdań. Ćw. 2 – 3 - dla chętnych – układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i zapis odpowiedzi  na pytanie : Co lubię robić , co mnie interesuje.
Ćwiczenia matematyczne – str.91 , ćw. 2 – 3 – dla wszystkich , ćw.1 – dla chętnych  – rysowanie lustrzanych odbić figur.
Edukacja techniczna – „ Moja ulubiona zabawa” – technika i wielkość pracy dowolna.
______________________________________________________________________________
ŚRODA – 03.06.2020 r.
KRĄG TEMATYCZNY : NASZE  ŚWIĘTO
TEMAT  DNIA :  ŚWIĘTO   WSZYSTKICH   DZIECI
Piękne czytanie wiersza T. Kubiaka  pt. „Niedaleko i daleko ”.  Rozwiązywanie krzyżówki . Pisanie zdania o swoich marzeniach.  Pisanie dat słowami  i cyframi. Powtórzenie: linie proste, krzywe, łamana. Mierzenie linii łamanych. Obwody figur. Wskazywanie na globusie lub mapie  miejsc opisanych w wierszu.  Zabawy i ćwiczenia z piłką.
Praca z podręcznikiem – str. 73 – piękne czytanie wiersza.
Ćwiczenia polonistyczne – str. 84, ćw.1 – rozwiązywanie krzyżówki. Odczytywanie i zapisywanie hasła.
Ćwiczenia matematyczne – str. 92, ćw.1 – mierzenie linii łamanych. Zapisywanie długości boków figur geometrycznych.
Edukacja przyrodnicza – wskazywanie na globusie lub mapie miejsc  opisanych w wierszu.
Wychowanie fizyczne – zabawy i ćwiczenia z piłką pod okiem nauczyciela i rodzica.
_______________________________________________________________________
CZWARTEK – 04.06.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY :  NASZE  ŚWIĘTO
TEMAT DNIA: NASZE  MARZENIA
 Dzielenie się  informacjami  na temat:  Pragnień  dzieci na całym świecie.  Na podstawie wierszy  pt. „Drzewko pokoju” i  „ My tylko tyle”. Układanie i zapisywanie zdań  o pragnieniach dzieci na całym świecie. Powtórzenie: liczby parzyste i nieparzyste. Liczenie w zakresie 50. Wykonanie ,,Drzewka pokoju”.
Praca z podręcznikiem – str.75 – przeczytaj wiersze pt.  „ Drzewo pokoju” ,  „ My tylko tyle”. Co oznacza słowo „pokój” ?
Ćwiczenia polonistyczne – str. 85, ćw.1 – dla wszystkich – uzupełnianie liter w tekście. Zapisywanie pragnień dzieci na całym świecie.
Ćwiczenia matematyczne – str. 93, ćw. 1- 3 – dla wszystkich – liczby parzyste i nieparzyste, działania w  zakresie 50  , ćw. 2 – dla chętnych – zadanie tekstowe.
Edukacja techniczna – wykonanie drzewka pokoju.
Edukacja społeczna – dziecięce marzenia.
______________________________________________________________________________
PIĄTEK – 05.06.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY :  NADCHODZI  LATO
TEMAT  DNIA : WSZYSTKO  ROZKWITA
Czytanie wierszy Z. Beszczyńskiej pt. „ Kwiatowe zgadywanki ‘’ i „ Ja też” oraz tekstu przyrodniczego. Samokontrola – odczytywanie wskazań zegarów, obliczenia w zakresie 50 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, mierzenie długości odcinków i zapisywanie wyników pomiarów. Zabawy i ćwiczenia  z różnymi przyborami.
Praca z podręcznikiem – str. 78-79 – czytanie ze zrozumieniem wierszy oraz tekstu przyrodniczego na temat traw. Przygotowanie w domu pięknego czytania wybranego przez uczniów tekstu.
Ćwiczenia polonistyczne – str.86, ćw. 1- uzupełnianie krzyżówki nazwami roślin łąkowych.
Ćwiczenia matematyczne – str. 94-95, ćw. 1-3 – 6 – dla  wszystkich  -samokontrola  - odczytywanie  wskazań  na  zegarze , obliczenia w zakresie 50, mierzenie długości odcinków, ćw. 2-4-5-7-8 – grupa 2 – rozwiązywanie zadań tekstowych.
Edukacja przyrodnicza – poznanie różnorodnych roślin rosnących na łąkach.
____________________________________________________________________ ________

_______________________________________________________________________
25.05.2020 r.  -  29.05.2020 r.              KLASA   II
PONIEDZIAŁEK – 25.05.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY -  POMAGAMY SOBIE NAWZAJEM
TEMAT DNIA -  BURZA W SZKLANCE WODY
Czytanie wiersza M. Strzałkowskiej „Burza”. Wyjaśnianie przesłania wiersza. Różne sposoby na rozładowanie złości  –  różne pomysły. Plątaninka sylabowa. Wyjaśnienie powiedzenia   – „ Burza w szklance wody”. Wyszukiwanie wyrazów z „ch” . Pisanie zdań z wybranymi wyrazami. Mnożenie i dzielenie w zakresie 30. Ćwiczenia  i zabawy ruchowe z piosenką „ U nas wesoło…”.
Praca z podręcznikiem – str.53 – czytanie  ze zrozumieniem wiersza pt. „Burza”.  Zaznaczanie fragmentu  lub całości  do  przygotowania pięknego czytania.
Ćwiczenia polonistyczne – str.76, ćw 1 – dla wszystkich – rozszyfrowanie plątaninki sylabowej. Kolorowanie sylab ( tym samym kolorem ), które tworzą jeden wyraz.  Czytanie zdań z plątaninki. Wyjaśnienie powiedzenia „Burza w szklance wody”. Ćw. 2 – dla chętnych  -  wyszukiwanie w wierszu wyrazów z „ch” i układanie zdań z wybranymi wyrazami.
Ćwiczenia matematyczne – str.84, ćw.1 – dla wszystkich – sprawne mnożenie i dzielenie w zakresie 30 – sprawdzanie wyniku dzielenia za pomocą mnożenia. Ćw. 2-3 – dla chętnych – wpisywanie  liczb  do  istniejącego  działania  tak, aby wyniki zgadzały się z liczbami podanymi  w  kółkach oraz układanie  treści zadania do ilustracji.
Wychowanie fizyczne – ćwiczenia i zabawy ruchowe do piosenek m.in. ,,U nas wesoło… .”
Edukacja przyrodnicza -  ,, Jak prawidłowo myć ręce ?” – pogadanka, instruktaż, ćwiczenia praktyczne.
____________________________________________________________________
WTOREK – 26.05.2020 r.
KRĄG TEMATYCZNY  -  KOCHANE MAMY
TEMAT DNIA  -  OD PIERWSZYCH CHWIL  RAZEM
Praca z podręcznikiem – str.55 – ćwiczenia w czytaniu  zdań  prawdziwych  i  fałszywych . Wyszukiwanie zdań prawdziwych.  P. str. 56-57 –   wspólne z  rodzicem lub nauczycielem i słuchanie  tekstu  G. Kasdepke    ,,Wywiad  z  niemowlakiem”. Piękne czytanie zaznaczonych zdań.
Ćwiczenia polonistyczne – str.77, ćw.1 -  szukanie i zaznaczanie różnymi kolorami,  rodziny wyrazu  „matka”   oraz rodziny wyrazu „dziecko”. Ćw. 2 – dopisywanie przymiotników według wzoru,  dla chętnych  napisanie własnych przykładów.
Ćwiczenia matematyczne – str. 86, ćw. 1 – dla wszystkich  - ćwiczenia w zapisywaniu  dat wydarzeń według  kolejności  chronologicznej . Zapisywanie miesięcy za pomocą  liczb w systemie rzymskim. Ćw. 2  - chętnych  - obliczenia kalendarzowe i zegarowe.
Edukacja plastyczno – techniczna  – „ Przygotowanie niespodzianki dla mamy.”
Edukacja społeczna – budzenie przynależności do rodziny.
_______________________________________________________________________________
 
 
ŚRODA – 27.05.2020 r.
KRĄG TEMTYCZNY  - KOCHANE MAMY
TEMAT DNIA  -  KAŻDA  MAMA  CZARODZIEJKĄ
Czytanie opowiadania M. Strzałkowskiej „Kołysanka” przez  ucznia lub osobę dorosłą. Rozmowa z dziećmi na temat niemowlęctwa, kierowana pytaniami  nauczyciela lub osoby z którą czytano tekst. Uzupełnianie brakujących sylab w wyrazach określających mamy.  Czytanie i wyjaśnianie hasła – przysłowia. Ćwiczenia w opisywaniu swojej mamy  na podstawie wspólnie ustalonych punktów. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Tworzenie portretu swojej mamy z wykorzystaniem różnych materiałów. Odbicia piłki  różnymi sposobami w formie zabawowej.
Praca z podręcznikiem – str. 58 – uważne czytanie  tekstu i udzielanie odpowiedzi na pytania.
Ćwiczenia polonistyczne – str.87, ćw.1 – dla wszystkich uczniów –   wyrazów opisujących mamę brakującymi sylabami . Czytanie i wyjaśnianie hasła. Ćw. 2 – dla chętnych - opisywanie swojej mamy.
Ćwiczenia matematyczne – str.86, ćw. 1 – dla wszystkich – doskonalenie umiejętności  w rozwiązywaniu  zadań  tekstowych.
Edukacja  plastyczno- techniczna - portret mamy z wykorzystaniem różnych materiałów.
Wychowanie fizyczne – odbicia piłki różnymi sposobami pod okiem nauczyciela i rodzica.
_______________________________________________________________________________
CZWARTEK – 28.05.2020 r.
KRĄG TEMATYCZNY – KOCHANE MAMY
TEMAT DNIA  - NIE TYLKO RAZ W ROKU
Wysłuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela lub rodzica. Co może być prawdziwym  prezentem – wypowiedzi dzieci. Sposób wykonania słodkiego prezentu na podstawie opowiadania.  Kulturalne dawanie prezentów. Czytanie życzeń dla mamy . Pisanie własnych życzeń dla mamy.  Wykonanie niespodzianki dla mamy. Powtórzenie wiadomości  - mnożenie i dzielenie w zakresie 30. Obliczenia kalendarzowe.
Praca z podręcznikiem – str. 60-61 – słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela i rodziców.
Ćwiczenia polonistyczne – str. 79, ćw.1 –  dla wszystkich, na podstawie tekstu pisanie, jak powstał prezent.  Wypowiedzi, jak kulturalnie wręczać prezent. Pisanie własnych życzeń dla mamy.
Ćwiczenia matematyczne – str. 88, ćw. 1 – mnożenie i dzielenie w zakresie 30, obliczenia kalendarzowe. 
Wychowanie  fizyczne – skoczne zabawy z woreczkami i skakankami.
 
PIĄTEK -  29.05. 2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY :  KOCHANE MAMY
TEMAT DNIA: MAŁE CO NIECO
Wyszukiwanie ukrytych imion w podanych wyrazach i pisanie swoich przykładów z ukrytym imieniem. Dopisywanie początku lub zakończenia wyrazu do sylaby  „ma” . Uzupełnianie w wyrazach brakujących spółgłosek miękkich . Rozwiązywanie rebusów . Zapisywanie przysłów.  Rozbudzanie tolerancji wobec innych. Powtórzenie – mierzenie długości  i  kreślenie odcinków. Odbicia piłki różnymi sposobami.
Praca z podręcznikiem – 64-65-66 – zapoznanie się z tekstem i ilustracjami .
Ćwiczenia polonistyczne – str.80, ćw. 1 – dla wszystkich – wyszukiwanie imion ukrytych w wyrazach , zapisywanie ich, ćw. 2 – dla chętnych – uzupełnianie wyrazów brakującymi spółgłoskami.
Ćwiczenia matematyczne str. 89, ćw. 1 – dla wszystkich – kreślenie i mierzenie długości odcinków.
Wychowanie fizyczne – Odbicia piłki różnymi sposobami.

18.05.2020 r.     do  22.05. 2020 r. 
 PONIEDZIAłEK  - 18.05.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY: POCZYTAM  CI, MAMO.
TEMAT DNIA: JAK TO SIĘ ZACZĘŁO ?
Poznanie nazw zawodów ludzi pracujących przy powstawaniu książek i papieru. Wykonanie czcionki z ziemniaka i  tabliczki z plasteliny oraz wykonanie odcisków. Szyfrowanie i odczytywanie zaszyfrowanych informacji. Praca ze słownikiem, odnajdywanie haseł. Pisanie krótkiej notatki w oparciu o znalezione hasła. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Dziesiątki i jedności w liczbie dwucyfrowej.
Praca z podręcznikiem – str. 38-39-40- czytanie tekstu samodzielne lub wspólnie z opiekunem.
Ćwiczenia polonistyczne – str.70 , ćw.1  -  układanie wyrazów z rozsypanek literowych. Nazwy zawodów  pracujących przy powstawaniu książek.
Ćwiczenia matematyczne – str.79, ćw.1 –  dziesiątki i jedności w liczbie dwucyfrowej.
Edukacja plastyczno – techniczna – wykonanie czcionki z ziemniaka i tabliczki z plasteliny.
Wychowanie fizyczne – skoki z miejsca i z rozbiegu – pod okiem opiekunów.
___________________________________________________________________________
WTOREK – 19.05.2020 r.
KRĄG TEMATYCZNY – POCZYTAM CI, MAMO.
TEMAT DNIA: MAŁE CO NIECO.
Rozmowa na temat ,, Do czego potrzebne są książki ? ” Rozwiązywanie rebusów, zapisywanie przysłów. Rodzina wyrazów ,,książka”. Czytanie wiersza ,,Bajka – zgadywanka”. Rzeczowniki , czasowniki, przymiotniki, liczebniki – powtórzenie. Test –  powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
Praca z podręcznikiem. str. 42-43 – piękne czytanie wiersza.
Ćwiczenia polonistyczne – str. 71, ćw. 1 – dla wszystkich , ćw. 2 - dla chętnych.
Ćwiczenia  matematyczne – str.80 – 81 – powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
_________________________________________________________________________
20.05. 2020 r.
 KRĄG TEMATYCZNY: POMAGAJMY  SOBIE  NAWZAJEM.
TEMAT DNIA  :UWIERZ W SIEBIE.
Czytanie opowiadania  K. Grodzkie  j,, Czarodziejka  harmonijka”. Opowiadanie opisanych zdarzeń  i wyciągnięcie wniosków z zakończenia opisanej historii.  Rozwiązywanie logografu. Mistrz ortografii – zasady pisowni wyrazów z  ,,rz”,  ,,ó”,  ,,h”, ,,u”,  ,,ch”  oraz  ,,nie ” z czasownikami . Powtórzenie – zapis liczb w zakresie 100, porównywanie, przeliczanie.
Praca z podręcznikiem – str. 44 – 45 – piękne czytanie opowiadania .
Ćwiczenia polonistyczne – str.72 -73, ćw. 1 – dopisywanie własnych przykładów do wzorów już istniejących.
Ćwiczenia matematyczne – str. 82, ćw. 1-2 dla wszystkich , ćw. 3 – dla chętnych.
Wychowanie fizyczne – kształtowanie siły, szybkości, równowagi na torze przeszkód.

 
CZWARTEK  - 21.05.2020 r.
KRĄG TEMATYCZNY : POMAGAJMY SOBIE NAWZAJEM.
TEMAT DNIA: DOBRE RADY.
Piękne czytanie ze zrozumieniem i intonacją  wierszy M. Strzałkowskiej  ,,Koledzy „  i   „ Może potem…  .”  Wypowiedzi  ustne i pisemne na temat prawdziwej przyjaźni. Uzupełnianie według wzoru i wyjaśnianie znaczenia rad  - morałów. Indywidualny wybór jednej rady i wykonanie do niej pracy plastycznej. Utrwalenie pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.  Powtórzenie wiadomości : obliczenia w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego. Dodawanie liczb dwucyfrowych.
Praca z podręcznikiem – str. 47-48 – piękne czytanie ze zrozumienie wierszy „ Koledzy” i „ Może potem…  .”  Wybór przez uczniów jednego z wierszy do pięknej prezentacji w czytaniu. Wypowiedzi na temat prawdziwej przyjaźni, jak ją rozumieć.
Ćwiczenia polonistyczne -  str.74, ćw.1 – uzupełnianie  według wzoru podanych morałów. Utrwalenie pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.
Ćwiczenia matematyczne – str. 83, ćw.1 i 3 – dla wszystkich – obliczenia matematyczne z wykorzystaniem znaków <,> =  , ćw. 2 i 4 dla chętnych – zadanie z treścią .Działania matematyczne z liczbami dwucyfrowymi.
Edukacja techniczna –wybór jednej rady i  wykonanie  na ten temat pracy plastycznej według własnego pomysłu.
_________________________________________________________________________________
PIĄTEK  - 22.05.2020 r.
KRĄG TEMATYCZNY : POMAGAJMY SOBIE NAWZAJEM.
TEMAT DNIA: Ocena klasowej gromady.
Czytanie opowiadania E. Barskiej „ Gwiazda”. Ćwiczenia w wyszukiwaniu cech pozytywnych i negatywnych . Odnajdywanie par przymiotników o przeciwstawnych znaczeniach. Pisownia „ nie „ z przymiotnikami. Wyszukiwanie imion ukrytych w innych wyrazach. Obliczenia matematyczne z przekroczeniem progu dziesiątkowego – rozwiązywanie zadań z treścią.
Praca z podręcznikiem – str.50-51 –  piękne, samodzielne lub przez opiekuna czytanie opowiadania. Wyszukiwanie przymiotników w tekście.
Ćwiczenia polonistyczne – str. 75, ćw.1-  odszukiwanie par przymiotników przeciwnych znaczeniach. Dopisywanie przymiotników według wzoru, ćw. 2- dla chętnych – układanie zdań z przymiotnikami  i zapisywanie ich w zeszycie.
Ćwiczenia matematyczne –str. 2 i 3 – dla wszystkich – dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego, ćw.1 i 4 – dla chętnych – zadania z treścią.
Wychowanie fizyczne – odbicia piłki różnymi sposobami.


11.05.2020 r.   do   15.05.2020 r.                           KLASA   II
PONIEDZIAŁEK  -  11.05.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  MAJOWE   ŚWIĘTA.
TEMAT  DNIA  -  EUROPA  NASZYM  KONTYNENTEM.
Zapoznanie  się  z  informacjami   na  temat : ,, Każdy  naród  jest  dumny  ze  swej  ojczyzny”. Poznanie  zabytków  z  listy  UNESCO   i  ich  ilustrowanie  (  dowolną  techniką ) .  Poznanie  początków  kultury  europejskie j.  Czytanie  mitu  o  porwaniu  Europy.   Ciekawostki  o  Europie           -  ćwiczenia  w pięknym   czytaniu  ze  zrozumieniem .  Rozszerzenie  zakresu  liczenia  z  przekroczeniem  progu  dziesiątkowego   do  50 . 
Praca   z  podręcznikiem  -  str. 24  -   ćwiczenia  w  czytaniu  ze  zrozumieniem    mitu  o  starożytnej  Grecji.
Edukacja  polonistyczna   -  str. 65, ćw. 1 -  dopasowywanie  do  ilustracji  podpisów  nazw  państw  i  zabytków .Edukacja  matematyczna – str.74, ćw. 1-2  -  dla  wszystkich , ćw. 3-4  dla  chętnych  -  rozszerzenie  zakresu  liczenia  z  przekroczeniem  progu  dziesiątkowego   do  50 .
Edukacja  społeczna  -   rozbudzanie    uczuć    patriotycznych.   Zapoznanie  z  zabytkami  z  listy  UNESCO.
Edukacja  plastyczna  -  zabytki  UNESCO  - wykonanie  ilustracji – technika  dowolna - dla  chętnych.
Wychowanie  fizyczne  -  kozłowanie  ,  próby  rzutu  do  celu (  kosza )  piłką  -  ćwiczenia  pod  okiem  rodzica .
 
WTOREK  -  12.05.2020 r.
KRĄG   TEMATYCZNY  -  MAJOWE  ŚWIĘTA .
TEMAT   DNIA  -  EUROPEJSKA  RODZINA .
,, Co  łączy  mieszkańców  Europy  ? ‘’  -  dzielenie  się  informacjami  z  rodzicami  na  podstawie  tekstów   z   podręcznika  . Wielka  litera  w  pisowni  nazwy   państw  i  ich   mieszkańców .  Wykonanie  plakatu  ,, Europa  naszym  wspólnym  domem ” .  Jednostki  używane  przy  ważeniu : dekagram,  kilogram.
Praca  z  podręcznikiem  -  str. 26-27  -  czytanie  ze  zrozumieniem   tekstu  informacyjnego .
Edukacja  polonistyczna  -  str. 66, ćw.1-2  -  wielka  litera  w  pisowni  nazw  państw  i  ich  mieszkańców .
Edukacja  matematyczna-  str.75, ćw. 2 - 3 -  dla  wszystkich, ćw. 1 - 4  -  dla  chętnych  -  jednostki  używane  przy  ważeniu.
  Edukacja  przyrodnicza  -  dopasowywanie  flag  państw  Unii  Europejskiej  do  nazwy  kraju.
Edukacja  plastyczno  -  techniczna  -  wykonanie  plakatu ,,Europa  naszym  wspólnym  domem’’  lub  flag  państw  europejskich   - ( do  wyboru  przez  ucznia)  dowolną  techniką .
__________________________________________________________________________________
ŚRODA  -  13.05.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY   -  MAJOWE  ŚWIĘTA.
TEMAT  DNIA  -  SYMBOLE  UNII  EUROPEJSKIEJ.
Podsumowanie   i  utrwalenie  wiadomości   o  Unii  Europejskiej.  Zapoznanie  z  symbolami  Unii  Europejskiej  -  flaga,  hymn,  paszport,  waluta.   Wysłuchanie  ,,Ody  do  radości”  na  youtube.   Waluta   Unii  Europejskiej  -  euro  i  centy,  rozwiązywanie  zadań  rozmaitych.
Praca   z  podręcznikiem  -  str. 29 – 30  -  czytanie  ze  zrozumieniem  tekstu  informacyjnego ( wybór  fragmentu  przez  ucznia  do  indywidualnego , pięknego  czytania).
Ćwiczenia  polonistyczne  -  str. 67, ćw. 1 -  test  sprawdzający  wiadomości  o  Unii  Europejskiej.
Ćwiczenia  matematyczne  -  str. 76, ćw. 1 – 2  -  rozwiązywanie  zadań  rozmaitych ( zróżnicowanie  zadań  dla  poszczególnych  uczniów).
Ćwiczenia  praktyczne  -  wyszukanie  na  youtube  (  pod  okiem  rodziców )  hymnu  Unii  Europejskiej  i   jego   wysłuchanie.
_______________________________________________________________________________
CZWARTEK  -  14.05.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  POCZYTAM  CI,  MAMO.
TEMAT  DNIA  -  MOJE  ULUBIONE  KSIĄŻKI.
Czytanie  wiersza  E. Szymańskiego  ,,Książka”.  Co  lubi,  a  czego  nie  lubi  każda  książka.  Układanie  podpisów  do  obrazków   na  podstawie  historyjki  obrazkowej.  Mierzenie  długości  odcinków.  Obliczenia  w  zakresie  100.
Praca  z  podręcznikiem  -  str. 32  -  piękne  czytanie  wiersza  ,, Książka” (  ze  wskazaniem  konkretnych  fragmentów  dla  poszczególnych  uczniów).
Edukacja  polonistyczna  -  str. 68, ćw.1  -  układanie  podpisów  do  obrazków ( zróżnicowanie  ilości  zdań  dla  poszczególnych  uczniów),  zapisywanie  tytułu  historyjki  obrazkowej.
Edukacja  matematyczna  -  str.77, ćw. 2-3  dla  wszystkich, ćw. 1  -  dla  chętnych.
Edukacja  społeczna  -  zapamiętam,  czego  nie  lubi  książka.
_________________________________________________________________________________
PIĄTEK  -  15.05.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  POCZYTAM  CI,  MAMO.
TEMAT  DNIA  -  MÓJ  ZBIÓR  KSIĄŻEK.
Czytanie  wspólnie  z  rodzicem  tekstu  informacyjnego.  Pisanie  krótkiej   notatki  zachęcającej  do  przeczytania  wybranej   książki.  Wielka  litera  w  pisowni   nazwisk  autorów  i  tytułów  książek. Układanie  zdań  z  rozsypanki   wyrazowej.   Dodawanie  i  odejmowanie  w  zakresie  50  z  przekroczeniem  progu  dziesiątkowego. Obliczenia  pieniężne.
Praca  z  podręcznikiem  -  str. 35-35 – czytanie  tekstu  informacyjnego  wspólnie  z  rodzicem. Przygotowanie  pięknego  czytania  wybranego  przez  siebie  fragmentu.
Edukacja  polonistyczna  -  str. 69, ćw. 1-2  -  dla  wszystkich,  ćw. dodatkowe  dla  chętnych  -   pisanie  zdań  o  księgarni  i  bibliotece  w   zeszycie.
Edukacja  matematyczna  -  str. 78, ćw. 2 – dla  wszystkich , ćw.1 – dla  chętnych  -
 obliczenia  pieniężne.
Edukacja  społeczna  -  rozumie  pojęcie  biblioteka ,  księgarnia,  antykwariat.
Wychowanie  fizyczne  -  ćwiczenia   z  rodzicami   zręczności  i  zwinności  z  przyborami.
___________________________________________________________________________
04.05. 2020  do  08.05.2020 r.           
PONIEDZIAŁEK – 04.05.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  ZIEMIA  NASZYM  DOMEM.
TEMAT  DNIA  -  RATUJMY ,  CO  ZAGROŻONE.
Czytanie  tekstu  o  zanieczyszczeniu  powietrza  spowodowanym  spalaniem  węgla  lub  gazu  w  elektrowniach.  Zjawisko  kwaśnych  deszczy.  Konstruowanie  przyrządu  do  obserwacji  zanieczyszczenia  powietrza  w  najbliższym  otoczeniu.  Wymyślanie  haseł  zachęcających  do  oszczędzania  energii  elektrycznej.  Obliczenia  w  zakresie  100 .
Praca  z  podręcznikiem  -  część  4, str. 8-9  -  czytanie  tekstu  przyrodniczego  o  zanieczyszczeniu  powietrza.
Ćwiczenia  polonistyczne  -  str. 60 -  krótki  opis  obserwacji   po  wykonanym  doświadczeniu  .
Ćwiczenia  matematyczne  -  str. 68  -  dodawanie  i  odejmowanie  w  zakresie  100.
Edukacja  techniczna  -  przygotowanie  przyrządu  do   obserwacji  zanieczyszczenia  powietrza  w   najbliższym  otoczeniu .
Edukacja  przyrodnicza  -  zapoznanie  ze  zjawiskiem  kwaśnych  deszczy.
_________________________________________________________________________________
WTOREK  -  05.05.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  ZIEMIA  NASZYM  DOMEM .
TEMAT  DNIA  -  ŚWIĘTUJEMY  DZIEŃ  ZIEMI .
Zapoznanie  z  treścią  inscenizacji  ekologicznej  M  Strzałkowska  ,,Niewielki,  ale  śliczny  Wiosenny  Teatrzyk  Ekologiczny ” . Układanie  i  zapisywanie  zdań  z  rozsypani  wyrazowej.   Utrwalenie  pisowni  ,, nie ’’  z  czasownikami .  Projektowanie  znaczka  ,, Przyjaciel  przyrody ‘’ . Obliczenia  zegarowe  .
Praca  z  podręcznikiem  -  str. 12-13 -  czytanie  inscenizacji  ekologicznej.
Ćwiczenia  polonistyczne  -  str. 61, ćw. 1  -  układanie  zdań  z  rozsypani  wyrazowej.
Ćwiczenia  matematyczne  -  str. 69,ćw. 3  -  dla  wszystkich// ćw. 1- 2  dla  chętnych .
Edukacja  plastyczna  -   projektowanie  znaczka  ,, Przyjaciel  przyrody”.
________________________________________________________________________________
ŚRODA   -  06.05.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  MAJOWE  ŚWIĘTA .
TEMAT  DNIA  -  PRACA  WAŻNA  I  POTRZEBNA .
Zapoznanie   z   zawodami   wykonywanymi   dawnie j  i  obecnie   na  podstawie  wiersza   T .  Kubiaka  ,,  Gdy  zapadnie  noc ” , ilustracji  oraz  własnych  doświadczeń . Wyrazy  należące  do  rodziny  wyrazu  ,, praca ” . Obliczenia  zegarowe  -  utrwalenie  wiadomości .  Wprowadzenie  pojęcia  minuta .  Obliczanie  upływu  czasu  w  minutach.
Praca  z  podręcznikiem  -  str. 14 – 15  -  czytanie  wiersza  z   odpowiednią  intonacją.
Ćwiczenia  polonistyczne  str. 62 , ćw. 1-3-4  - dla  wszystkich  // ćw.2  -  dla  chętnych
 (  odpowiadamy  całymi  zdaniami .)
Ćwiczenia  matematyczne  -  str.70 , ćw. 1-2 -  dla  wszystkich // ćw.  3  -  dla  chętnych .
Wychowanie  fizyczne  -  skoki  i  podskoki  z  przyborami.
_________________________________________________________________________________
CZWARTEK  -  07.05.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  MAJOWE  ŚWIĘTA .
TEMAT  DNIA  -  JESTEŚMY  POLAKAMI .
Zapoznanie  z  okolicznościami  uchwalenia  Konstytucji  3  maja  i  powstania  hymnu  państwowego. Kształtowanie  właściwych  postaw  wobe  symboli  narodowych . Przypomnienie  słów  Mazurka  Dąbrowskiego .  Rozwiązywanie  testu  ,,  Co  wiem  o  Polsce  ” .   Pisownia  wielką  literą  nazw  krajów  i  ich  mieszkańców .   Doskonalenie  umiejętności  odczytywania  godzin    minut  na  zegarze.  Obliczenia  pieniężne .
Praca  z  podręcznikiem  -  str.  17 -  czytanie  ze  zrozumieniem  tekstu  historycznego.
Ćwiczenia  polonistyczne  -  str. 63 , ćw. 1 - pisownia  wielką  literą  nazw  krajów  i  ich  mieszkańców.
Ćwiczenia  matematyczne  - str . 71 – 72 , ćw. 1 – 2 – 3 – dla  wszystkich// ćw. 4-5 – dla  chętnych.
Edukacja  społeczna  -  rozbudzanie  uczuć  patriotycznych  , przypomnienie  słów  hymnu  państwowego.
_______________________________________________________________________________
PIĄTEK  -  08.05.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  MAJOWE  ŚWIĘTA .
TEMAT  DNIA  -  JESTEŚMY  EUROPEJCZYKAMI .
Wypowiedzi  uczniów  na  temat  uczuć  do  ojczyzny  na  podstawie  wiersza  W .  Woroszylskiego      ,, To  moje  ”.  Nazwy  krajów  europejskich    i  ich  stolice  oraz  nazwy  mieszkańców   . Doskonalenie  umiejętności  matematycznych  -   zadania  rozmaite.
Praca  z  podręcznikiem  -  str. 20 – 21 - wyraziste  i  z  odpowiednią  intonacją   czytanie  wiersza.
Ćwiczenia  polonistyczne  - str.64, ćw. 1- 2  - dopisywanie  nazw  stolic  oraz  nazw  ich  mieszkańców  do  nazwy  krajów  europejskich .
Ćwiczenia  matematyczne  -  str. 73 , ćw. 1 i 4 -  dla  wszystkich //  ćw. 2  i  3  -  dla  chętnych.


27.04.2020  do  30.04. 2020 r.               
 
PONIEDZIAŁEK  -  27.04.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  WIOSNA  RADOSNA.
TEMAT  DNIA – MAŁE  CO  NIECO.
Dopasowywanie  do  zwierząt  pojęć :  ssak, gad, ptak , ryba, płaz, owad . Rozpoznawanie  zwierzęcia  na  fragmencie  zdjęcia. Zapoznanie  z  pisownią wyrazów  z  ,,rz”  po  spółgłoskach.  Wpisywanie  dwuznaku  w  wierszu  W. Gawdzika  ,, O  dwuznaku  lubiącym  niektóre  spółgłoski ”.  Dodawanie  i  odejmowanie  liczb  dwucyfrowych  w  zakresie  100 ,  bez  przekraczania  progu  dziesiątkowego.  Ćwiczenia  i  zabawy  ogólnorozwojowe dla  małych   i  dużych.
Praca  z  podręcznikiem  -  str. 111  -  rozpoznawanie  zwierzęcia  na  fragmencie  zdjęcia. Ćwiczenia  polonistyczne  -  str. 56, ćw. 1 -2  -  pisownia  wyrazów  z  ,, rz”  po  spółgłoskach, wpisywanie  dwuznaku  w  wierszu .
Ćwiczenia  matematyczne  -  str. 65, ćw. 1-3-4, ćw. 2 – dla  chętnych.
Ćwiczenia  ruchowe – ćwiczenia  i  zabawy  ogólnorozwojowe  dla   małych  i  dużych.
___________________________________________________________________________
WTOREK  -  28. 04.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  WIOSNA  RADOSNA.
TEMAT  DNIA  -  MAŁE  CO  NIECO -  ciąg  dalszy.
Zapoznanie  z  wyjątkami  od  reguły  ortograficznej : pszczoła , pszenica , kształt. Utrwalenie  pisowni wyrazów z ,,rz” wymiennym  na  ,,r”.  Dodawanie o odejmowanie  bez  przekraczania  progu  dziesiątkowego  w  zakresie  100 . Zwierzęta   wokół  nas – praca plastyczna.
Praca  z  podręcznikiem  Ćwiczenia  polo-  str. 111 – ćwiczenia  w  czytaniu  tekstu  matematycznego
Ćwiczenia  polonistyczne  - str.57 , ćw. 3-4-5 –  wyjątki  od  reguły  ortograficznej.  Utrwalenie  pisowni  wyrazów  z  ,,rz” wymiennym  na  ,,r”.
Ćwiczenia  matematyczne  - P . str. 111 – ćw. 2 a) – dla  wszystkich , ćw. 2b)-c ) – dla  chętnych.
Edukacja  plastyczna – Zwierzęta   wokół  nas  -  praca  plastyczna  pastelami  lub  inną  techniką  plastyczną.
ŚRODA    -  29. 04. 2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  ZIEMIA  NASZYM  DOMEM .
TEMAT  DNIA  -  ZDROWIE  NASZEJ  PLANETY.
Umiejętne  i  oszczędne  gospodarowanie  zasobami  wodnymi  Ziemi . Pisownia  wielką  literą  nazw  rzek  i  jezior . Czytanie  tekstu  przyrodniczego. Uzupełnianie  zdań . Obliczenia  w  zakresie  100  -  zadania  rozmaite.  Wyjaśnianie  znaczenia  wyrazu  ekologia .
Praca  z  podręcznikiem  -    NOWA  CZĘŚĆ  4 ,str. 3  -  czytanie  ze  zrozumienie  tekstu  przyrodniczego .
Ćwiczenia  polonistyczne  -  str. 58 , ćw. 1  -  nazwy  rzek , jezior  -  wielka  litera .
Ćwiczenia  matematyczne  - str. 66, ćw. 1-2.
Edukacja  techniczna  - wykonanie  plakatu  ,, Czystość  rzek , jezior „.
Edukacja  przyrodnicza – utrwalenie  znaczenia  pojęcia  ,, ekologia”.
__________________________________________________________________________
 
CZWARTEK  -  30.04. 2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  - ZIEMIA  NASZEM  DOMEM.
TEMAT  DNIA – WEZWANIE  DO  ZIEMIAN .
Segregowanie  śmieci  -  umiejętność  dzielenia  się  informacjami  na podstawie  tekstów  rysunków  , własnych  doświadczeń.  Znaki  i  symbole  na  opakowaniach . Obliczenia  w  zakresie  100  -  zadania  rozmaite .
Praca  z  podręcznikiem – Część 4 , str. 6 – czytanie  tekstu  przyrodniczego .
Ćwiczenia  polonistyczne -  str. 59 , ćw. 1-2.
Ćwiczenia  matematyczne  -  str. 67, ćw.  1.
Edukacja  techniczna  -  wykonanie  znaków  i  symboli , które  są  na  opakowaniach.


PONIEDZIAŁEK  -  20.04.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY :  WIOSNA   RADOSNA  .
TEMAT  DNIA :   Co  słychać ,  rybko  ?
Zapoznanie  się  z  ,,Legendą  o  Sielawowym  Królu  ‘’  W. Chotomskiej . Próby  opowiadania  legendy  własnymi  słowami . Poznanie  i  nazywanie  części  ciała  ryby.  Odczytywanie  i  zapisywanie  nazw  ryb  z  podziałem  na  słodkowodne  i  morskie . Praca  plastyczna: ,, Podwodny świat ‘’.  Pełne  dziesiątki  w  obliczeniach  w  zakresie  .  Zadania  rozmaite  metr , centymetr , obliczenia pieniężne.
Praca  z  podręcznikiem  -  str. 96-97-98  - zapoznanie  się  z  legendą,  wspólne  czytanie  rodziców  z  dziećmi.
Ćwiczenia  polonistyczne  -  str. 50, ćw. 1-2  -  zapisywanie  i  odczytywanie  nazw  ryb.
Ćwiczenia  matematyczne  -  str. 60 , ćw. 1// ćw. 2 – dla  chętnych  na  dodatkową  ocenę,     
  pełne  dziesiątki  w  obliczeniach  w  zakresie  100 , zadania  -  metr,  centymetr
 Edukacja  przyrodnicza  -  zapoznanie  z  budową  ryb,  podział  ryb  na  słodkowodne  i  morskie pełne  dziesiątki  w  obliczeniach   .
_________________________________________________________________________________
 
 
WTOREK  -   21.04.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY :  WIOSNA  RADOSNA .
TEMAT  DNIA  :  ŻABIE  POTOMSTWO .
Czytanie  wiersza  W. Woroszylskiego  ,,Żaba ‘’  i  tekstu  przyrodniczego. Poznanie  etapów  rozwoju  żaby .  Pisownia  wyrazów  z  ,,ż’’ .  Rozwiązywanie  rebusów  i  wykreślanek . Poznanie  nazw  płazów. Uzupełnianie  luk  w  wyrazach  z  trudnościami  ortograficznymi . Porządkowanie  dat.  Obliczenia  w  zakresie  100,  bez  przekraczania  progu  dziesiątkowego.
Praca  z  podręcznikiem  -  str. 99- ćwiczenia  w   pięknym   czytaniu  wiersza  , str.100-101- czytanie  samodzielnie  lub  z  rodzicem  tekstu  przyrodniczego.
Ćwiczenia  polonistyczne  -  str. 51, ćw. 1 -  podpisywanie   rysunków , str. 52, ćw. 2-3 rozwiązywanie  rebusów  i  wykreślanek.
Edukacja  matematyczna  - str. 61, ćw. 1-2 , porządkowanie  dat ,  dodawanie  i  odejmowanie  bez  przekroczenia  progu  dziesiątkowego.
Edukacja  przyrodnicza  -  poznanie  etapów  rozwoju  żaby.
Edukacja  techniczna  -  żaba  -  orgiami, wykonanie  według  wzoru.
W  domu  -  utrwalę  pisownię  wyrazów  z  ,,ż’’
__________________________________________________________________________________
ŚRODA  -  22.04.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY : WIOSNA  RADOSNA .
TEMAT  DNIA :  SPOTKANIE  Z  GADEM .
Poznanie  warunków  życia , odżywiania, rozmnażania   żmij  na  podstawie  opowiadania
,,Jadowite  zęby  ‘’.  Porównanie  żmii  zygzakowatej   z   zaskrońcem .  Poznanie  nazw  różnych  gadów . Obliczenia  w  zakresie  100,  dzielenie  i  mnożenie.
Praca  z  podręcznikiem  -  str.102-103-104  -  czytanie  samodzielne  lub  przez  rodzica.
Ćwiczenia  polonistyczne  -  str. 53, ćw. 1  -  zaznaczanie  różnic  między  żmiją ,  a  zaskrońcem.
Ćwiczenia  matematyczne  -  str.62, ćw.1-2//  str. 62, ćw. 3 -  dla  chętnych.
Edukacja  przyrodnicza  -   poznanie  różnych  gatunków gadów.
Ćwiczenia  ruchowe  -  zmiany  kierunku  biegu,  podskoki  na  sygnał,  ćwiczenia  orientacji
(  propozycja  ćwiczeń  przesłana  przez   WhatsApp ).
W  domu  -  utrwalę  nazwy  gadów.
________________________________________________________________________________
CZWARTEK  -  23.04.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  WIOSNA  RADOSNA .
TEMAT  DNIA  -  PTASIE  ZWYCZAJE .
Ustalenie  odpowiedzi  na  pytanie : Dlaczego  ptaki  są  naszymi  sprzymierzeńcami ?  na  podstawie  wierszy  ,, Spotkanie ‘’  i  ,,  Rysunek’’  oraz  tekstów  przyrodniczych . Pisanie  nazw  ptaków  dopasowywanych  do  odpowiednich  gniazd. Poznajemy  nazwy  szkodników,  którymi  żywią  się  ptaki.  Obliczenia  związane  z  ważeniem .
Praca  z  podręcznikiem  -  str. 105 -  czytanie  wierszyków  ,,  Spotkanie’’  ,  ,, Rysunek’’,  oraz  tekstu  przyrodniczego str. 106.
Ćwiczenia  polonistyczne  -  str.54, ćw. 1-2 – układanie  zdań  z  rozsypani  wyrazowej , wykreślanka – nazwy szkodników.
Ćwiczenia  matematyczne  -  str. 63 , ćw. 1  -  obliczenia  związane  z  ważeniem.
Edukacja  przyrodnicza  -  rozpoznawanie  popularnych  gatunków  ptaków.
Ćwiczenia  ruchowe  -  pełzanie  z przyborem  -  ćwiczenia  zwinności  i  siły.
W  domu  -  pięknie  nauczę  się  wybrany  wiersz.
__________________________________________________________________________________
 
 
PIĄTEK  -  24.04.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY  -  WIOSNA  RADOSNA .
TEMAT  DNIA  -  NASZ  KREWNIAK  SSAK .
Wyodrębnianie  cech  wspólnych  dla  wszystkich  ssaków.  Czytanie  tekstu  przyrodniczego  z  podręcznika  .  Sposoby  poruszania  się  zwierząt  .  Pisanie  nazw   ssaków  z  podziałem  na  zwierzęta  domowe  i  dzikie .  Obliczenia  w  zakresie  100 . 
Praca  z  podręcznikiem  -  str.  107-108  -  czytanie  tekstu  przyrodniczego.
Ćwiczenia  polonistyczne  -  str. 55 , ćw. 1 i 3  -  sposoby  poruszania  się  zwierząt , pisanie  nazw  ssaków  z  podziałem  na  zwierzęta  domowe  i  dzikie .
Ćwiczenia  matematyczne  -  str. 64 , ćw. 1//  ćw. 2 i 3  dla  chętnych  - obliczenia  w  zakresie  100.
Edukacja  przyrodnicza  -  Sposoby  poruszania  się  zwierząt.  Wspólne  cechy  ssaków.

                                                        
Środa -  15.04.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY:  ,,WSZYSTKO  BUDZI  SIĘ  DO  ŻYCIA.”
TEMAT  DNIA: ,,Wesoły  dzień”.
Czytanie  przez  dzieci  wiersza  N. Usenko  ,,Prima  Aprilis” w  podręczniku.  „Znaczenie  humoru  i   uśmiechu  w  życiu  codziennym  ”  na  podstawie  tekstu  i  własnych  doświadczeń. Ocena  dowcipów  na  rysunkach  i  w  wierszu.  Rozwiązywanie  krzyżówki. Tworzenie  wyrazów  z  podanych  liter. Prawidłowości  systemu  dziesiątkowego. Pojęcie  cyfry. Gra  planszowa. Praca  plastyczna:  wykonanie  ilustracji  do  wiersza.
Praca  z  podręcznikiem  -  str.88-89-90 -  czytanie  przez  dzieci  wiersza   w  podręczniku.
Ćwiczenia  polonistyczne  - str.47, ćw. 1-2  -  tworzenie  wyrazów  z  podanych  liter, uzupełnianie  znanych  powiedzeń wyrazami  z  ramki.
Ćwiczenia  matematyczne  -  str. 55, ćw. 1-2-3 -  pojęcie  cyfry  , prawidłowości systemu  dziesiątkowego , gra  planszowa9 zagraj  z  rodzicami  lub  rodzeństwem).
Edukacja  społeczna  -  poznawanie  i  uzupełnianie  przysłów.
Edukacja  plastyczna  -  wykonanie  ilustracji  do  wiersza.
W  domu  -  nauczę  się  pięknie  czytać  wierszyk.  Spróbuję  zapamiętać  1- 2  przysłowia.

  16.04.2020 r.
                                                           
CZWARTEK   -  16.04.2020 r.
KRĄG  TEMATYCZNY :  WIOSNA  RADOSNA  .
TEMAT  DNIA :   ŚWIAT  OWADÓW .
Znaczenie  przyrody  dla  człowieka.  Czytanie  wiersza  W.  Chotomskiej  „Motyl ”  oraz  tekstu  przyrodniczego.   Poznanie  części  ciała  motyla  oraz    znaczenia  wyrazów  flora  i  fauna.  Oglądanie  zdjęć  motyli  w  podręczniku,   książkach  posiadanych  w  domu  i   w  internecie.  Rozwiązywanie  zagadek.   Pisanie  nazw  owadów. Rozumienie  barw  ochronnych  u  zwierząt .  Mierzenie  i  kreślenie  odcinków  .  Dziesiątki  i  jedności  -  powtórzenie.
Praca  z  podręcznikiem  -  str.91-92  -  piękne  czytanie  wiersza, samodzielne  lub  wspólne  z  rodzicem  czytanie  tekstu  przyrodniczego. Oglądanie  zdjęć  motyli  w  podręczniku,  internecie  lub  w  książkach,  które  są  w  domu .
Ćwiczenia  polonistyczne  -  str. 48, ćw. 1-2  -   rozwiązywanie  zagadek,  pisanie  nazw  owadów,   uzupełnianie  krzyżówki.
Piękne  pisanie  w  zeszycie  -  zapisanie znaczenia  wyrazów  flora,  fauna.
    Ćwiczenia  ruchowe  -  kombinacje  ruchowe:  wyskoki ,  zeskoki  na  przygotowanej  planszy itp. ( propozycja  przesłana  przez  Whatsapp.)
 
_________________________________________________________________________________
PIĄTEK   -  17.04.2020 r
KRĄG  TEMATYCZNY :   WIOSNA  RADOSNA  .
TEMAT  DNIA :  CUDOWNA  PRZEMIAN  .
D.  Gellner  ,,Gąsienica  -  tajemnica ’’  -  czytanie  tekstu  z  podziałem  na  role.  Zapoznanie  się  z procesem  przepoczwarzania  się motyla. Poprawne  pisanie  wyrazów  z  ,,ż’’  -  uzasadnienie  pisowni  z  wymianą  ,,ż’’  na  ,,s’’  i  ,,g’’.  Pełne  dziesiątki  w  obliczeniach  w  zakresie  100.
Praca  z  podręcznikiem -  str.93-94  -  piękne  czytanie  z  podziałem  na  role,  samodzielne  lub  wspólne  z  rodzicem  czytanie  tekstu  przyrodniczego.
Ćwiczenia  polonistyczne  - str.49 ,ćw. 1-2// ćw. 3 – dla  chętnych  na  dodatkową  ocenę,  podpisywanie  zdjęć  z  etapami rozwoju  motyla ,  wypisywanie  wyrazów  z  ,,ż’’ .
Ćwiczenia  matematyczne  -  str.56-57  -  ćw. 1-2/ćw. 3-4 dla chętnych na dodatkową  ocenę, mierzenie  i  kreślenie  odcinków  ,  dziesiątki  i  jedności  w  liczbie  dwucyfrowej  -  powtórzenie  .Edukacja techniczna -  wykonanie  kolorowego  motyla  wg  wzoru  lub  własnego  pomysłu.
W  domu  -  zapamiętam  pisownię  wyrazów  z  ,,ż’’.PONIEDZIAŁEK  -  6.04.2020 r.
Krąg  tematyczny: Wiosenne  tradycje.
Temat  dnia: Wielkanoc  w  innych  krajach.
Czytanie  krótkich  tekstów  o  zwyczajach  wielkanocnych  w  innych  krajach  Europy.  Poznawanie  zwyczajów  wielkanocnych  innych  krajów  i  porównanie  ze  zwyczajami  polskimi. Uzupełnianie  zdań  z  lukami  na  podstawie  tekstów  z  podręcznika. Naklejanie  puzzli, zilustrowanego  zwyczaju. Pisownia  wielką  literą  nazwy  kraju. Łamigłówki świąteczne. Wyszukiwanie  różnic  w  obrazkach.  Obliczenia  w  zakresie  30.
 
Praca  z  podręcznikiem  -  część 3, str.86-87- uważne  czytanie  krótkich  tekstów  o  zwyczajach  wielkanocnych  w  innych  krajach  Europy. Porównywanie  ze  zwyczajami  polskimi.
Ćwiczenia  polonistyczne  - część  2, str. 46, ćw. 1-2  - uzupełnianie  zdań  z  lukami  w   oparciu  o  teksty  z  podręcznika.  Pisanie  wielką  literą  nazwy  kraju.
Ćwiczenia  matematyczne  -  część  2, str. 54, ćw. 1-2.  -  Łamigłówki  świąteczne.  Wyszukiwanie  różnic  między  obrazkami.  Obliczenia  w  zakresie  30.
W  domu  - nauczę  się  pięknie  czytać  str. 86 ( wyznaczone fragmenty tekstu). Poćwiczę  dodawanie, odejmowanie, mnożenie  i  dzielenie  w  zakresie 30 ( w wyznaczonym  przez  nauczyciela  zakresie).
 
WTOREK  -  7.04.2020 r.
Krąg  tematyczny: Wiosenne  tradycje.
Temat  dnia:  W  wielkanocnym  nastroju.
 
Czytanie  tekstu  związanego  ze  świętami . Uzupełnianie  tekstu  odpowiednio  dobranymi  czasownikami.  Kształtowanie  postawy  identyfikowania  się  ze  społecznością  klasy, rodziną  i  jej  tradycjami. Utrwalenie pisowni  wielką  literą  nazw  świąt.  Doskonalenie  umiejętności  matematycznych. Wykonanie  wielkanocnych  ozdób według wzoru  lub  własnego  pomysłu.
Praca  z  podręcznikiem: str. 83 – czytanie  tekstu  związanego  ze  świętami.
Ćwiczenia  polonistyczne: indywidualne  karty  pracy  -  uzupełnianie  tekstu  odpowiednio  dobranymi  czasownikami. Ćwiczenia  w  czytaniu  uzupełnionego  tekstu.
Ćwiczenia  matematyczne: indywidualne  karty  pracy  -  doskonalenie  umiejętności  matematycznych.
W  domu  -  wykonam  ozdobę  wielkanocną   według  podanego  wzoru  lub  własnego   pomysłu.
ŚRODA  -  8.04.2020 r.
Krąg  tematyczny:  Wiosenne  tradycje.
Temat  dnia: Wielkanoc - tuż,  tuż  !  -  podsumowanie.
Czytanie  tekstu  o  zwyczajach  wielkanocnych. Redagowanie  i  staranne  zapisanie  notatki  w  zeszycie.  Rozmowa  na  temat  właściwego  zachowania  się  przy  stole  wielkanocnym  oraz  w  drugi  dzień  świąt  w   śmigus-dyngus  na  podstawie  własnych  doświadczeń. Matematyczne  pisanki  -  doskonalenie  działań  matematycznych  ( dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia  na  różnych  poziomach: w zakresie 30, 50, 100).
 
Praca  z  tekstem  -  czytanie  tekstu  przygotowanego  przez  nauczyciela.
Ćwiczenia  polonistyczne  -   redagowanie  notatki  na  podstawie tekstu  i  staranne   zapisanie  jej   w  zeszycie.  Rozmowa  na  temat  właściwego  zachowania  się  przy  stole  wielkanocnym  oraz  w  drugi  dzień  świąt  w  śmigus-dyngus   na  podstawie  własnych  doświadczeń.
Ćwiczenia  matematyczne: Porządkowanie  liczb.
W  domu  -  pomogę    w  przygotowaniach  do    świąt.
       -  ułożę  zabawki,  książki,  przybory  szkolne,  swoje  ubrania

PONIEDZIAŁEK – 30.03.2020 r.
Krąg  tematyczny: Wszystko  budzi  się  do  życia.
Temat: Co  ze  mnie  wyrośnie ?
 Zapoznanie  z  budową  i  znaczeniem  nasion  w  życiu  roślin  oraz  z  etapami  rozwoju  roślin zielnych na  podstawie  tekstu  ,,Malwa”  i  informacji z  innych  źródeł. Pisownia  ,,nie” z przymiotnikami. Przesadzanie  domowych  roślin  doniczkowych, sporządzenie  metryczek. Wykonanie  obrazków  przedstawiających  kwiaty – wyklejanka  z  różnych  nasion  i  materiałów. Obliczenia  pieniężne ( zł,gr ).  Zapoznanie  z  prawidłowym  zapisem  wyrażeń  dwumianowanych. Dodawanie  i  odejmowanie  wyrażeń  dwumianowanych.
Praca z podręcznikiem : część 3. Str. 78-79- głośne czytanie tekstu,,Malwa”.
Ćwiczenia polonistyczne: część 2 , str. 39/ ćw. 1-2 – dobieranie  odpowiednich  form  przymiotnika  do  rzeczownika. Stosowanie  zasady  pisowni  ,,nie”  z  przymiotnikami.
Ćwiczenia  matematyczne:  część 2, str. 46,ćw. 1  / str. 47, ćw. 1- dokończyć, 2-3.
W  domu - Przygotować  się  do  powtórki materiału str. 48-49.

WTOREK – 31.03. 2020 r.
Krąg  tematyczny: jak  wyżej.
Temat  dnia: Małe  co  nieco.
Powtórzenie  wiadomości  o  wiośnie  i  jej  zwiastunach. Krzyżówki  o  tematyce  wiosennej.  Pisanie  przymiotników  i  ich  zaprzeczeń  z  ,,nie”. Doskonalenie  rozróżniania czasownika  i  rzeczownika  . Pisanie  zdań  z  wybranymi  wyrazami. Układanie  i  pisanie  przysłów  o  wiośnie z  rozsypani. Powtórzenie  wiadomości i umiejętności  z  matematyki. Doświadczenie – przesadzanie  roślin domowych, doniczkowych.
Praca  z  podręcznikiem: cześć 3, str. 80- przeczytanie  polecenia, zapisanie obserwacji w zeszycie.
Ćwiczenia  polonistyczne: str.40, ćw. 1-2// str. 41, ćw. 3-4-5-układanie zdań, pisownia ,,nie’’  z  przymiotnikiem.
Ćwiczenia  matematyczne:48-49- powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
W  domu- utrwal wiadomości o pisowni ,,nie” z przymiotnikami.

ŚRODA – 01.04.2020 r.
Krąg  tematyczny:  Wiosenne  tradycje.
Temat  dnia: Jajko  symbolem  życia.
 Jajko – symbol  Wielkanocy.  Rozpoznawanie  części  mowy  -  rzeczownika,  przymiotnika,  liczebnika  i  czasownika.  Czytanie  opowiadania  ,,Dziesiąte  kurczę”. Opisywanie  pisanek  i  wykonanie  ich  szablonach.  Zapoznanie  dzieci  z  etapami  rozwoju  zarodka  ptaka  i  wykluwania  się  pisklęcia.   Wykonanie  ozdób  wielkanocnych.  Odróżnianie  pisanki  od  kraszanki ( na  podstawie  ilustracji ). Zadania  logiczne  -  tangram  ,, Jajko  Kolumba”.
Praca  z  podręcznikiem : część  3, str.81-82-83 – czytanie  opowiadania, opisywanie  pisanek,  Odróżnianie  pisanki  od  kraszanki .Pomysł bohaterów.
Ćwiczenia  polonistyczne: część 2, str. 42, ćw. ćw. 1-2-3  - odróżnianie  pisanki  od  kraszanki , rozpoznawanie  części  mowy  -  rzeczowników,  czasowników.
Ćwiczenia  matematyczne: część  2 ,  str.50  -  zadania  logiczne  -  tangram  ,,Jajko  Kolumba”.
W  domu  -  ćwiczenia  w  czytaniu  tekstu. Wykonanie  ozdób  wielkanocnych  -  pisanka.
 
 
CZWARTEK  - 02.04.2020 r.
Krąg  tematyczny : Wiosenne   tradycje.
Temat  dnia :  Wkrótce   Wielkanoc.
Poznawanie  tradycji  Wielkanocnych  na  podstawie  tekstu  oraz  informacji  przekazanych  przez  N. Uzupełnianie  luk  w  wyrazach  i  odszyfrowywanie  hasła.  Redagowanie  i  zapisywanie  krótkiego  tekstu  dotyczącego  Wielkanocy. Wykonanie np. palemki  wielkanocnej.  Mnożenie  i  dzielenie  w  zakresie  30.  Porządkowanie  liczb. 
Praca  z  podręcznikiem:  część 3 , str. 84 -  poznawanie  tradycji  wielkanocnych  na  podstawie  tekstu  oraz  informacji  przekazanej  przez  N.
Ćwiczenia  polonistyczne : część  2, str. 43  -  uzupełnianie  luk  w  wyrazach  i  odszyfrowanie  hasła. Redagowanie  i  zapisywanie  krótkiego  tekstu  dotyczącego  Wielkanocy.
Ćwiczenia  matematyczne : część 2, str. 51, ćw.-1-2-3-4-5 - porządkowanie  liczb, mnożenie i dzielenie w zakresie 30.
W  domu - ćwiczenia  w  czytaniu, zapamiętam  zwyczaje  wielkanocne, wykonam np. palemkę.
 
PIĄTEK  -  03.04.2020 r.
Krąg  tematyczny :  Wiosenne  tradycje.
Temat  dnia :  Wielkanocne  zwyczaje.
Poznawanie  tradycji  i  zwyczajów  wielkanocnych  na  podstawie  tekstu    i  wiersza  ,, Śmigus  -  dyngus”.  Uzupełnianie  liter  w  wyrazach  z  trudnościami  ortograficznymi  -  korzystanie  ze  słownika  ortograficznego.  Pisownia  wielką  literą  nazw  świąt. Wyjaśnianie  symbolicznego  znaczenia  pokarmów  wkładanych  do  koszyczków  wielkanocnych.  Odczytywanie  zaszyfrowanych  życzeń.  Układanie  i  zapisywanie  życzeń. Wykonanie  kartki  wielkanocnej.  Obliczenia  pieniężne.
Praca  z  podręcznikiem :  str.85 – piękne  czytanie  wiersza,  rozpoznawanie  tradycji  wielkanocnych  na  podstawie tekstu .
Ćwiczenia  polonistyczne:  str. 44, ćw. 1-2  -  uzupełnianie  liter  w  wyrazach  z  trudnościami  ortograficznymi,  pisownia  wielką  literą  nazw  świąt.
Ćwiczenia  matematyczne:  53, ćw. 1-2  - str. obliczenia  pieniężne.
W  domu: nauczę  się  pięknie  czytać  wiersz, wykonam   kartkę  świąteczną  wg  zaproponowanego   wzoru  lub  własnego  pomysłu.

 
ŚRODA- 25.03.2020r.
Krąg  tematyczny: Wszystko  budzi  się  do  życia.
Temat  dnia: Wiosenne  prace  rolnika.
                       Zapoznanie  z  wyglądem  pól  wiosną  na  podstawie  ilustracji  i  własnych  doświadczeń, rodzajami  sianych  zbóż  i  wiosennymi  pracami  rolnika. Powtórzenie  wiadomości  o  czasowniku. Pisownia  - u – w zakończeniach  czasowników. Doskonalenie  umiejętności  czytania  ze  zrozumieniem- uzupełnianie  tekstu  z  lukami. Mnożenie  i  dzielenie  w  zakresie  30. Odczytywanie  i  zaznaczanie  godzin na  zegarze  wskazówkowym. Obliczenia  zegarowe.
Praca  z  podręcznikiem -  ,,Gra  w  kolory’’- część 3, str. 70-71- głośne  czytanie  tekstu  przyrodniczego.
Ćwiczenia  polonistyczne - ,,Gra  w  kolory” – część 2, str.35, ćw. 1.//str. 36, ćw. 2 i 3.- zaznaczanie  poprawnych  odpowiedzi  i  odczytywanie  otrzymanego  hasła, uzupełnianie  zdań  wyrazami  z  ramki, utrwalanie  pisowni czasowników  z  końcówką  -  uję – ujesz, uje.
Ćwiczenia  matematyczne - ,,Gra  w  kolory” – część 2, str.42, ćw. 1.-utrwalanie tabliczki  mnożenia  i dzielenia, porządkowanie  wyników  od  największego  do  najmniejszego i zapisywanie  hasła.
W  domu- naucz  się  pięknie  czytać  tekst str.70-71. (Podział  tekstu  dla  poszczególnych  dzieci.)
Ćwiczenia  w zeszycie  lub  na  kartkach-  ćwiczę  piękne  pisanie, ćw.1, str.35.
CZWARTEK – 26.03. 2020 r.
Krąg  tematyczny  -  jak wyżej.
Temat  dnia: Ogródek  na  parapecie.
Zapoznanie  z  tekstem  informacyjnym.  Obserwacja  kolejnych  etapów kiełkowania  i  wzrostu  roślin – założenie  domowej  hodowli.  Założenie  eksperymentalnej  hodowli  rzeżuchy. Porządkowanie  dat. Mnożenie  i  dzielenie  przez  10 – grafy  i  tabelki  funkcyjne.
Praca  z  podręcznikiem  - ,,Gra  w  kolory” – część 3, str.72-73 – zapoznanie  z  tekstem  informacyjnym, ćwiczenia w czytaniu.
Ćwiczenia  polonistyczne -,,Gra  w  kolory” – część 2, str. 37, ćw. 1-2-3- zapisywanie  kilku  zdań  na  podstawie  obserwacji dotyczącej  hodowli fasoli. Poznaje  nazwy  poszczególnych  części  rośliny
Ćwiczenia  matematyczne - ,,,,Gra  w  kolory” – część 2, str. 44 – porządkowanie  dat, mnożenie  i  dzielenie  przez  10- grafy  i  tabelki  funkcyjne.
W  domu – naucz  się  pięknie  czytać  tekst  informacyjny str. Str.72. Załóż   na  parapecie  hodowlę szczypiorku, pietruszki, fasoli, rzeżuchy- obserwuj.
PIĄTEK  - 27.03. 2020 r.
Krąg  tematyczny -  jak  wyżej.
Temat  dnia – Wiosenne  zwyczaje.
Zapoznanie  z  tradycjami  związanymi  z  pierwszym  dniem  wiosny na  podstawie  inscenizacji ,,Nadchodzi  wiosna”, wykonanie  ekologicznej  Marzanny. Przygotowanie  wiosennego  gaiku.  Pisownia  i  podział  na  sylaby  wyrazów  ze  zbiegiem  identycznych  spółgłosek. Zapoznanie  z  monetami  groszowymi – ćwiczenia  praktyczne , obliczenia  pieniężne.
Praca  z  podręcznikiem – str.74-75-76 – czytanie  tekstu  z  podziałem  na  role.
Ćwiczenia  polonistyczne – str. 38, ćw.1 – 2 - czytanie  i  wskazywanie  niepotrzebnych  wyrazów  w  zdaniu. Wpisywanie  brakujących  liter  w  wyrazach  i  odszyfrowywanie  hasła.  Dzielenie  na  sylaby  wyrazów  typu:  marzanna,  wanna.
Ćwiczenia  matematyczne – str.45, ćw. 1-2 – zapoznanie  z  monetami  groszowymi- ćwiczenia  praktyczne, obliczenia  pieniężne.
W  domu -  przygotuj  małą  ekologiczną  Marzannę  lub wiosenny  gaik  z  kolorowymi  wstążkami.
 
Informacja- materiały, które  Państwu  przesłałam  w  środę,  jako  ćwiczenia   w   czytaniu  mają     
                       sobie  uczniowie  czytać  i  ćwiczyć  w  wolnym  czasie  technikę  czytania  .
                                                        
  Pozdrawiam
   Danuta Czechowska                 
 PORTALE  EDUKACYJNE  Z  KTÓRYCH  MOGĄ  KORZYSTAĆ  UCZNIOWIE:
-www.epodręczniki
-www.gov.pl/zdalne lekcje
-www.mac.pl/publikacje
-www.uczezdalnie.gwo.pl/
-www.dzwonek.pl/Klett
-www.nowaera.pl/naukazdalna
oraz
-www.mamotatopobawmysie.pl
-www.mojedziecikreatywnie.pl